UiS på Arendalsuka 2024

Universitetet i Stavanger deltek med seks arrangement, forskarar frå fleire fakultet og senter, og leiarar på fleire nivå. Møt oss i Arendal!

Publisert Sist oppdatert

Arendalsuka er ein viktig møteplass for norsk samfunnsliv, som i år går føre seg 12.-16. august. UiS er til stades under Arendalsuka 2024 for å bidra til spennande samtalar, debattar og diskusjonar om viktige samfunnsspørsmål.

Rygerelektra er båten der heile regionen kjem saman for å visa igjen i Arendal. Under overskrifta Energihovedstaden samarbeider Næringsforeningen i Stavanger-regionen med kommunane Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Eigersund, Klepp, Time og Hå, og dessutan Rogaland fylkeskommune om aktiviteten i Arendal.

UiS vil ha arrangement både på Rygerelektra, Arendal kino og Bakgården - sjå oversikt i botn. I tillegg medvirker ei rekkje UiS-tilsette på ulike arrangement i regi av andre. Desse er:

  • Måndag 12.8

Professor Ragnar Tveterås frå Handelshøgskolen UiS deltek på Fra rødt til grønt lys for laksenæringa? i regi av Veterinærinstituttet.

Professor Mari Rege frå Handelshøgskolen UiS deltek på Makrorock: Rock og debatt med økonomi-ekspertene i regi av SpareBank 1 SR-Bank.

  • Tysdag 13.8

Forskningsleiar Hege Ersdal frå det helsevitskaplege fakultet deltek på Klima eller helse - hvor skal vi bruke bistandsmidlene? i regi av Laerdal Global Health, Gates Foundation, SINTEF, NTNU og Stavanger Universitetssjukehus.

Professor Ole Andreas Engen frå det teknisk-naturvitskaplege fakultet deltek på Sikkerhet vs. åpenhet - vår tilpasning til det geopolitiske uværet i regi av Bygg Arena Arendal (BAA) 31 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen her representert ved:, BDO AS og Forsvarsbygg/Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.

Phd-stipendiat Øystein Nybøe frå fakultet for utdanningsvitskap og humaniora deltek på Universelle arenaer for barn og unge: Relasjon, kontekst og levekår i regi av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder.

  • Onsdag 14.8

Dekan og professor Ola Kvaløy frå Handelshøgskolen UiS deltek på Sirkulær skandinavisk familieterapi i regi av Ng group og Tomra.

  • Torsdag 15.8

Professor Rune Dahl Fitjar frå Handelshøgskolen UiS deltek på Kan høyere utdanning redusere utenforskap gjennom sosial innovasjon? i regi av Universitets- og høgskolerådet (UHR), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Senterleiar frå Kunnskapssenter for utdanning Eilane Munthe deltek på Hvem er lærere i 2044? i regi av OsloMet og Universitetet i Stavanger.

I tillegg vil rektor Klaus Mohn delta på arrangementa (U)rettferdighet i klimaendringer og klimatiltak i regi av NORCE og Hvordan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere i barnehagene? i regi av Private Barnehagers Landsforbund.

Arrangement i regi av UiS