Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret. Språkløyper er et tilbud til alle norske barnehager, grunnskole og videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og skole. Språkløyper er felles kompetanseutvikling i skoler og barnehager, slik at kollegiet i fellesskap kan sikre at språkarbeid, lese- og skriveoppplæring er av høy kvalitet.

Språkløyper ble etabler gjennom en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving fra 2016–2019. Målet var å utvikle kompetansen til lærere i grunnskolen og videregående opplæring, samt barnehagelærere og ansatte i barnehagene om språk, lesing og skriving. Kunnskapsdepartementet sto bak, og Lesesenteret fikk ansvar for gjennomføringen, i samarbeid med Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet.

Et av flere virkemiddel var å etablere et nettsted med gratis kompetanseutviklingspakker som barnehager og skoler lett kunne ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid. Resultatet ble språkløyper.no.

Selv om strategien ble avsluttet ved utgangen av 2019 lever nettstedet videre, og vil utvikles til fortsatt å være en ressurs for barnehager og skoler.

Les mer på språkløyper.no.

Språk, lesing og skriving er viktig – gjennom hele livet.