Digitale lære- og hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker

Hva finnes på markedet av hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker i 2012? Hvordan kan og bør de ulike hjelpemidlene brukes? Hvorfor skal en ta i bruk kompenserende hjelpemidler?

Publisert Sist oppdatert

I denne presentasjonen fra Ny GIV 2012 viser Landmark hvilke muligheter som finnes.


Mer om forskjellige støtteprogrammer


1. Lingdys
Lingdys Norsk, Lingright Engelsk og Lingdys Tysk er kraftige lese- og skrivestøtteprogrammer som er godkjente hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral. Programmene kan også kjøpes av skoler, bedrifter og private. Programmene gir skrivestøtte i Word, Writer, Outlook, Internet Explorer, Wordpad, Notepad (Notisblokk), m.fl. Alle programmene tar høyde for skrivefeil som avviker mye fra vanlig ortografi og som kan skyldes uttalenær skrivemåte. Det følger med ordbøker for å slå opp betydning av ord og talesynteser for høytlesing av tekst. Sammen med programmene installeres også Lingspeak, en skjermleser som leser all elektronisk tekst, også menyer og ikoner.

2. e-Lector
e-Lector er et læremiddel for lesing og skriving som hjelper elever til å bli flinkere og mer motiverte til å både lese og skrive. e-Lector støtter hele prosessen fra grunnleggende lese- og skriveopplæring, til å få elever til å bli selvgående i både lese- og skriveprosesser gjennom å gi støtte i tekstproduksjon på både norsk og andre språk. I skolelisens får alle elever og lærere tilgang til å bruke programmet både på skolen og privat, som gir god støtte til elevene.

Av Einar Landmark, Bredtvet kompetansesenter.