Startskudd for ny nasjonal lesesatsing

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpnet mandag 18. mars Nasjonal konferanse om lesing 2024. Konferansen samler 350 lærere fra hele landet, og markerte samtidig startskuddet for den nye nasjonale lesesatsingen, Tid for lesing.

Publisert Sist oppdatert

Kari Nessa Nordtun under åpningen av Nasjonal konferaanse om lesing 2024
Foto: Bo B. Randulff, UiS

- Læreren kan ikke gjøre jobben alene

– At norske barn og unge leser både mindre og dårligere enn før, og har lavest leseglede av samtlige 65 land som deltok i den store leseundersøkelsen PIRLS får mine alarmklokker til å ringe, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun da hun åpnet Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger.

Samtidig viste ministeren til at vi har alle forutsetninger for å lykkes. Skolen har utrolig mange dyktige ansatte og lærere, og et forskningsmiljø som støtter opp om lærere og elever.

Tid for lesing

Konferansen markerer samtidig startskuddet for en ny nasjonal satsing Kunnskapsdepartementet bevilget før jul 10 millioner kroner til Nasjonalt lesesenter. Denne satsingen har som mål å sette fokus på lesing, både i og utenfor klasserommet, med ønske om at vi sammen skal snu den nedadgående trenden.

Satsingen skal bidra til at lærere får tilgang til mer kunnskap om god leseopplæring, gjennom kurs, videreutdanning og annen utadretta virksomhet fra Nasjonalt lesesenter. Bakgrunnen for satsingen er ulike undersøkelser som viser klar nedgang i elevers leseferdigheter. Det var også tema hos senterleder Kjersti Lundetræ under åpningen av konferansen:

- PIRLS 2021 for 5. trinn og PISA 2022 for 15-åringene viser at leseferdighetene blant norske barn har en drastisk nedgang. Undersøkelsene viser også nedgang i elevenes leseinteresse, og elevene rapporterer at de leser mindre på fritiden, sa Lundetræ innledningsvis.

Tydelig oppfordring

Ministeren viste også til skolebibliotekenes viktighet, og at vi må styrke laget rundt lærerne. Men også foreldrene ser hun som viktige rollemodeller inn i barn og unges leseferdigheter.

- Og til slutt den siste lille biten i puslespillet må med, en viktig bit. Vi foreldre må også være med på leseløftet, vi må være gode rollemodeller, ligge og lese på sengen, kjøpe bøker til ungene og snakke om hvor kjekt det er å lese. Legg bort telefonen og ta frem boken. Jeg vet det er vanskelig, men vi har ikke råd til å la være, avsluttet ministeren med.