"Hvem"-bøkene av Stina Wirsén

Handlingen i bøkene oppleves som veldig aktuell for barnegruppa.

Publisert Sist oppdatert

hvem er sint omslag

I vår barnehage bruker vi Hvem-bøkene på alle avdelinger – vi leser dem for barn fra ett til seks år. De er ordentlig populære! Illustrasjonene er gøyale, gjenkjennelige og beskrivende for handlingen, og følelser kommer tydelig til uttrykk: trist, sint, lei og glad – og ikke minst au!au! Handlingen i bøkene oppleves som veldig aktuell for barnegruppa. Det er spenning, action, samhold, vennskap/uvennskap, slåing, biting, bestemme selv osv…

Barna er veldig opptatt av disse bøkene og spesielt Hvem blør? og Hvem bestemmer? Vi har lest disse bøkene tusenvis av ganger. Og etter at vi har lest, går barna igjennom boka én gang til, alene.

Foruten å lese bøkene har vi også brukt dem for å sette ord på følelser, som å være lei seg, sint og glad, og vi har brukt dem til samtale rundt aktuelle tema. Blant annet har vi snakket om hvem som bestemmer, hva som er lov og ikke og hvordan vi skal være mot hverandre. Bøkene er ikke idylliserende: Hvem sin mormor? handler om sjalusi og Hvem sin venn? handler om å få et nytt barn inn i gruppa. Dette er tema som de eldste barna i barnehagen har stor interesse av å lese og snakke om, for det angår dem. Vi har erfart at noen av temaene blir for krevende for de yngste. Hvem er søt? handler om å erte hverandre for utseende – for den fargen man har – og virkemidlene i boka er sterke.

Illustrasjonene i Hvem-bøkene tiltaler ikke nødvendigvis oss voksne umiddelbart. Avdelingsleder Kari forteller:

I utgangspunktet likte jeg ikke disse bøkene. Illustrasjonene var lite tiltalende for meg, utydelig form og fargeløse. Jeg ble overtalt til å prøve dem ut på avdelingen og tok dem med til min assistent. Hun var veldig begeistret. Hun hadde hatt samme førsteinntrykk som meg, men likte bøkene veldig godt nå. Etter å ha lest alle bøkene kan jeg slutte meg til hennes begeistring. De er veldig bra!

Vi som jobber i barnehagen er alle enige om at dette er en serie vi trengte litt hjelp til å legge merke til. Dette kan skyldes at for mange av oss voksne var ikke tegningene vakre ved første øyekast. Men jommen er de det ved andre og tredje øyekast! De er enkle og de er samtidig skikkelig sterke. Dette er illustrasjoner som retter seg mot barna - og som fenger barna.

Prøvd ut i Lerdal barnehage i Oslo. Skrevet av Ingunn Iverte Bjune