5,7 millioner til å optimalisere nye dagligvareprodukter

UiS-forskere skal samarbeide med Foodback i et nytt prosjekt som skal jobbe for å øke nye produkters sjanse for å overleve i dagligvarebutikkene.

Publisert Sist oppdatert

En kvinne kledd i sort og en mann i jeans og sort dressjakke ute i grønne omgivelser en solskinnsdag. Foto.
Førsteamanuensis Heidi Victoria Skeiseid og professor Kai Victor Myrnes-Hansen er med i et forskerprosjekt som skal jobbe for å øke dagligvareprodukters sjanse for å lykkes.

– Hvert år blir noen tusen nye produkter lansert, men svært mange overlever ikke. De fleste av oss har allerede våre faste produkter som vi bruker, og det kan ta tid før vi endrer vaner. Samtidig er det press på at nye produkter skal selge bra så snart de kommer i butikkene, forteller Heidi Victoria Skeiseid, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole.

Tror på positive ringvirkninger

Sammen med professor Kai Victor Myrnes-Hansen (Norsk hotellhøgskole) og professor Chunming Rong (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet) er Skeiseid med i innovasjonsprosjektet ««LAUNCH: Data-driven insights to boost the success rate and lifetime of retail food and beverage products». De neste to årene skal forskerne, sammen med Foodback og Q-Meieriene, se på hvordan nye produkter lettere kan få innpass på folks handlelister.

– Dette prosjektet kan det ha enorme ringvirkninger på nyutvikling av produkter, både for bransjen og fra et bærekraftperspektiv. Når et produkt har vært på markedet en stund, og det er få som har plukket det opp, blir det til slutt solgt til lav pris eller kastet. Alt arbeidet som har gått til å utvikle produktet og få det ut i markedet, kan da ha vært bortkastet, forteller Skeiseid.

Med den nye løsningen Foodback ønsker å utvikle, vil matvareprodusenter kunne få relevant og rask tilbakemelding på produktene i markedet, noe som vil gjøre det mulig å forbedre svakheter og mangler samt identifisere muligheter for helt nye produkter.

Rent praktisk skal prosjektet utvikle en løsning som gir en direkte kommunikasjonslinje mellom utvikler og konsument, og som gjør det enkelt for forbrukeren å gi tilbakemelding.

– Vi ønsker å finne en løsning som gjør det enkelt for kunder å kunne gi tilbakemelding på produktopplevelsen de har hatt, samtidig som informasjonen vi får må være informativ nok til at markedsførere og produktutviklere kan bruke den til videre utvikling, forklarer Skeiseid.

Vil fortere finne levedyktige produkter

Målet med prosjektet er å gjøre utviklingsfasen av produkter tryggere og å finne raskere ut hvilke produkter som har størst sjanse for å overleve.

– Målet er å få raskere tilbakemeldinger på nylanserte produkter, og slik kunne skille mellom produkter som faktisk har livets rett og bare trenger noen justeringer for å overleve og produkter som trenger mer omfattende endringer. Uansett er det viktig å kunne ta tak i det tidlig og utvikle forståelse for hva som kreves for å kunne utvikle produkter som virkelig treffer kunden, sier Skeiseid.

Prosjektet har fått tildelt i underkant av 5 760 000 kr fra Norsk forskningsråd, hvorav UiS’ del er på 1,75 millioner kroner. Skeiseid og Myrnes-Hansen skal konsentrere seg om å få konsumentens stemme inn i prosjektet og blant annet bidra i utviklingen av spørsmålene konsumentene skal stilles. Rong skal ivareta den tekniske løsningen knyttet til integritet og validering av innsamlede data og sørge for at all data behandles på en trygg og hensiktsmessig måte.

– Det er mye risiko relatert til å utvikle nye produkter. Hvis man har større forståelse for hva som kreves for å lykkes, reduseres risikoen for å mislykkes, sier Skeiseid.

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik