Geografi med lesestrategier

Dette undervisningsopplegget tar i bruk et utvalg av lese- og læringsstrategier på en geografitekst om havbunnen og kontinentalplater.

Publisert Sist oppdatert

trekkfugler

Læreboka er "Underveis 10", men opplegget kan enkelt tilpasses flere lærebøker, samt overføres til lesing av informasjonstett tekst i flere fag og emner. Tidsbruk: 2 timer.

Delt av Jorun Fjellanger.

Dette undervisningsopplegget tar i bruk flere strategier i arbeidet med fagtekst: Førlesing, nøkkelord, samtale, par/gruppelesing, lesing med markering og ettersamtale. I tillegg er det brukt nettsøk for utvalgte stikkord fra emnet, men har man ikke tilgang til pc'er kan opplegget gjennomføres uten. Det lar seg overføre til andre læreverk enn "Underveis", og til andre emner både i gegrafi og andre fag. Det kan for eksempel brukes i NyGIV-gruppa dersom de trenger repetisjon til en felles prøve - benytt anledningen til å minne elevene på at de selv kan bruke noen av de samme strategiene når de skal lese annet fagstoff på egen hånd.

Minimumsutstyr: verdenskart med navn på havene, kopier av lærebokteksten til elevene og markørpenner. Tillegg: pc'er.