Å lese en fagtekst

En fagtekst, uansett hvor den er publisert, er skrevet for å utvide og utvikle leserens innsikt. Men veien fra fagtekst til individuell leseforståelse og læring er både sammensatt og kompleks.

Publisert Sist oppdatert

Leserne må være åpne og mottakelige, de må ha en rekke delferdigheter og kunne utnytte disse i aktiv samhandling med teksten. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten nettopp mot leseren. Artikkelen peker også på noen sentrale prinsipper for leseundervisning og gir konkrete eksempler på bruk av strategier.