Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert? Ønsker du kunnskap om redskaper du kan gi elevene i møte med krevende tekster? I dette heftet gir vi deg noen konkrete tips til hvordan du kan støtte elevenes utvikling av språk-, lese- og fagforståelse.

Publisert Sist oppdatert

Å pakke ut språk og innhold forside
Forfattere: Hege Rangnes og Arild Michel Bakken, i samarbeid med Lizbeth Johnsen, Gro Sandvold og Arny Vedelden. Illustrasjoner: Tim Levang

Læring i skolen er i stor grad tekstbasert. Det betyr at det å ha gode leseferdigheter er avgjørende for elevenes muligheter til å lære fag. Samtidig vet vi at sakprosatekster ofte kan være vanskelige å forstå. For eksempel stiller mange av fagtekstene som elevene møter i skolen store krav til språkforståelse
(Uccelli et al., 2015). Vi sier gjerne at tekstene kjennetegnes av akademisk språk. Akademisk språk skiller seg fra det hverdagsspråket elevene vanligvis
bruker når de snakker sammen. Språket i tekstene kan dermed være et hinder for mange elevers leseforståelse, både blant elever med norsk som morsmål og elever med norsk som andrespråk.

Hva består dette heftet av?
Elever som trenger å utvikle skolefaglige ferdigheter, profitterer på at læreren leder dem gjennom en faglig samtale (Silverman & Hartranft, 2019; Wong
Fillmore & Snow, 2018). I dette heftet skisserer vi et opplegg for lærerstyrte samtaler om språk og innhold i tekster. Heftet er ment for lærere som vil øve seg i å lede slike samtaler. Innholdet er delt inn i fire deler. Den første delen gir en forklaring på hvilke språkferdigheter som kreves for å forstå en fagtekst. I den andre delen setter vi opp noen generelle prinsipper som er sentrale i lærerstyrt arbeid med språk og tekster. I den tredje delen gir vi et konkret eksempel på hvordan du kan pakke ut språket og innholdet i en tekst sammen med elevene.
I den siste delen gir vi noen tips til hvordan du kan komme i gang. Vær forberedt på at du i en oppstartsfase vil bruke litt tid på å sette deg inn i fagstoffet og å planlegge undervisningsøkten.

Trykk her for å laste ned heftet gratis som pdf 
eller:
Trykk her for å kjøpe heftet i papirutgave nettbutikken til kr 30