Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå nedgangen i leseprestasjoner, og hva vet vi om hva som påvirker elevenes leseutvikling? Velkommen til fagkonferansen om PIRLS!

Published Sist oppdatert
Velkommen til konferanse
Tid:

12. april 2024 kl 0900-1600

Pris:

Kr 1000 (inkl lunsj)

Sted:

Radisson Blu Oslo Gardermoen

Innledningsforedraget og avslutningsforedraget strømmes. Flesteparten av foredragene samt panelsamtalen foregår fysisk.

Vi må forstå hva som ligger bak nedgangen i norske barns leseferdigheter dersom vi skal lykkes i å snu trenden.

Åse Kari H. Wagner , prosjektleder for PIRLS i Norge.

Gutt leser på gulvet på rommet sitt
Interessen for lesing har gått ned blant norske tiåringer, viser PIRLS. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Over 7000 norske elever ved 213 skoler deltok i PIRLS 2021. Selv om norske elever ligger over det internasjonale gjennomsnittet i lesing, har elevene i snitt alarmerende lavere ferdigheter enn i PIRLS 2016. Denne nedgangen gir grunn til uro, og det er særlig bekymringsfullt at det er flere svake lesere enn før. I tillegg rapporterer de norske elevene minst leseglede av elever i alle land som har deltatt i studien.

Under konferansen vil norske forskere sette søkelyset på hva vi vet om leseferdighetene til norske elever, og hva som påvirker elevenes leseutvikling, basert på funnene i PIRLS 2021.
Konferansen er særlig aktuell for deg som har et overordnet ansvar for leseopplæringen på skolen, som skoleledere, skoleeiere og utdanningsmyndigheter og -politikere.
Foredragsholderne er forskere i PIRLS ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Les mer og meld deg på på konferansens nettsider.