Utvidet perspektiv på ledelse

Endelig fikk Ida R. Sjøthun bekreftet at den iboende nysgjerrigheten og alle spørsmålene hun stiller er viktig – og har støtte i forskning. I tillegg har kurset Ledelse for endring og nyskaping gitt henne et bredere perspektiv på hva ledelse er. Alle som er interesserte i ledelse burde ta dette kurset, mener hun.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Ida Sjøthun.
Ida R. Sjøthun.

Etter to år i sin første lederjobb ble Ida R. Sjøthun fristet til å melde seg på kurset Ledelse for endring og nyskaping.

– Temaet for kurset traff blink hos meg, for jeg er veldig nysgjerrig av natur og opptatt av utvikling både personlig og på jobb. Jeg gikk inn i en ny rolle i Lyse-konsernet for to år siden, hvor en del av oppgaven var å skape endring. Tidligere jobbet jeg i juridisk avdeling, men kompetansen min passet også til anskaffelser. Så jeg kom inn med et fokus på å få til videreutvikling og profesjonalisering av funksjonen vår, sier Sjøthun.

Sjøthun er kategorileder for bygg, anlegg og materiell på avdeling anskaffelse i Lyse, og er advokat av yrke. Hun har fått faglig påfyll gjennom Lyses eget lederutviklingsprogram.

– Da opplevde jeg at den intuitive entusiasmen jeg følte for ledelse som fag bare vokste, og fikk lyst til å lære enda mer. Og spesielt med denne vinklingen mot å tenke kreativt, innovativt, nytt, jobbe sammen – det var mange ting som trigget meg med utlysningen av kurset, forteller hun.

Ledelse for endring og nyskaping er en etter- og videreutdanning ved UiS, og kan tas for seg selv eller som en del av det nye programmet Master i transformasjon og nyskaping.

Ledelse som kollektiv prosess

Ida R. Sjøthun forteller at kurset har gitt henne bekreftelse på hvor viktig det er å stille spørsmål – mange spørsmål – og skape forståelse for hva som er det felles målet et team skal nå.

– Kurset utfordrer det tradisjonelle, hierarkiske synet på at det bare er formelle ledere som har noe med ledelse å gjøre. Konseptet ledelse forklares i henhold til nye tankesett som utvider forståelsen av hva ledelse i essens går ut på, og som fremmer et syn om at ledelse er en kollektiv prosess hvor alle i prinsippet kan delta. Jo flere ledelsesprosesser som finner sted mot det samme formålet, i koordinerte arbeidsprosesser og av ansatte som føler seg motiverte, jo mer fremgang vil en virksomhet kunne oppleve, sier hun engasjert.

Jeg er vant til litt tørre professorer fra jussen, og dette var noe helt annet! Rune T. By er en veldig flink formidler av kunnskap. Han skaper engasjement og bruker humor, og samlingsdagene flyr veldig fort.

Ida R. Sjøthun , kategorileder for bygg

– Det fordrer imidlertid at de formelle lederne legger til rette for at slike prosesser kan finne sted, og ikke tenker at de har alle svarene selv. Jeg vil oppfordre til å oppsøke informasjon om «direction, alignment and commitment» som forklaringsmodell for hva ledelse er – tatt videre av Rune T By ved å erstatte «direction» med «purpose».

I tillegg til ny kunnskap, ga kurset faglig tyngde til tema Sjøthun allerede vektla.

– Dette med nysgjerrighet har jeg intuitivt tenkt er viktig, og nå har jeg fått bekreftet at forskning viser at det er viktig. Fravær av nysgjerrighet er en stor barriere i samfunnet, som hindrer innovasjon. Som leder har jeg prøvd å legge til rette for at det skal være trygt å utfordre andres meninger og tenke egne tanker høyt, da vi alle ser verden på litt ulike måter. Faget ved UiS har lært meg at bare slik vil de beste idéene komme til overflaten. Så du får en faglig forankring som gjør at du står enda hardere på for standpunktene dine.

Sjøthun forteller at den nye kunnskapen allerede brukes i praksis. Både i jobben i Lyse-konsernet, og i en kunnskapsarena for anskaffelser som hun leder i regi av Prosjekt Norge som heter Samarbeid på tvers som en nøkkel til suksess. Der prøver hun å bidra til å tette gapet mellom anskaffelsesrådgivere, prosjektledere og andre fagmiljøer som må samarbeide i anskaffelsesprosesser.

– Det er ofte en utfordring at man ikke helt forstår hverandres verdener og er for lite samkjørte. Viktigheten av relasjonell og emosjonell kompetanse blir også ofte undervurdert, både i prosjekter og ellers i arbeidslivet. Når vi tør å bevege oss inn på andres banehalvdel med et åpent og nysgjerrig sinn, blir resultatene mye bedre. Så satt ut i praksis gir kunnskapen veldig mening, sier Sjøthun.

Praktisk rettet – og det store bildet

Hun mener samlingene var en nyttig nettverksarena for deltakerne, og forteller at dagene fløy fort.

– Jeg likte veldig godt måten det er lagt opp på, med praktiske oppgaver som tvinger deg til å ta i bruk kunnskapen du har lært. Det synes jeg var nyttig og utfordrende.

I tillegg settes kunnskapen inn i en større sammenheng.

– Jeg satte også pris på et av de overordnede formålene med kurset, nemlig at formelle ledere må bort fra fastlåste tankesett og tenke mer utradisjonelt for å løse de store utfordringene verden står i. Et større fokus på hva som er formålet med det vi driver med, og mindre fokus kun på kortsiktig profitt, vil kunne innebære at nye og mer bærekraftige løsninger vokser raskere frem. Jeg vil si at jo flere som tar dette kurset, jo bedre vil det være for samfunnet, avslutter Sjøthun.

Tekst: Line Grønhaug