Informasjon til deltakere i Sprell

På denne siden finner du informasjon til deltakerne og barnehageansatte i Sprell på norsk, arabisk, litauisk og polsk./ هنا سوف تجد المعلومات باللغة العربية / Čia rasite informaciją lietuvių kalba. / Tutaj znajdziesz informacje w języku polskim.

Publisert Sist oppdatert

På denne siden finner du (trykk på lenkene):
- Informasjon og dokumenter til foreldre som deltar i Sprell på arabisk, litauisk og polsk.
- Informasjon til foreldre på norsk
- Filmer og ressurser til deg som er ansatt i barnehagen

Gå til hovedsiden for Sprell.

المعلومات
اضغط على الصورة للغة العربية
Informacija
Litausk flagg
Informaciją lietuvių kalba rasite paspaudę ant paveikslėlio
Informacja
polsk flagg
Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać informacje w języku polskim.
sprell

هنا تجد المعلومات باللغة العربية

هذه معلومات باللغة العربية

sprell

Informacija lietuvių kalba

Čia rasite informaciją lietuvių kalba

sprell

Informacje w języku polskim

Tutaj znajdziesz informacje w języku polskim.

Kompetanseutvikling for barnehageansatte

Om filmene

Her finner du tre filmer som er beregnet på deg som jobber i barnehagen: - Samtalebasert lesing - Repetert lesing - Digital lesing

Slik bruker du filmene

Filmene er utviklet for å forberede deg på gjennomføringen av SPRELL-prosjektet. Se filmene, bruk refleksjonsspørsmålene for å aktivere egne erfaringer og førkunnskaper, og diskuter gjerne med en kollega. Lykke til med arbeidet!

Når vi leser sammen med barn, foregår lesingen ofte som samtaler, hvor vi har en forventning om at barna skal delta aktivt i lesingen.
Refleksjonsspørsmål:
1. Hva lærte du om samtalebasert lesing som du ikke visste/har tenkt på før?
2. Hvilke utfordringer ser du med samtalebasert lesing i din barnegruppe/på din avdeling?
3. Hva kan du gjøre for å være godt nok forberedt på samtalebasert lesing med barna?
Repetert lesing er verdifullt for barns språklæring, for i bøkene møter barna nye ord og begreper i en meningsfull kontekst.

1. Hva lærte du om repetert lesing som du ikke visste/har tenkt på før?
2. Hvilke utfordringer ser du med repetert lesing i din barnegruppe/på din avdeling?
3. Hvorfor er det viktig at du deler din kunnskap om repetert lesing med barnas foreldre?
Gjennom forskning har vi utviklet kunnskap som identifiserer både muligheter og begrensinger med digitale bøker. Denne forskningsbaserte kunnskapen er brukt i utviklingen av SPrELL-biblioteket.

1. Hvilke erfaringer har du med digital lesing fra før?
2. Hvilke utfordringer ser du med å lese digitale bildebøker?
3. Hvilke muligheter ser du med digitale bildebøker med språkvalgmuligheter?