BOKOMTALE: Å regne i alle fag

I boka Å regne i alle fag tar forfatterne for seg mangfoldet i matematikkfaget.

Publisert Sist oppdatert

Å regne i alle fag forside

Boka er en spennende samling relevant matematikkfagstoff som spenner helt fra mikroperspektiver knyttet til hva som skjer i hodene på oss når vi regner og ulike regnestrategier, til mer overordnede perspektiver med en oversikt over historiske trender i regneopplæringen.

Samarbeid på tvers

- I tillegg til bidragsytere fra Lesesenteret er det også mange andre forfattere fra andre institutt ved UiS. I redaktørgruppen har to institutt og et senter ved humanistisk fakultet vært representert. Så boka er et flott samarbeidsprosjekt på tvers av fagene, sier Elin Reikerås fra Lesesenteret, som selv er i redaktørgruppa.

Regning er i Kunnskapsløftet en av fem grunnleggende ferdighetene, sammen med lesing, uttrykke seg skriftlig og muntlig, samt mestre digitale verktøy. Å regne skal integreres i alle fag, men på fagenes premisser.

- Vi tror at boka vil bli et godt verktøy for lærere som jobber med matematikk i skolen på alle nivå, Lærerstudenter vil ha stor nytteverdi av å lese den, sier Reikerås.

Å regne i alle fag er gitt ut på Universitetsforlaget. Les mer om boka på forlagets sider.