Video: Fagskriving og respons i sosiologi

Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg på fagets premisser, med fagets begreper og fagets egen uttrykksmåte. I filmen «Fagskriving og respons i sosiologi» møter vi en klasse ved Trondheim Katedralskole som skriver fagartikkel i faget sosiologi.

Publisert Sist oppdatert

Filmen viser at det å skrive er en prosess. Her ser vi elever som jobber sammen om tekst og gir hverandre tilbakemeldinger på tekstene. Lærer gir også respons på elevenes tekster. Det er viktig at dette arbeidet skjer underveis i arbeidsprosessen slik at elevene har mulighet til å revidere tekstene sine. Et sentralt poeng ei denne filmen er hvor viktig det er å diskutere tekst med elevene. Her diskuterer lærer og elever både tekstkriterier og ulike teksteksempel i fellesskap. Det å bruke elevenes egne tekster som utgangspunkt for en slik diskusjon, fungerer som god modellering for elevenes videre arbeid med fagartikkel i sosiologi.

Spørsmål til diskusjon

  1. Hva oppnår man ved å vise fram og snakke om elevtekster i plenum?
  2. Når man diskuterer elevtekster, bør det være kriterier for hva som er lov å si?
  3. Er det å skrive i sosiologi vesentlig annerledes enn det å skrive i norsk eller andre fag?
Filmen viser at det å skrive er en prosess. Her ser vi elever som jobber sammen om tekst og gir hverandre tilbakemeldinger på tekstene. Lærer gir også respons på elevenes tekster.