Hefte: Lesing på skjerm

Vi ser jevnlig avisoverskrifter som viser til hvor dårlig det står til med leseferdighetene hos ungdom. De tar seg ikke tid til å lese lenger. Andre hevder at dagens unge leser som aldri før. Nye medier involverer tekst i ulike varianter som leses. Hvem har rett egentlig?

Publisert Sist oppdatert

Forside: Lesing på skjerm. Illustrasjon: Tegning av PC, stol, bok og person som slår hjul.

Lesing er en mangfoldig og ensartet aktivitet som alltid er i endring. Når man diskuterer hvorvidt noen leser mer eller mindre, bedre eller dårligere enn før, må man ha klart for seg hva slags lesing der er snakk om. Lesing er mye mer enn å lese bøker.

Endringen av lesing som aktivitet får konsekvenser for leseopplæringen. Vi må oppdatere og utvide vårt tekstbegrep fra å betegne statisk, verbalspråklig og lineær tekst på papir til å kunne brukes om de dynamiske og sammensatte tekstene som finnes i de nye mediene. Vi må nyansere vår forståelse for hva det er å kunne lese, og dermed også de ferdigheter og egenskaper vi bør søke å utvikle hos elevene i et slikt medielandskap.

Heftet Lesing på skjerm belyser de store forskjellene det er mellom den trykte boka og digitale tekster når det gjelder å fremme forståelse for samspillet mellom ulike uttrykksformer i sammensatte tekster. Gjennom heftet ønsker forfatterne å presentere innsikter, ideer og forslag som forhåpentligvis vil utdype forståelsen av skjermtekster og gi noen tips til hvordan leseren kan utvide og nyansere leseopplæringen i en tid når lesing er mer kompleks, - men også viktigere - enn noengang.
 

Pris:
Heftet er på 50 sider og koster kr. 75.
ISBN: 978-82-7649-063-3

Last ned:

Last ned heftet i pdf-format

Bestilling:

Bestill heftet fra nettbutikken