Pulverheksa av Ingunn Aamodt

I Lykkentreff barnehage har de brukt bøkene om Pulverheksa som utgangspunkt for mange store og små prosjekter, som til sammen har dekket alle fagområdene i Rammeplanen.

Publisert Sist oppdatert

pulverheksa omslag

Det finnes en rekke bøker om Pulverheksa, som kombinerer humor, et fast typegalleri og gjentakelser. I bøkene møter vi Pulverheksa og hennes to beste venner: katten Hokus og kråka Pokus. I tillegg møter vi politimannen, tyven, krokodillen, suppegjøken og småtrollene. Handlingen settes som oftest i gang av et problem som Pulverheksa hjelper til med å løse, både gjennom kløkt og magi. Når problemet er løst, er alle glade, og ting kan gå tilbake til det normale igjen. Bøkene avsluttes med fest for alle vennene, og at Pulverheksa, Hokus og Pokus kan gå og legge seg

Boka i bruk
Barnehagen organiserer språk- og lesestimulerende prosjektarbeid over et helt barnehageår med utgangspunkt i ei enkelt bok eller bøker i en serie. Avhengig av hvilken bok som har vært utgangspunkt, har prosjektene tatt ulike veier, som igjen har ført med seg bruk av andre bøker. Bøkene om Pulverheksa ble lest mange ganger og de ble utgangspunkt for mange store og små prosjekter som til sammen dekket alle fagområdene i Rammeplanen:

Kommunikasjon språk og tekst: Vi leste bøkene og snakka om det vi leste. Vi studerte bøker om krokodiller og katter.

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi lekte krokodiller og laga krokodillemat. Historia om da Hokus ble syk ga utgangspunkt for samtaler og erfaringsutveksling om sykdom og medisin.

Kunst, kultur og kreativitet: Vi tegna og malte. Vi laga et stort fellesbilde der mange ulike materialer og teknikker ble tatt i bruk. Vi hørte og lærte sanger fra historiene om Pulverheksa som er spilt inn på CD.

Natur, miljø, teknologi: Katten Hokus, kråka Pokus, Krokodilla og Suppegjøken ble utgangspunkt for egne små prosjekter om ulike dyr og fugler.

Etikk, religion og filosofi: Tyven, Ertekroken og Plageånden ble utgangspunkt for samtaler om å stjele, plage og erte, snakke sant, straff og belønning.

Nærmiljø og samfunn: Politimannen og Drømmeprinsen ble utgangspunkt for samtale om samfunnet vårt.

Antall, rom og form: Krokodillas mange tenner og småtrollene ga erfaringer med antall, mens de spisse tennene til krokodilla hadde med form å gjøre.

Erfaringer
Denne måten å arbeide på har gitt tid og ro til å gå i dybden og kose seg. Her er også stor grad av medvirkning fra barna, og aktivitetene utvikles i tråd med barnas interesse og nysgjerrighet. Planlegging og evaluering er en prosess der barna er aktive, og voksne og barn diskuterer og eksperimenterer i fellesskap med muligheter og løsninger. Arbeidet gir også positive opplevelser med bruk av bøker. Fordi bøkene arbeides med over lang tid – og med mange ulike innfallsvinkler - får barna et nært forhold til bøkene. De erfarer at bøker er spennende, nyttige og gir opplevelser.

Delt av: Sigrid Larsen, Lykkentreff barnehage