Slik kan elevene øve på skildringer

Poenget med denne oppgaven er at elevene skal bli bevisste på å skildre med et variert språk og at de skal se hvor ulike situasjoner de kan skape dersom de bare fargelegger eller kler godt på teksten.

Publisert Sist oppdatert

elever i gruppe

Av: Kari Anne Skjaak, Skjåk ungdomsskole.

Dette er et enkelt opplegg som kan være et kortvarig innslag i norsktimene eller gå over flere undervisningstimer. Det kan også brukes som brudd i annen undervisning.
Oppgaven passer godt til å bruke på Smartboard med en hel gruppe eller klasse.

Vi starter med denne intetsigende dialogen:

- Hei, sa Kari.
- Hei, sa Per.
- Hvorfor gjorde du det?, sa Kari.
- Vet ikke, sa Per.


1. Elevene skal bytte ut sa med andre ord som skildrer hvordan man kan ytre seg, slik som hylte, skrek, snufset, gulpet og lignende. Dette gjøres i samlet klasse, og man vil med en gang se hvor mye teksten forandrer seg og plutselig sier noe mer om hva som kanskje skjer. 

2. Elevene skal legge inn tilleggsinformasjon. Hva gjør Per og Kari mens de snakker med hverandre? Skjer det noe rundt dem? Tenker de noe. Hvordan ser det ut rundt dem? Hvordan ser Per og Kari ut? Elevene setter inn tilleggsinformasjonen på passende steder. Det er fint å gjøre dette samlet i klassen først, som en modellering.

3. Elevene skal finne en situasjon der denne dialogen skal foregå. Det kan være barn som leker i sandkassa, brannmenn på jobb, noen som hopper i fallskjerm, en romantisk situasjon eller lignende. Så skal elevene forsøke å kle på dialogen slik at den forteller en historie. Dette passer det også fint å gjøre samlet i klassen først, og det kan være morsomt å prøve i det minste to-tre ulike varianter. 

4. Når man har jobbet med oppgavene som samarbeid en stund, får elevene i oppgave å lage sin egen situasjon og sin egen historie ut fra dialogen. Alle får lese opp sitt produkt. Dette kan være alt fra små snutter til hele noveller. Arbeidet vil også kunne danne grunnlag for en klassesamtale om hva som gjør en tekst spennende å lese.