Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Artikkelen er fra 2008, men inneholder stoff som fortsatt kan være relevant i dag.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen handler om en rekke sider ved ungdoms bruk av media: At kompetanse når det gjelder media er svært ujevnt og tilfeldig fordelt, hvordan ungdom bruker tid foran skjerm, multitasking, hvordan boka, sosiale medier og massemedier i ulik grad påvirker utviklingen av identitet, forskjeller mellom kjønnene når det gjelder aktivitet på nett og hva som kjennetegner sosiale medier. Tønnessen trekker inn hvordan en i skolen kan bruke nettet til å motivere og til å spille på medier elever er fortrolige med, men hun viser også til at det trengs egne strategier for å lese skjermtekster og hvor viktig det er å skaffe seg en bred leseerfaring for å hanskes med stadig nye teksttyper. .