"Hva handler den om?" - Å lage en bok

"Hva handler den om?" av Max Estes har blitt brukt til leseaktivitet og som inspirasjon til å lage en egen bok med tekst og bilder i St. Johannes barnehage.

Publisert Sist oppdatert

hva handler den om omslag

Presentasjon av boka
Hva handler den om? er en underlig bok. I møte med en bok forventer vi å finne en historie som har en klar begynnelse og en tydelig slutt, det har ikke denne boka. Eller har den det? Hva handler egentlig Hva handler den om? om?

På framsida blir vi møtt av en mann som står i en stige og som er på vei til å klatre inn i boka. Vi følger mannen på hans vandring gjennom boka til han er på vei ut av boka, på baksidepermen. Underveis leter han etter historien, som han ikke finner. Men han møter en leser og spør om han vet hva boka handler om. Han møter på et sammenkrøllet ark som får mannen til å lure på hva det er som har skjedd akkurat her. Han finner et påbegynt arbeid, og hvorfor kommer side 13 før side 9? Slik fortsetter det.

Før lesing
Jeg presenterte boka for de eldste barna. Før jeg introduserte den, snakket vi sammen om hva en bok er. «Det er noe som vi leser i. Vi kan lese en bok og lære noe», svarte en. Når bruker vi bøker og hva handler bøker om?, var andre spørsmål vi reflekterte rundt. Barna var litt overrasket over disse spørsmålene, og det ble en åpen, undrende samtale. Begreper som handling og innhold var nye for barna og måtte selvsagt utforskes.

Dagen etter snakket vi videre om hva en bok egentlig er. Hvorfor leser vi bøker og når leser vi bøker? var noen av spørsmålene. «Når vi vil lese», var et av svarene. Vi fortsatte med å gå på biblioteket for å utforske litt og finne ut hvilke bøker som egentlig finnes der. Finnes det bøker med bare bilder og ikke tekst? Finnes det bøker med tekst og ikke bilder? Har alle bøkene en historie? Dette var en kjekk oppgave, men samtidig utfordrende fordi barna fant fort andre ting som fristet på biblioteket.

Under lesing
Da arbeidet med førforståelse var gjennomført var det på tide å presentere boka. «Tror dere det finnes bøker som ikke handler om noen ting?» «I så fall må det være bøker uten tekst og bilde», svarte barna. «Jeg har faktisk med meg en bok som ikke handler om noen ting, eller gjør den det?» fortsatte jeg.

Vi leste boka sammen og barna fikk etterpå komme med sine umiddelbare refleksjoner. «Litt kjedelig, litt kjekke, han gikk rundt i ring, det var løye», sa Derek. «Det var litt løye at han møtte mannen som leste, på ny. Den handlet ikke om noe», sa Trine. "Jeg synes den var kjedelig. Det var ingen historie», sa Noora. «Litt rar. Han møtte jo mannen igjen, det går ikke an. Rart med de hullene», sa Lars.

Boka fikk altså en blandet mottakelse, noen var mer åpne for denne type tekst, andre avviste boka som kjedelig. Dagen etter undret vi oss videre om boka handlet om noe, likevel. Hva med han mannen som klatrer inn i boka? Var han en historie?

Etter lesing
«Skal vi lage en bok og fylle den med en historie?» spurte jeg. Dette ville barna veldig gjerne og vi hadde en idedugnad om hva boka vår skulle handle om. Valget falt på tittelen, «Ulven som fanget en prinsesse». Alle barna fikk være med på å dikte. Først fikk et barn si et par setninger, så gikk turen til nestemann som måtte fortsette på det førstemann hadde sagt, og slik fortsatte det. Etter to runder på denne måten lot jeg barna rekke opp hånden dersom de hadde ideer til fortsettelsen.

Denne måten å jobbe på var utfordrende for barna. De måtte lytte og konsentrere seg for å få med seg hva de andre barna sa, for deretter klare å følge på med nytt stoff.

I neste samling var det tid for å lage illustrasjoner. Jeg hadde på forhånd klippet teksten opp, og hvert barn fikk hver sin del av teksten som de skulle illustrere. Barna ble enige om hvem som skulle illustrere hva, og satte entusiastisk i gang. De koste seg med oppgaven, var svært ivrige og det ble til slutt noen flotte tegninger.

Vi måtte også få på plass de formelle elementene i boka, forfattere/illustratører, årstall og copyright. Tittelen ble plassert og vi måtte også snakke om hva en tittel egentlig er. Boka er nå ferdig og barna er enormt fornøyd, de er svært stolte over resultatet. Hver av forfatterne har fått et eksemplar med seg hjem.

Til slutt
Vi avsluttet med å ta fram boka som var utgangspunktet for hele aktiviteten; Hva handler den om? Denne gangen ble barna opptatt av jenta som er på baksidepermen og som stiller et spørsmål til gutten om hvordan boka slutter? Hvorfor tror dere hun stiller det spørsmålet, sa jeg. «For han vet det jo», var svaret, « for han er jo inni boka».

Selvfølgelig. Hvorfor hadde jeg ikke tenkt på det?
Skrevet av Randi E. Sivertsen, St. Johannes barnehage