Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - master 2 år

Samfunnet digitaliseres. Mastergraden i digitale samfunn og sosiale transformasjoner utdanner samfunnsvitere som forstår hvordan teknologi endrer måten vi jobber, kommuniserer og deltar i samfunnet.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

30

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Digital Society and Societal Transformations i Søknadsweb:

Bli en samfunnsviter som også forstår hvordan teknologi virker.

Om studiet

Digitaliseringen utgjør både muligheter og utfordringer i utviklingen mot en bærekraftig fremtid. Samfunnet trenger tverrfaglig kompetanse om hvordan teknologien påvirker politiske prosesser, sosiale relasjoner og identitet for en bærekraftig utvikling.

Mastergraden i digitale samfunn og sosiale transformasjoner utdanner samfunnsvitere som også forstår hvordan teknologi virker. Digitaliseringen er ikke bare en teknisk utfordring som vi trenger ingeniører for å løse. Vi må også forstå hvordan teknologien påvirker våre daglige liv. Programmet gir innsikt i hvordan datafiseringen endrer offentlig administrasjon, hvordan sosiale medier forandrer hvordan vi kommuniserer, og hvordan algoritmer og automatisering påvirker arbeidslivet.

Programmet tar for seg nøkkelbegreper innen sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap og datavitenskap for å forstå hvordan teknologien påvirker samfunnet som helhet. Studieløpet vil gi studenter kompetansen til å jobbe i alle sektorer som gjennomgår digital transformasjon, inkludert organisasjoner, ledelse, sivilsamfunnet og kultursektoren, offentlig administrasjon og medie- og kommunikasjonsbransjen. 

Som student vil du studere teoretiske tilnærminger til livet i det digitale samfunn. Du vil lære å tenke kritisk og analytisk omkring utfordringer og muligheter med digitaliseringen. Du vil få opplæring i metoder for forskning på digitale omgivelser, og tilegne deg de tekniske, praktiske og tverrfaglige ferdighetene som trengs for å jobbe i et digitalisert samfunn. 

All informasjon om studieplan og emner finner du på våre engelske sider

Studiets oppbygning

Første år, høstsemesteret (obligatorisk):

 • DIG 501 Media, Data and Society
 • DIG 504 Digital Culture and Everyday life
 • MEE 125 Philosophy of Science and Research Methods

Første år, vårsemesteret (obligatorisk):

 • DIG 502 The Digitalisation of Politics
 • SVDAT 503 Technological Foundations
 • MEN 185 Social Science Research Methods

Andre år, høstsemesteret (valgemner):

Velg mellom:

 • DIGPRA Work Experience (30 ECTS)
 • Student Exchange (30 ECTS)

Eller følgende valgemner:

 • RIS505 Risk Analysis and Risk Management
 • GEN570 Global Sexualities: Theories, Methodologies, Practices
 • BYG655 New technologies and ideas for sustainable city development  
 • SAM550 Energy, societal safety and sustainable development

Andre år, vårsemesteret (obligatorisk):

 • DIGMAS Master thesis

Opptakskrav

Bachelorgrad og fordypning på minimum 80 studiepoeng innenfor følgende fagområder, enkeltvis eller i kombinasjon: samfunnsfag, statsvitenskap, mediefag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialantropologi, jus, samfunnsgeografi, historie, hotelledelse, reiselivsledelse, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder. Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor følgende fagområder kvalifiserer for opptak: journalistikk, politi, lærer og sosialfag.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Kvote: Det settes av en kvote på inntil 3 oppstaksplasser for kvalifiserte søkere fra samarbeidspartner (Stavanger Smartby).

Utfyllende regler for opptak.

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt oss

Professor i journalistikk
51832739
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorrådgiver
51831449
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Liknende utdanninger