Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manualen til På sporet inneholder undervisningsøkter som benytter samme metodikk som ble brukt i forskningsprosjektet.

Published Sist oppdatert

Gå til hovedsiden til På Sporet.

Målet med treningsopplegget fra På sporet er å bidra til å redusere andelen elever som utvikler lese- og skrivevansker. Dette forsøker vi å oppnå gjennom å gi elever som risikerer å utvikle lesevansker, tidlig og intensiv innsats før de opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter.

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdigheter som er avgjørende for at elever skal lykkes med lesing. De 100 øktene er fordelt over 25 uker. Hver økt består av fire korte økter à 10 eller 15 minutt, kalt ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ. Instruksjonene til hver ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ-økt er beskrevet over to sider, slik at der er ett oppslag for hver dag.

Treningsopplegget i manualen baseres på bruk av småbøker og andre ressurser.

Manualen på nynorsk (frå Nynorsksenteret)

Liste med oversikt over aktuelle bøker på nynorsk (frå Nynorsksenteret)

Manualen er ikke tilgjengelig i papirformat.

Gå til hovedsiden til På Sporet.