Hefte: Fagbok i bruk

Trenger du idéer til hvordan du kan arbeide med lesing av fagtekster? Lise Helgevold og Liv Engen ved Lesesenteret har skrevet og samlet en rekke korte artikler som kan gi deg den hjelpen du trenger.

Publisert Sist oppdatert

Forside: Fagbok i bruk. Illustrasjon: Elev med bok på hodet.

Heftet gir praktiske tips til hvordan du kan jobbe med fagtekster i undervisningen

Dette kan du bl.a. lese om:

  • hvordan en kan hjelpe elever til å målrette egen lesing og gå til tekster i ulike fag og på ulike trinn med en aktiv og spørrende holdning
  • hvordan lesing og skriving kan bli funksjonelle redskaper i elevenes læring
  • hvordan du kan arbeide med tekstene elevene finner på Internett
  • hvordan bruke fagboken i leseopplæringen
  • hvordan gjøre eget klasserom om til et ”verksted” for læring
  • hvordan bruke skriftlige og muntlige aktiviteter for å gjøre elevene bevisste på egen forståelse før, under og etter lesning
  • hvilke krav som kan/må stilles til lærebøkene

Pris:
Heftet er på 65 sider
ISBN: 978-82-7649-053-4

Last ned:

Bestilling:

Heftet er utsolgt i papirversjon