Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Publisert Sist oppdatert

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen
Leseprosjekter i skolen krever litt planlegging for å være vellykkede.


Motivasjon 

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Det er umulig å peke på alle forutsetninger for dette, for leselyst omfatter flere faktorer som samvirker og påvirker hverandre. Rangeringer av suksesskriterier for lesestimulering vil variere fra satsing til satsing, men elevenes motivasjon er en forutsetning i alle leseprosjekter, og motivasjon er ofte også det fremste kjennetegnet ved den glade leseren.

Motivasjon påvirkes av at leseren erfarer sin egen opplevelse som verdifull og viktig. Hvorvidt et leseprosjekt er vellykket eller ikke, kan ikke telles i antall leste sider. Det kan neppe karakteriseres som vellykket dersom elevene legger siste bok fra seg og tenker: ”Puh, endelig ferdig. Nå skal det bli lenge til neste gang jeg åpner en bok!” Et leseprosjekt kan sies å være vellykket i den grad det motiverer til videre lesing og skaper nysgjerrige lesere som finner glede i lesingen. Da vil elevene selv velge nye tekster å lese og møte nye leseaktiviteter med en positiv innstilling.

Ferdighetsnivå 

Mange barn starter skolen med stor motivasjon og store forventninger til å lære å lese. Lesing er en høyt verdsatt ferdighet. Betydningen av å lykkes trer både tidlig og tydelig fram for eleven. Derfor er det viktig at følelsen av å lykkes blir dominerende i elevenes lesesituasjoner. Ett av kriteriene for et vellykket leseprosjekt, er at det sørger for å gi gode lese- og mestringsopplevelser til alle elevene – uavhengig av ferdighetsnivå.

Ytre belønning 

Bruk av ytre eller materiell belønning kan være motiverende i oppstarten av et leseprosjekt. Ytre belønning virker best dersom den introduseres for en tidsavgrenset periode: Det kan være ut fra antall leste bøker individuelt eller for hele klassen, at hver elev skal lese tusen sider eller at klassens bokorm skal rekke rundt hele klasserommet.

Ytre belønning må kunne nås av alle som er med på leseprosjektet. Det kan være vanskelig å bruke ytre belønning hvis noen elever faller utenfor, og det må lages spesialregler. Det er også et problem dersom materiell belønning deles ut individuelt i en gruppesammenheng. Det må vurderes om belønningen passer for alle i gruppen. Hvilke følger kan det få for gruppen om noen ikke oppnår belønning? 

Indre motivasjon 

Når målet er nådd, når tiden er brukt opp eller det ønskede antallet sider er lest, må opphøret av belønningen markeres tydelig. Elevene må få en følelse av at det var kjekt med belønningen, men at den ikke er nødvendig for å opprettholde lesingen. Ytre belønning er sjelden nok for å skape varig motivasjon. Det er den indre motivasjonen som påvirker den videre lesingen. Derfor må vi i tillegg til ytre belønning, arbeide ut fra den enkelte elevs grunnleggende mestringsbehov.

At eleven selv opplever at han eller hun blir bedre til å lese, og at det skjer en leseutvikling, kan også påvirke motivasjonen til å lese. Voksne vier oppmerksomhet til bestemte aktiviteter som skal gi bedre lesere. Et resultat av slike ytre forventninger er at elevene selv forventer og ønsker en ytre respons på hvorvidt de lykkes eller ikke med lesingen. Leseopplevelsen er dermed også påvirket av i hvilken grad leseren blir anerkjent. Å bli sett på som en god leser kan ha betydning for motivasjonen for å lese.

Denne artikkelen er hentet fra heftet "Perlejakten - på sporet av gode leseopplevelser i skolen". Bestill heftet i vår nettbutikk (80 kr) eller last det ned gratis som PDF.