To undervisningstips med sakprosatekstar

Revolvarintervju og reklame – korleis kan du bruke det i undervisinga di? I denne artikkelen finn du to undervisingsopplegg for ungdomstrinnet som viser deg nettopp det.

Publisert Sist oppdatert

klasserom sett ovenfra

I forslaga til undervisingsopplegg er samansette tekstar og trening i nynorsk gjennomgåande tema. Det å nytte nynorske brukstekstar i samansette tekstar, som reklame og intervju, kan vere eit flott springbrett til vidare diskusjonar og arbeid kring språk.

Artikkelen Nynorsk som reklamespråk i og utanforklasserommet viser korleis arbeid med reklame på nynorsk kan bidra til mellom anna språkleg medvit.