Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?

Vi vet at det ikke er det samme å lese på skjerm og å lese på papir. Men hva er det som skiller, hva skal vi se etter?

Publisert Sist oppdatert

Elever i klasserom jobber på nettbrett

I denne artikkelen presenterer Anne Mangen særtrekk ved det å lese på skjerm som multimodalitet, hyperstruktur og interaktivitet, og sammenligner hva som skjer når en leser på skjerm med det å lese bøker. Hun hevder at å lese på skjerm  er en ny måte å lese på: Lesing som design. Lesing som design innebærer at en selv konstruerer teksten etter hvert som den leses. Hun peker også på hva vi kan miste dersom lesing av lengre tekster i bøker skulle forsvinne. Selv om artikkelen er fra 2008, sier den noe grunnleggende som også gjelder i dag.

Les hele artikkelen her (pdf-format)

Artikkelen kan suppleres med nyere kunnskap fra dagspressen her: