”Som lyn og eksplosjonar”: Å utvikle ordforråd

I møte med nye tekstar må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast, og denne artikkelen viser korleis.

Publisert Sist oppdatert

Menneske utviklar seg språkleg heile livet. Nye fag gjev oss nye språklege utfordringar. Uformelle spørjeundersøkingar i vanlege klasserom viser at mange elevar har usikker eller feil oppfatning av enkeltord. Og i møte med nye tekstar – både fagtekstar og andre – må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast. Denne artikkelen viser og diskuterer korleis ein kan auke omgrepsforståinga hjå elevane.

Du kan lese heile artikkelen her. (pdf)