Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.

Publisert Sist oppdatert

På nettstedet informasjonskompetanse.no kan bibliotekarer finne ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempler på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag og lenker til aktuelle ressurser. Nettstedet omfatter også en progresjonstrapp med relevante kompetansemål fra Kunnskapsløftet LK06 og forslag til læringsmål innen informasjonskompetanse. Hypertekstfortellingen "Hvor er Alexa?" er bygget opp rundt en rekke læringselementer innen informasjonskompetanse. Denne henvender seg direkte til elevene.

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming, grafisk design, nettoppdragene og fortellingen.

Trenger flere bidrag
Samlingen av ideer og eksempler på gjennomførte prosjekt vil utvides etter hvert. Særlig for VGS trenger vi mer materiale, men vi ønsker oss også flere opplegg for grunnskolen. Mange skoler og bibliotek arbeider godt med utvikling av informasjonskompetanse, og vi vil gjerne ha tips, ideer og tilbakemeldinger på nettstedet. Vi håper Informasjonskompetanse.no blir et nyttig verktøy, og ser fram til mange bidrag fra lærere og skolebibliotekarer.