Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Publisert Sist oppdatert

Læringsstrategier i alle fag omslag

Læringsstrategier er avgjørende for god læring og faglig utvikling. Målet med opplæringen i læringsstrategier er at den enkelte elev skal ha et repertoar av strategier som han kan velge i for å finne den strategien som passer best til de mål han setter seg og de oppgaver han har. Strategiene må trenes opp over tid, gjentas mange ganger, og øves samtidig med at en lærer fagstoff.

Det er altså ikke formålstjenlig å ha egne kurs i læringsstrategier, strategiene må bli en del av det daglige læringsarbeidet i alle fag i form av eksplisitt undervisning. En må snakke om hvordan en lærer når en lærer.

Dette heftet gir en rekke praktiske tips til bruk i skolehverdagen.