Video: Tenkeskriving på yrkesfag

I mange av yrkesfagene forekommer det lite skriving. Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser hvordan en kan bruke tenkeskriving som en integrert del av den ellers praktiske undervisninga.

Publisert Sist oppdatert

Vi møter elever fra TIP-linja ved Verdal videregående skole som bruker tenkeskriving i faget sveising. Elevene får først en praktisk gjennomgang av sveisinga, deretter får de noen refleksjonsspørsmål de skal ”tenkeskrive” rundt.

Tenkeskriving er en uformell og utforskende form for skriving der en lar eleven utforske tanker og ideer uten at det stilles formelle krav til det eleven skriver. Rettskriving, tegnsetting og sjangerkrav er ikke vesentlig ved denne formen for skriving. Det sentrale ved tenkeskriving er at elevene gjennom korte skriveaktiviteter reflekterer over fagstoff og utforsker tankene sine.

I filmen brukes tenkeskriving i forkant av en samtale i klassen. Tenkeskriving er en god metode for å sikre at alle deltar i en slik klassesamtale. Her har elevene fått tid til å tenke gjennom spørsmålene på forhånd, noe som sikrer at alle har noe å bidra med når spørsmålene oppsummeres i plenum.

Tenkeskriving som metode er tuftet på tanken om at skriving er en dynamisk prosess det språk og tanke går hånd i hånd. Når tanker og ideer skrives ned på papiret, vil dette føre til at nye tanker og ideer oppstår. Tenkeskriving kan slik være en god igangsetter også for lengre skriveoppgaver.

Spørsmål til diskusjon

  1. Hva kan du bruke tenkeskriving til i ditt fag?
  2. Kan tenkeskriving brukes i alle fag? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  3. Hvorfor kan tenkeskriving være en hensiktsmessig metode for å bygge en god og trygg klasseromskultur?
Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser hvordan en kan bruke tenkeskriving som en integrert del av den ellers praktiske undervisninga.