Hvordan søke på Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

Her finner du informasjon om hvordan du skal søke på de to årsstudiene trinn 2 og 3, og trinn 3 og 4.

Publisert Sist oppdatert
Spørsmål om opptak?

opptak@uis.no Tlf: 51 83 10 52

Spørsmål om studiet?

Studiekoordinator Asta Midttun Tlf: 51 83 12 23

Åpningstider opptakskontoret

Mandag-fredag kl. 12:30-14:30 Arne Rettedals hus, 1. etasje Finn fram til oss med MazeMap

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Studiestart

August hvert år

Fra og med studieåret 2023/2024 vil statsborgere fra utenfor EU/EØS måtte betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger. Les mer om studieavgift og unntak på:

Studieavgift for internasjonale studenter

Unntak fra studieavgift (engelsk nettside)

Hvordan søker jeg?

Du registrerer din søknad i Søknadsweb til Universitetet i Stavanger. Velg først ‘Application for Norwegian Language and Culture programme’ og deretter om du søker på trinn 2 og 3 eller trinn 3 og 4.

Les nøye gjennom opptakskravene til de to programmene. Dersom du søker feil og ikke dekker opptakskravene, vil du få avslag. Det er ikke mulig å endre søknaden etter 1. mars.

Husk å lagre søknaden for å fullføre søknadsprosessen. Du vil få en kvittering via e-post når søknaden er registrert. Husk å registrere deg med en e-post adresse du sjekker regelmessig, da vi bruker den for å ta kontakt med deg.

Les nedenfor hvilke dokumenter som må lastes opp. Frist for å laste opp dokumenter er samme som søknadsfrist, 1. mars. Frist for å laste opp resultater fra språktester er 25. juni. Frist for å laste opp registrering til språktester er 25. april.

Opptakskrav til trinn 2 og 3

Du må ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge. Avhengig av landet der du har fullført videregående skole, må du eventuelt dokumentere universitetsutdanning i tillegg.

Se hva som kreves for å dekke generell studiekompetanse her.

1. Søkere må dekke engelsk ifølge generell studiekompetanse. Dersom du dekker engelskkravet på grunnlag av din utdanning, må det dokumenteres med offisiell dokumentasjon fra utdanningsstedet.

2. Krav til ferdigheter i norsk språk muntlig og skriftlig: A2. Dette kan dokumenteres med en av følgende:

 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet A2 på alle fire delprøver
 • Eksamen fra trinn 1 i norsk for utenlandske studenter ved norske universiteter
 • Offisielt sertifikat på A2 i norsk i samsvar med Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL), fra et universitet/høyskole som tilbyr eksamen i norsk språk

Søkere til trinn 2 og 3 blir rangert etter følgende kriterier:

 1. Søkere bosatt i Norge uten høyere akademisk utdanning
 2. Søkere bosatt i Norge uten høyere utdanning tilsvarende mastergrad (OBS: Studenter som holder på med masterstudier på dette tidspunktet plasseres i kategorien 4)
 3. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som ikke har høyere utdanning
 4. Søkere bosatt i Norge med utdanning tilsvarende mastergrad
 5. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som har høyere utdanning
 6. Andre søkere

Opptakskrav til trinn 3 og 4

Du må ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge. Avhengig av landet der du har fullført videregående skole, må du eventuelt dokumentere universitetsutdanning i tillegg.

Se hva som kreves for å dekke generell studiekompetanse her.

1. Søkere må dekke engelsk ifølge generell studiekompetanse. Dersom du dekker engelskkravet på grunnlag av din utdanning, må det dokumenteres med offisiell dokumentasjon fra utdanningsstedet.

2. Krav til ferdigheter i norsk språk muntlig og skriftlig: B1. Dette kan dokumenteres med en av følgende:

 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B1 på alle fire delprøver
 • Eksamen fra trinn 2 i norsk for utenlandske studenter ved norske universiteter
 • Offisielt sertifikat på B1 i norsk i samsvar med Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL), fra et universitet/høyskole som tilbyr eksamen i norsk språk

Søkere til trinn 3 og 4 blir rangert etter følgende kriterier:

 1. Søkere bosatt i Norge med utdanning tilsvarende mastergrad
 2. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som har høyere utdanning
 3. Søkere bosatt i Norge uten høyere utdanning tilsvarende mastergrad
 4. Søkere bosatt i Norge uten høyere akademisk utdanning
 5. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som ikke har høyere utdanning
 6. Andre søkere

Dokumentasjonskrav

Viktig informasjon før du laster opp dokumenter:

- All dokumentasjon må være offisiell. - Hvis dokumentene ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk, må du laste opp en offisiell oversettelse i tillegg til originaler. - Last opp dokumentene som PDF filer. Før du laster dem opp endre navn til hver fil ifølge tabellen nedenfor. - Dokumentene skal være tydelige. Søknader med dårlige kopier og uleselige dokumenter avslås. - Sjekk dokumentene du har lastet opp under «Mine dokumenter» i søknadsweb. Hvis du har søkt tidligere, må du ikke laste opp samme dokumenter igjen

Hvis du foreløpig ikke har tatt språktest:

Hvis du ikke kan levere resultat fra engelsk eller norsk språktest innen søknadsfristen, må du innen 25 april laste opp bevis at du er meldt opp til prøven. Vi kan kun behandle søknaden dersom alle andre dokumentene er lastet opp innen 1. mars. Ettersendingsfrist for testresultater er 25. juni.

Landspesifikke dokumentasjonskrav

Iran: Både Pre-University Diploma og High School Diploma må være offisielt oversatt og oversettelsene må være sertifisert enten av justisdepartementet i Iran eller Utenriksdepartementet i Teheran (ikke av lokale myndigheter). Originalen må alltid lastes opp sammen med oversettelsen. Gambia/ Ghana/ Liberia/ Nigeria: Access card (Scratch card) fra the West African Examinations Council. Sjekk at resultatene er tilgjengelige online. For andre land kan du lese om landspesifikke dokumentasjonskrav ved å klikke på ( country-specific requirements)

Dokument Filnavn Merknad
1. Vitnemål fra videregående skole SEC-land
(feks SEC-Latvia)
Last opp vitnemål til din videregående skole utdanning.
2. Vitnemål og karakterutskrift fra universitetsutdanning (hvis aktuelt) BC (Bachelor)
MA (Master)
Last opp vitnemål og karakterutskrift til hele universitetsutdanningen din.
3. Engelskkrav ENG Les om hvordan du dekker engelskkravet og last opp din offisiell testbevis.
4. Norskkrav NORSK Last opp resultater fra Norskprøven eller universitetseksamen. Resultater fra Norge kan lastes ned som PDF fra Vitnemålsportalen.
5. Pass/ dokumentasjon på navneendring (hvis aktuelt) PASS Last opp siden i passet som viser bilde og navn. Passet må være gyldig ved søknadstidspunkt.
Hvis du har endret navn, må du laste opp bekreftelse på navneendring i samme dokument.
6. Bostedsattest eller finanseringsbevis RES(bostedsattest)
eller
FIN(finanseringsbevis)
Hvis du er bosatt i Norge, last opp bostedsattest utstedt i søknadsåret.
Søkere fra utenfor EU/EØS må dokumentere at de har minst NOK 128 887 tilgjengelig (beløpet gjelder for studieåret 2022/2023).
Finanseringsbeviset kan være en nylig utstedt kontoutskrift i ditt navn, en bekreftelse at du vil få et stipend eller studielån fra hjemlandet ditt, eller et sponsorbrev pluss sponsor sin nylig utstedte kontoutskrift.
Spørsmål om visum bør rettes til Utlendingsdirektoratet.
Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål og attester ved studiestart.

Levering av forfalsket dokumentasjon er ulovlig og vil bli rapportert til myndighetene. Ved å søke til Universitetet i Stavanger, samtykker du i å la Universitetet i Stavanger verifisere ektheten til dokumentene dine. Universitetet i Stavanger forbeholder seg retten til å kontakte myndigheter, byråer, og institusjoner for å verifisere dokumentasjonen din.

Tilbake til