Modelltekstar som inspirasjon til skriving av sakprega tekstar

Modelltekstar kan være inspirasjon for elevane ved skriving av eigne sakprega tekster.

Publisert Sist oppdatert

Av: Anne Håland, Lesesenteret
Publisert fyrste gong: 02.04.2014

Modelltekstar er ein undervisningsform der lærar og elevar går gjennom og diskuterar utvalde tekstar før elevane sjølve får i oppgåve å skrive. Som den første i Noreg har Anne Håland ved Lesesenteret sett nærare på korleis 44 elever på femte trinn har brukt skrivemønster frå modelltekstar i eigne tekstar. Resultatet viser at elevane er meir enn villige til å la seg inspirera av modelltekstane.

Innleiing: - Modelltekstar som inspirasjon til skriving av sakprega tekstar
Eksempel 1: - Fagbøker som modelltekstar
Her viser Håland eksempel på korleis fagbøkene "Hvorfor det da" og "Skarpe tenner" kan brukast som modelltekstar for skriving på 5. trinn.
Eksempel 2: - Brannmannslogg som modell for biotoplogg
Som modelltekst for klassen sitt arbeid med loggtekstar fekk elevane forelagt ein brannmannslogg. Elevane overførte sjangeren til sine eigne biotoploggar.
Eksempel 3: - Labrapport som modelltekst
I naturfag fekk elevane sjå eksempel på labrapportar før dei produserte sine eigne rapportar frå forsøk dei hadde gjort.
Oppsummering
Håland oppsummerar korleis bruk av modelltekstar har god effekt når elevar på 5. trinn jobbar med eigne tekstar