Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Publisert Sist oppdatert

Bokomslag: Illustrasjon av ei jente som står foran en krokodille

Presentasjon av boka
I Den farlege reisa møter vi Sanna, som bor sammen med faren sin. Han er arbeidsløs ornitolog, og har kommet på sporet av et slags legemiddel – et nevroaktivum – som gir mot til dem som tar det. Dette nevroaktivumet er imidlertid ikke lett tilgjengelig, det befinner seg i fjærene på en sjelden fugl, den såkalte ”elvealven”. Sanna og faren reiser på ekspedisjon for å spore opp elvealven, og det blir både en slitsom, spennende, farlig, og skjellsettende tur for dem begge, hvor Sanna lærer å takle store utfordringer, og blir kjent med både seg selv og faren på en ny måte. På barnebokkritikk.no omtales boka både som et eksistensielt eventyr, som en skildring av overgangen fra barn til voksen, og som ”fantastisk litteratur, en form for magisk realisme, der realistiske og fantastiske elementer lever ubesværet side om side i teksten.”

Boka i bruk
Prosjektet var en kombinasjon av høytlesing og hjemmelesing, og vi begynte med en lang høytlesingsøkt for hele elevgruppa på skolen (40 elever). Elevene fikk deretter hvert sitt leseleksehefte. Hver dag startet med at elevene ga et muntlig handlingsreferat av det de hadde lest hjemme, slik at vi kunne hjelpe de elevene som hadde vansker med å få med seg handlingen, til å forstå, før vi leste videre. I leselekseheftet skulle elevene skrive litt om handlingen og personene, om hvorfor de likte boka eller ikke, svare på noen spørsmål, og tegne til boka. Etter at boka var ferdiglest, fikk elevene tegne en sin egen forside.

Erfaringer
Vi ba elevene skrive bokmelding og gi svar på spørsmål om denne måten å jobbe med litteratur på. Svarene var svært positive – en elev skrev: ”Jeg likte boka veldig bra! Den fikk fram mye og jeg skjønte alt. Det eneste var at jeg ville vite mer på slutten.” En annen sa at ”jeg synes boka var spennende, sørgelig og redselsfull.” Enkelte elever ga inntykk av at de hadde gledet seg til å ta fatt på leseleksene! Andre skrev at de gjerne ville gjøre dette igjen – de likte vekslingen mellom høytlesing og stillelesing hjemme. Noen av elevene likte godt at de fikk bearbeide det de hadde lest med å tegne til boka underveis. Svært få syntes at det var for vanskelig å forstå innholdet pga. nynorsken.
 

Presentasjon ved Anne Karin Opheim Iversen