Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen relevans for dagens samfunn, organisasjoner, og ledere. Om du virkelig vil vokse og utvikle deg, og utfordre og bli utfordret for å levere på morgensdagens ledelsesbehov, så er dette kurset for deg.

Published Endret
Personer som diskuterer
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Masternivå

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Vinter 2023

Søknadsfrist

01.11.2023

Pris

23 000,- + semesteravgift (805,-) og pensumlitteratur.

Det er bare å gruglede seg! Du vil bli utfordret. Du vil vokse. Sammen med dine medkandidater vil du stå bedre rustet til å virkelig gjøre en forskjell for deg selv og andre, for arbeidsgiver, samfunn, og planet.

Rune T. By
Kurset er fulltegnet, men du kan melde deg på ventelisten ovenfor.

Innhold

Kurset gir deg en innføring i teorier, modeller og praksis knyttet til ledelse. Du får både en teoretisk og en praktisk tilnærming til hvordan man forstår og bidrar til ledelse som en prosess til støtte for endring og nyskaping.

Tastatur og skjorte med tekst: You make the difference

Kurset vil gi deg en inngående kompetanse i ledelsesteori og -praksis.

Ledelse for endring og nyskaping er et obligatorisk emne i Master i transformasjon og nyskaping.

Som med alle emner som inngår i Master i transformasjon og nyskaping, bygger Ledelse for endring og nyskaping på designprosessen oppdag - definer - utvikle - lever (double diamond), og en inkluderende forståelse av ledelse som tilretteleggingen av og levering på formål, justering, og forpliktelse (PAC ontologien).

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat, offentlig og frivillig sektor som ønsker å bidra til den transformasjon og nyskaping som kreves for å levere på det grønne skiftet gjennom et kompetanseløft i ledelse.

Læringsutbytte

Kurset lærer deg blant annet å:

  • utøve ledelse til støtte for samskaping, endring, transformasjon, og nyskaping, omfavne risiko og usikkerhet, og fungere som initiativtaker, endringsagent, og kritisk venn
  • analysere relevant eksisterende og tverrfaglige teorier, metoder og fortolkninger knyttet til fagområdet ledelse og ha en utviklet normativ og foregripende kompetanse til støtte for bærekraftig utvikling
  • samarbeide om teoretisk og praktisk problemidentifisering og -løsning

Praktisk informasjon

Kurset går i vintersemesteret fra desember til februar.

Pris for kurs: kr 23.000,-.
Semesteravgift (kr 805,-) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner. Mellom samlingene arbeider kandidatene i grupper, med konkrete oppgaver.

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Samlingene for kursgjennomføringen vintersemesteret 2023:

  • 1. samling: 14-15 desember 2023
  • 2. samling: 11-12 januar 2024
  • 3. samling: 8-9 februar 2024

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering – akademisk essay. Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne. Bokstavkarakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kandidaten må ha minimum 67% oppmøte (4 av 6 dager; en nødvendighet for samskaping), og ha levert en individuell kritisk refleksjon av læreferden (godkjent/ikke godkjent) for å kunne levere eksamen.

Om professor Rune Todnem By

Rune Todnem By er professor i ledelse, med et spesielt fokus på formålsbaserte prosesser, endringskompetanse, og designtenkning.

Rune T By

Etter 15 år ved britiske universiteter og åtte års levering av faget ‘Endringsledelse’ på Executive MBA her ved UiS, jobber nå Rune og kollegaer tett med praktikere for å bidra til en mye tiltrengt videreutvikling av ledelsesteori og -praksis til støtte for det grønne skiftet og andre komplekse utfordringer og muligheter organisasjoner og samfunn står ovenfor.

Rune er UNESCO Chair i Ledelse, Nyskaping og Fremtidskyndighet og sjefsredaktør, Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice. Se hans TEDx talk om å være EPICally MAD.

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning