Kan vi gi elevene på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Elever på femte trinn arbeider ofte med læreboktekster i mange fag. Samtidig arbeides det kanskje for lite med læreboklesingen slik at elevene overlates mye til seg selv når de skal lese nye tekster i lærebøkene.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen under er basert på en mastergradsoppgave der det ble undersøkt i hvilken grad elever med ulike nivå i leseferdighet forstod en ny tekst i læreboka som det ikke var arbeidet med på forhånd. Forfatterne konkluderer med at elever må lære å sjekke egen forståelse og hva de kan gjøre dersom den bryter sammen. De foreslår at lærerne kan modellere for å lære elevene dette. Artikkelen er hentet fra Spesialpedagogikk 4/2010.