Ny og unik ledelsesutdanning ved UiS

Den nye masteren i transformasjon og nyskaping skal gjøre deg rustet til å lede og bidra til innovative endringsprosesser.

Publisert Sist oppdatert
Fem kvinner sitter ved et langbord med laptoper foran seg. Foto tatt delvis ovenfra.


– UiS er eneste norske universitet i The European Consortium of Innovative Universities ( ). Det betyr blant annet at vi har dedikert oss til åpent og inklusivt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet for å bidra til å definere og løse nåtidens og fremtidens utfordringer. Dette samfunnsoppdraget skal delvis leveres gjennom at UiS som første universitet i Norge lanserer en hel ledelsesmaster basert på designtenkning og metodikk, forteller professor Rune Todnem By, som har ledet søknadsarbeidet.

Masteren, som skal tilbys som en etter- og videreutdanningsmaster fra våren 2023, bygger på en inkluderende forståelse av ledelse, bærekraftkompetanse og fremtidskyndighet til støtte for det grønne skiftet. Nyutdannede vil få etterspurt, essensiell kompetanse for nødvendige omstilling- og transformasjonsprosesser.

– Kandidatene vil lære seg å aktivt bidra til å gjøre en forskjell, gjennom å utfordre det kjente og utforske det ukjente, med en samskapende og tverrfaglig inngang til utviklingsarbeidet. De vil lære seg nye tankesett, velprøvde metoder og verktøy, og trene evnen til å utfordre egne antagelser og praksis, sier professor Erik Lerdahl.
Besøk landingssiden Master i transformasjon og nyskaping

Bilder ulike bilder av to menn satt sammen ved siden av hverandre. Blå ramme rundt.
Professor Rune Todnem By og Professor Erik Lerdahl. Foto: Live Kolstad Kvalsvik og Anne Lise Norheim.

Slik er masteren bygget opp

Masteren i transformasjon og nyskaping er satt sammen av disse emnene:

1) Ledelse for endring og nyskapning

2) Tjenesteinnovasjon og designmetodikk

3) Kreative forventninger for fremtiden (Basert på UNESCOs Futures Literacy Lab metode)

4) Samskaping og fasilitering

5) Organisasjonsutvikling og transformasjon

6) Forretningsdesign og utvikling

7) Masteroppgave

Utviklet i samarbeid med 30 partnere

Masteren er utviklet i samarbeid med 30 strategiske partnere fra privat, offentlig og frivillig sektor, og tilbys av Det samfunnsvitenskapelige fakultet og UNESCO-professoratet i ledelse, nyskaping og fremtidskyndighet.

Direktør for design i Laerdal Medical, Frederik Hansen, mener at den nye mastergraden vil gi kjærkommen kompetanse i skjæringspunktet mellom ledelse og design:

– Virksomheter i Stavanger-regionen har vært gode på omstilling før. Akkurat nå er denne viljen og evnen til endring viktigere enn noen gang. Ledelsesutdanning sammen med verktøykassen fra designfagene er en drømmekombo. Vi har store forventninger til dette nye masterstudiet, sier han.

Teknisk leder i Norske Shell, Claire Richardson, poengterer behovet for masteren inn mot energisektoren:

– Energiomstilling krever store endringer i energisystemet vårt. Selv om mange av våre ferdigheter innen industrien er overførbare, er det behov for kompetansebygging. Dette nye masterprogrammet gir oss grunnleggende ferdigheter på scenariotenkning, innovasjon, kreativ problemløsning og samskaping. Og viktigst av alt: vi er alle ledere, så dette programmet er for alle, sier hun.

Smarbysjef i Stavanger kommune, Inger Hanne Vikshåland, vektlegger masterens betydning opp mot samfunnsutfordringer som regionen og landet vil møte:

– Vi står ovenfor store samfunnsutfordringer fremover med en aldrende befolkning, utenforskap, grønn omstilling og svekket kommuneøkonomi. For å håndtere disse utfordringene trengs et markant kompetanseløft, både regionalt og nasjonalt, knyttet til bedre samhandling, nyskapning og evne til transformasjon. Denne masteren treffer blink på dette behovet, sier hun.

Fakta: Master i transformasjon og nyskaping

Hva:

90 studiepoengs deltid etter- og videreutdannings (EVU) masterprogram.

For hvem:

Ansatte (ledere og ikke-ledere) i privat, offentlig, og frivillig sektor som ønsker å bidra til den transformasjon og nyskaping som kreves for å levere på det grønne skiftet og andre organisasjons- og samfunnsutfordringer. Programmet er utviklet for teamledere, prosjektledere, folk som vil ta ansvar på jobb og bidra til å skape fremtiden uansett formell rolle, bransje eller sektor. Programmet ønsker å tiltrekke kandidater som ser muligheter, vil bidra til forbedringer, er villige til å tenke nytt, utfordre egne antagelser og videreutvikle kompetansen sin.

Format:

Samlingsbasert (ca. 3x2 dager per emne). Emner er selvstendige og kan tas i hvilken som helst rekkefølge. Tre semestre per år. Tverrsektorielt. Klassestørrelse på opp til 30 studenter er per emne.

Fleksibilitet:

Enkeltfag kan tas i kombinasjon med det eksisterende UiS Executive MBA (EMBA) programmet, og EMBA-enkeltfag kan tas i kombinasjon med Master i transformasjon og nyskaping.

Støttet av:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gitt finansiell støtte for opprettelse av denne nye og arbeidsrelevante mastergraden. De skrev følgende i sin støtte til søknaden: “Prosjektet fremstår som særdeles godt fundert og som en del av et større bilde. Behovsanalysen i prosjektet viser tydelig at dette ikke bare er nytt for UiS, men også nasjonalt. Gruppen av involverte samarbeidspartnere er bredt sammensatt og viser til en tydelig forankring gjennom flere bransjer og organisasjoner.

For mer informasjon om masteren i transformasjon og nyskaping:

  • Rune Manthey Løwehr (UiS etter- og videreutdanning): rune.m.lowehr@uis.no.
  • Rune Todnem By (professor i ledelse og studieprogramleder): rune.t.by@uis.no.
  • Erik Lerdahl (professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser): erik.lerdahl@uis.no.

Mer informasjon

Besøk landingssiden Master i transformasjon og nyskaping

Les mer om masteren i transformasjon og nyskaping: Får nesten fem millioner til å utvikle ny master.