NORINT årsstudium, trinn 3 og 4.

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter årsstudium, trinn 3 og 4, er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk. Studieprogrammet består av emnene HNO 230 og HNO 240. Normert studietid er 1 år og gir totalt 60 studiepoeng.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

50 (fordelt på trinn 2 og 3 og trinn 3 og 4)

Studiepoeng

60

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

 Glade studenter foran bronseveggen på Ullandhaug campus,

Målet med studiet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn både reseptivt og produktivt med meget god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.

Bestått skriftlig og muntlig eksamen fra emnet HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge.

I dette årsstudiet inngår arbeidsformer som obligatorisk undervisning (75 %) i klasserom, språklaboratorium, forelesninger, gruppearbeid, museumsbesøk, muntlige studentpresentasjoner og skriftlige innleveringer.

Emnet HNO240 stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid og anbefales spesielt for studenter som har fått karakteren C eller bedre på eksamen i HNO230.

For å bli tatt opp på dette årsstudiet må søkere dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå skriftlig og muntlig.

I høstemnet HNO230 har studentene cirka 12 undervisningstimer per uke i tillegg til obligatoriske arbeidsgrupper. I våremnet HNO240 har studentene cirka 6 undervisningstimer per uke fordelt på to ukedager. I begge emnene har studentene muntlige og skriftlige obligatoriske arbeidskrav. På emnet HNO240 skal studentene i tillegg skrive en lengre oppgave (1500 ord +/- 10%).

Hva kan du bli?

Etter fullført trinn 4-eksamen er målet at studentene skal kunne fungere meget godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv. De skal også kunne aktivt delta i norsk samfunns- og kulturliv.

Etter fullført trinn 4-eksamen er målet at studentene skal kunne fungere meget godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv. De skal også kunne aktivt delta i norsk samfunns- og kulturliv.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskaper
Etter fullført høstemne skal studentene på HNO230 ha:

 • utvidet sine kunnskaper i norsk morfologi og syntaks
 • utvidet sine kunnskaper i lytteforståelse og uttale
 • et utvidet vokabular som gjør det mulig å forstå varierte, autentiske tekster
 • kunnskaper om tekstbygging og kunnskaper om ulike muntlige og skriftlige tekster
 • erfaring med skriftlig og muntlig tekstproduksjon på et relativt høyt nivå


I samfunnskunnskap skal studentene ha kunnskaper om:

 • informasjonssamfunnet, medier- og kildekritikk
 • sentrale trekk ved norsk historie og kulturarv
 • sentrale trekk ved norsk språkhistorie og dagens språksituasjon
 • politikk, samfunn, lov og rett
 • Norge i verden


I litteratur skal studentene ha kunnskaper om:

 • et utvalg skjønnlitterære tekster
 • tekstenes samfunnsmessige kontekst

Ferdigheter

 • kunne bruke et variert og nyansert ordforråd og ha god grammatisk struktur
 • kunne uttrykke og grunngi synspunktene sine på forståelig norsk
 • kunne uttrykke seg argumenterende skriftlig og muntlig
 • kunne presentere stoff fra pensum
 • kunne lese, forstå og drøfte autentiske sakprosatekster kritisk
 • kunne lese, samtale om og diskutere litterære tekster
 • kunne være i stand til å diskutere samfunnsfaglige problemstillinger
 • kunne forstå forelesninger i kjente emner
 • kunne innhente informasjon fra ukjente autentiske tekster
 • kunne skrive ulike tekster med god struktur og høy grad av grammatisk korrekthet

Generell kompetanse

Etter fullført høstemne skal studentene på HNO230:

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kunne diskutere og utveksle synspunkter relatert til fagstoff og erfaringer
 • kunne forstå noen kulturelle referanserammer knyttet til å studier, arbeid og liv i Norge

Etter fullført våremne skal studentene på HNO240 ha:

Kunnskaper:

 • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet og tekststrukturen i allmenne tekster og fagtekster
 • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
 • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn


Ferdigheter:


Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne

 • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
 • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
 • uttrykke seg flytende, nyansert og presist i muntlig sammenheng
 • skrive klare og strukturerte tekster om komplekse emner, med variert språk og høy grad av presisjon


Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

 • kunne fungere godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv
 • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv

Opptakskrav

Søkere må dekke krav om generell studiekompetanse, samt engelsk.

Krav til ferdigheter i norsk språk muntlig og skriftlig: B1. Dette kan dokumenteres med Norskprøven eller universitetseksamen.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Hvordan søke?

Språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

spørsmål og svar SOS

Spørsmål og svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om NORINT ved UiS.

Hvor mange undervisningstimer har emnet i uken?

Emnet har ca 12 undervisningtimer i uken pluss obligatoriske arbeidsgrupper.

Er undervisning på dag eller kveldstid?

Undervisningen er hovedsaklig på dagtid.

Kan studiet la seg kombinere med andre studier eller arbeid?

Studiet er svært arbeidskrevende og krever stor egeninnsats.

Kan man søke seg inn på studiet direkte fra utlandet? Hvilke språktester er godkjent?

Ja, du kan søke med språktester gjennomført i utlandet som dokumenterer både skriftlige og muntlige kunnskaper på det nivå som kreves for opptak til de to ulike emnene.

Studentintervju: Ikke være redd for å gjøre feil!

Claudia Oelsner mener du får best nytte av studiet, hvis du har et mål eller en idé hva du vil gjøre etterpå.

Ung kvinne med langt lyst hår står foran et vann og smiler til fotografen

Claudia er 28 år gammel og flyttet fra Tyskland til Norge i 2018. Hun er utdannet som spesialpedagog, og i Tyskland jobbet hun med barn med spesielle behov og mennesker med autisme.

- Jeg valgte å ta NORINT først og fremst fordi planen min var å studere videre på norsk. Da trenger man minst B2-nivå, som samsvarer med trinn tre. Jeg var også med på det første kullet som kunne ta trinn fire, og er glad at jeg hadde denne muligheten for å fordype meg mer i norske vitenskapelige tekster. 

Et annet poeng er at du trenger språket i hverdagslivet uansett. Studiet lønte seg dermed ikke bare i hensyn til utdanning og jobb, men rett og slett i alle hverdagslige situasjoner.

Claudia var ferdig med NORINT sommeren 2020, og studerer nå endringsledelse ved UIS.

Noe av det hun satte mest pris på under språkstudiene var mangfoldet i studentgruppen.

- Det er veldig spennende å møte studenter som kommer fra alle verdenshjørner. Du lærer så mye mer enn «bare» norsk språk og norsk kultur. Selv om det er krevende for meg, (eller akkurat på grunn av dette?) lærer jeg best når jeg er aktiv. Derfor husker jeg gruppearbeidene med mine medstudenter veldig godt, men også faglærerne som skapte et engasjerende læringsmiljø.

Claudia har tre gode råd til dagens studenter.

 1. Finn din egen vei å lære deg norsk. Du vet hva fungerer best for deg selv. For meg var det veldig motiverende å møte medstudenter, som nå har blitt venner, for å se på norske serier sammen, høre på podcaster og på norsk musikk.
 2. Ikke vær redd for å snakke norsk og gjør feil, alle må jo begynne en dag!
 3. Du får enda mer nytte av studiet, hvis du har et mål eller en idé hva du vil gjøre etterpå. Da kan du bruke studietiden mer effektivt og fokusere deg på det du trenger mest for å gå videre. Still spørsmål og bruk faglærerne og medstudenter som ressurser.
4 kvinner står på rekke og rad og smiler mot fotograf

Fagmiljøet

NORINT er plassert på Institutt for kultur og språkvitenskap og består av lærere med høy kompetanse og lang erfaring innen undervisning for voksne med norsk som andrespråk og også andre språkfag.

I tillegg til undervisningen på NORINT underviser noen av faglærerne på PPU fremmedspråk og på et masteremnet «Norsk som andrespråk» i samarbeid med nordiskseksjonen.

De fleste av faglærerne er også aktive som forskere innen sine spesialområder, og deler av fagmiljøet deltar nå i et større prosjekt ved fakultetet (DEMBRA) som er opptatt av å utvikle gode undervisningsopplegg i lærerutdanningen for å gi lærerstudenter verktøy og kunnskaper for å arbeide mot rasisme og diskriminering.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51831223
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Førsteamanuensis i norsk språk og kultur
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forelesere du vil møte på studiet

Førsteamanuensis i norsk språk og kultur
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Amanuensis i norsk språk og kultur (NOMSA)
51831344
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i litteraturvitenskap
51831636
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i norsk språk og kultur
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Linjeforening

FIKS UiS

FIKS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap