Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av lesestrategier, og gir forslag til førlesing, spørsmål om innhold, tema og forslag til skriveoppgaver.

Published Sist oppdatert

Undervisningsopplegget er laget etter modell av Kristine Skjæveland ved Lesesenteret sitt forslag til lesing og analyse av novelle fra Ny GIV-skoleringen. Opplegget vil ta cirka åtte timer.

Flere skriveoppgaver blir foreslått, blant annet en drøftende og bevisstgjørende oppgave om trafikk i form av leserbrev til den lokale avisa. Opplegget bør gi rom for samtale både om novella og om et viktig og relevant tema.

Novella "Å drepe et barn" er ikke lagt ved, men finnes i flere antologier. I dette opplegget er en norsk oversettelse brukt. Undervisningsopplegget blir her publisert som et plandokument og fire vedlegg samlet i en fil. Den enkelte lærer kan vurdere om hun/han vil bruke alle eller bare noen av oppgavene i vedleggene.

Delt av Dagfinn Larsen, Skåredalen skole.