Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag

I de estetiske fagene møter elevene på multimodale tekster, og må kunne lese og tolke tegn og symboler.

Publisert Sist oppdatert

Under broderiet er en qr-kode hvor man finner et dikt.

Håndverksfagene har en sterk tradisjon for muntlig overføring av kunnskaper og ferdigheter fra mester til lærling. Lesing og skriving har ikke hatt samme posisjon i håndverksfagene, men i dag ser vi at den teknologiske utviklingen i samfunnet øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter.

Lesing handler om å skape mening fra ulike typer tekster, ikke bare skriftlige, men også muntlige og multimodale eller sammensatte tekster. I de estetiske fagene vil elever ofte møte på ulike multimodale tekster hvor de må kunne lese og tolke tegn og symboler. Eksempler på slike fagspesifikke tekster kan være strikkeoppskrifter, arbeidstegninger og manualer eller symbol for HMS. Elevene må også kunne anvende det de har lært på ulike måter og i ulike sammenhenger. I fremtiden må elevene kunne bruke visuelt språk i kommunikasjon med kolleger og kunder.

Hjertebroderi - et undervisningsopplegg om lesing av symbol

Lærere på Design og håndverk vg1 ved Saltdal videregående skole har utarbeida et undervisningsopplegg som har som hensikt å utvikle elevenes evne til å lese og tolke symbol. Elevene fikk i oppgave å studere hjertet som symbol gjennom først å se på opprinnelsen til symbolet for deretter å designe egne digitale hjerteformer. Videre utviklet de digitalt broderimønster som senere resulterte i broderte hjertemønster. Dette håndverksproduktet ble knyttet opp til et dikt om vennskap eller kjærlighet som elevene selv valgte. Diktet ble generert til en QR-kode. Broderiet og QR-koden ble plassert ute i lokalsamfunnet i forbindelse med en Valentindagen (se foto).

I denne filmen vil du få en nærmere presentasjon av undervisningsopplegget: Å lese symboler – et praksiseksempel

Flere filmer

I Språkløyper.no vil du finne flere filmer som ser nærmere på hvorfor lesing er viktig i estetiske fag og hva som kjennetegner fagspesifikk lesing og skriving i estetiske fag:

Lesing og skriving i design og håndverk – introduksjon

Å lese fagtekster i design og håndverk

Lesing i estetiske fag – et praksiseksempel

Av universitetslektor Ingeborg M. Berge ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Marte Henriksen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.