Undervisningsopplegg: Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Publisert Sist oppdatert

Tegneserie der mann leter etter meningen med Facebook.

Introduksjon til læreren:

Dette undervisningsopplegget lærer elevene om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati. Retorisk dannelse er viktig for å delta i demokratisk prosesser. Dette opplegget handler både om å lære elevene teorien om den gylne hånd, samt gi praktisk argumenterende øvelse skriftlig og muntlig.

Facebook er utgangspunkt for å lære elevene hvordan de lager et godt debattinnlegg for en sak. Facebook er en kanal ungdom flest kjenner godt og bruker flittig. Det er også en kanal som diskuteres, og som mange har meninger om. Sosiale medier blir en stadig viktigere del av den offentlige debatten.

Kjell Lars Berge ved UiO understreker at retorisk dannelse er grunnlaget for å delta som demokratisk medborger. Forutsetningen er muntlige og skriftlige ferdigheter. Elevene skal lære hvordan de skal skrive for å overbevise andre om at deres synspunkt er verd å dele.

Undervisningsopplegget kombinerer seing og lesing av taler, diskusjon, taleskriving og presentasjonstrening. Nedenfor finnes seks forslag til aktiviteter. Disse kan gjennomføres hver for seg eller settes sammen med andre aktiviteter.

Sentralt i dette undervisningsopplegget er at elevene skal lære hvordan man bygger opp et innlegg ved bruk av prinsippene i den gylne hånd. De skal utfordres til å forberede og holde et innlegg/tale i en debatt. De skal også få en forståelse av hvorfor god argumentasjonsteknikk er viktig for demokratiet.

Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og alle undervisningsopplegg her kan synkroniseres med ett eller flere av disse fagene. Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientert), læring for (verdiorientering) og læring gjennom )(praksisorientert). 

Oppleggene er både kunnskapsorientert, gjennom læring om reglene for oppbygging av en tale (den gylne hånd), og praktisk orientert, gjennom at elevene får argumenterende trening.

Undervisningsopplegg:

 1. Forberedelse.  Les tegneserien om Facebook/Youtube (se vedlegg). Diskuter i klassen negative og positive sider ved sosial medier. Lag setninger med: Facebook er bra fordi…, og Facebook er ikke bra fordi…
 2. Les ”Den gylne hånd”. Forsikre at elevene har forstått prinsippet. Eventuelt tegn/illustrer ”den gylne hånd”. Elevene skal finne argumenter og sette argumenter sammen til et innlegg. Del klassen i to, ene halvparten skal argumentere for Facebook, den andre halvdelen skal argumentere mot Facebook. Skriv en innledning.(2-5 setninger) og en avslutning.
 3. Elevene velger å et tema de er opptatt av. Skriv så hoveddelen. Elevene velger en av følgende;
  A. Lag innlegg for eller imot at elevene skal få bruke Facebook i skoletiden.
  B. Barn under 13 år bør få lov  å ha egen Facebook-profil. Innlegg for og imot.
  C. Barn bør ha regler for nettbruk.
  Elevene har muntlig framføring for klassen.
 4. Se/les og analyser kjente taler. Diskuter i klassen hvilke virkemidler som brukes. Se om dere kjenner igjen ”den gylne hånd”. Hvorfor er disse talene blitt stående som historiske? Hva har disse talene betydd? Finn ut om historien til ”I have a dream”, hva er tema i talen, hva endret talen, hva er det som gjør talen så spesiell?
 5. Argumentasjonsteknikk. Her lærer elevene å forberede en tale/innlegg. De lærer hvordan de kan argumentere for å nå ut med et budskap. Bygge opp skriftlige ”argumenter på en overbevisende måte”: Hvor mye makt kan en god/overbevisende tale ha/kraften i en overbevisende tale/hva det kan få å si. Elevene skal også trene på å presentere (muntlig og skriftlig) argumentene for saken sin.
 6. Facebook som vaktbikkje. Betyr Facebook noe for demokratiet? Hvordan kan vi bruke Facebook til å skape oppmerksomhet rundt/støtte for en sak. Finn eksempler hvor Facebook-grupper har ført til endringer i samfunnet. Er Facebook en styrking eller trussel mot demokratiet? Hva betyr Facebook for demokratiet? ”


Anbefalt litteratur og nyttige lenker:

Kjell Lars Berge og Janicke Heldal Stray (red) Demokratisk medborgerskap i skolen, kapittel 4, retorisk dannelse som grunnlag for demokratisk medborgerskap i skolen.


Taler som endret verden:

Redaktør og forfatter Jan Inge Reilstad, redaksjon og forfattere Trond Egil Toft og Karoline Reilstad. Takk til Kjell Lars Berge og Janicke Stray Heldal.