Å arbeide med argumentasjon

Nynorsksenteret har laga undervisningsopplegget "Ord som finst, men ikkje i ordboka" på vevstaden Typisk nynorsk. Undervisningsopplegget handlar om å skriva argumenterande tekstar.

Published Sist oppdatert

Målet med undervisningsopplegget er å vise elevane korleis dei kan byggje opp argument i ein argumenterande tekst.

Aktuelle kompetansemål

Norsk etter 10. årstrinn

  • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
  • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synpunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder

Opplegget finn du på Nynorsksenteret sin nettstad.

Elever jobber sammen i klasserommet