Omregning av karaktersystem

Når du søker gjennom lokalt opptak til master- og videreutdanninger ved UiS får du utregnet karakterpoeng på grunnlag av tabellene under.

Publisert Sist oppdatert
Viktig

Tabeller for utenlandske skalaer er veiledende, og brukes som et utgangspunkt i vurderingen av søknaden. Dersom vi ikke har informasjon om ditt karaktersystem nedenfor, ber vi deg om å laste opp dokumentasjon på karakterskalaen som er brukt på ditt vitnemål. Dette kan være diploma supplement eller et annet offisielt dokument fra ditt studiested som viser hele karakterskalaen som er brukt i din grad.

Hva om jeg har andre skala?

Skalaer som ikke er inkludert på denne siden, vil få beregnet gjennom en vurderingsprosess

Bokstavkarakter Tallverdi ved UiS
A5
B4
C3
D2
E1

Utregning av karaktersnitt

Hvordan regner vi ut karaktersnitt man konkurrerer med i lokalt opptak?

Vi regner ut karaktersnitt av alle emnene som er del av opptaksgrunnlaget for å kvalifisere til studieprogrammet du har søkt på. Dette vil vanligvis være en bachelorgrad når man søker på masterstudier, men noen program kan ha krav om ekstra emner som skal være med i utregningen. Sjekk opptakskravene på det enkelte studieprogrammet på nettsidene våre.

Dersom man har bokstavkarakterer (A-F) og studiepoeng, skal du endre bokstavkarakteren til tallverdi etter omregningsskalaen ovenfor, og multiplisere hver tallverdi med antall studiepoeng som er i emnet. Deretter legger vi sammen alle summene og deler på totalt antall studiepoeng som er med i utregningen. Emner som har bestått-karakter eller ikke har studiepoeng vil ikke tas med i utregning av karaktersnitt.

Eksempel på utregning er at du har tre emner med bokstavkarakter og studiepoeng:
Karakter B med 10 studiepoeng= tallverdi 4 * 10 studiepoeng = 40
Karakter C med 15 studiepoeng= tallverdi 3 * 15 studiepoeng = 45
Karakter D med 5 studiepoeng= tallverdi 2 * 5 studiepoeng = 10

40+45+10=95
Delt på antall studiepoeng med i utregningen: 95 / 30 studiepoeng = 3,167
Da er karaktersnittet av disse emnene 3,167.

Australia

Australia har flere karaktersystem. Vi har inkludert prosentkarakterer og karakter i form av Distinction (DN) i vår omregning.

KarakterProsentkarakter i AustraliaTallverdi ved UiS
High Distinction (HD)80-1005
Distinction (DN)70-794
Credit (C)60-692,5
Pass (P)50-591
Fail (F)Lavere enn 50Stryk

Danmark

Danmark har og har hatt flere karaktersystem. Vi inkluderer 13-skala og 7-trins-skala i vår omregning.

13-skala7-trins-skalaECTSTallverdi ved UiS
1312A5
1112A5
1010B4
97C3
87C3
74D2
602E1
500FStryk
0300FStryk
00-3FStryk

England, Wales og Nord-Irland

England, Wales og Nord-Irland kan ha ulike skalaer, men skalaene nedenfor er de vanligste skalaene i bruk.

Tall-/prosentkarakter fra England, Wales og Nord-IrlandBokstavkarakterer fra England, Wales og Nord-IrlandTallverdi ved UiS
70 eller høyereA5
65 - 69B4
60 - 64B3
55 - 59C2,5
50 - 54C2
40 - 49D1
0 - 39FStryk

Skottland er ikke inkludert her, da de har et eget utdanningssystem, med eget karaktersystem.

Filippinene

Det finnes flere ulike skalaer ved universitet i Filippinene, men de to skalaene nedenfor er de vi vanligvis mottar.

Filippinsk tallkarakterFilippinsk prosentTallverdi ved UiS
1,097-1005
1,25-1,591-964
1,75-2,085-902,5
2,25-2,580-842,0
2,75-3,075-791,0
4,0-5,0Under 75Stryk

Dette er omregning fra de vanligste skalaene, og vi regner om fra GPA til tallverdi ved UiS. Dersom GPA ikke er nevnt i karakterutskrift, regner vi om fra karakterer til tallverdi ved UiS. Har man en annen skala, vil vi utføre en skjønnsmessig vurdering.

Finland

Finland har to karaktersystem som er vanlige i vitnemål fra Finland, 1-3 og 1-5.

Finsk karakterskala 1-5Tallverdi ved UiS
55
44
33
22
11
0Stryk
Finsk karakterskala 1-3Tallverdi ved UiS
35
23
11
0Stryk

Iran

Det vanligste karaktersystemet i Iran er en skala fra 0 til 20, hvor 20 er høyeste karakter og 10 er laveste beståttkarakter for bachelorgrader.

Iransk tallkaraktererTallverdi ved UiS
205
195
184,5
174
164
153
142,5
132
122
111
101
0 - 9Stryk

Nederland

Nederland kan ha flere system, men tallkarakterer med desimaler er det vanligste.

Nederlandske karakterer med desimaler Tallverdi ved UiS
9,0 - 105
8,0 - 8,94
7,0 - 7,93,5
6,5 - 6,92,5
6,0 - 6,491

Karakterskalaen i Nederland går fra 1 til 10, hvor 6 er laveste beståtte karakter. Det er tillatt å ha inntil 2 av karakteren 5 eller en 5 og en 4 på diplomet. Dersom dette er tilfellet til søkere ved UiS, skal karakterene 4 og 5 regnes om til 1 i tallverdi ved UIS. Dette er den vanligste skalaen, og dersom vi får søkere med annen skala, vil vi utføre en skjønnsmessig vurdering

Norske tallkarakter (tidligere system)

Tallkarakterer tidligere brukt av norske læresteder.

Tallkarakter (tidligere system) Tallverdi ved UiS
1,0 - 2,25
2,3 - 2,5 4
2,6 - 2,7 3
2,8 - 3,0 2
3,1 - 4,01

Polen

Polen har flere karakterskalaer. Mange studiesteder bruker nå ECTS, men noen bruker fremdeles tallkarakterer.

Polske karakterer i tallECTSTallverdi ved UiS
5A5
4,5/4+B4
4C3
3,5/3+D2
3E1
2FStryk

Russland

Russland har flere forskjellige karaktersystem, nedenfor er det vanligste karaktersystemet.

Russisk tallkarakterRussisk karakter (oversatt)Tallverdi ved UiS
5Excellent/utmerket5
4Good/god3
3Satisfactory/tilfredsstillende1,5
2Not satisfactory/ikke beståttStryk

Spania

Studiesteder i Spania bruker generelt det samme karaktersystemet, og det gis generelt både tallkarakter samt en karakter (Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente, Matricula de Honor).

Spansk tallkarakter Tallverdi ved UiS
9 - 10 5
7,5 - 8,9 4
6,5 - 7,49 3
5,5 - 6,49 2
5 - 5,49 1
0 - 4,9 Stryk

Sverige

Sverige kan ha mange forskjellige karaktersystem, og vi har omregningsskalaer for de mest vanlige skalaene.

Svensk karakterskala fra G til VGTallverdi ved UiS
Väl godkänd (VG)4
Godkänd (G)2,5
UnderkändStryk
Svensk karakterskala fra G til MVGTallverdi ved UiS
Mycket väl godkänd (MVG)5
Väl godkänd (VG)3,5
Godkänd (G)1,5
UnderkändStryk

Syria

I Syria er det prosentskala 0 til 100. Minimum bestått karakterer var 50%, i nyere systemer det noen ganger 60%.

For skalaer hvor 50% er bestått:

Syrisk prosentTallverdi ved UiS
90 - 1005
80 - 894
70 - 793
60 - 692,5
50 - 591,0
Under 50Stryk

For skalaer hvor 60% er bestått:

Syrisk prosent Tallverdi ved UiS
90 - 100 5
80 - 89 4
75 - 79 3
70 - 742,5
60 - 691,0
Under 60Stryk

Dette er den vanligste skalaen, og dersom vi får søkere med annen skala, vil vi utføre en skjønnsmessig vurdering.

Tyrkia

Tyrkia har flere skalaer, men de to nedenfor (bokstavkarakter og prosent) er de vanligste skalaene.

Tyrkisk karakterTyrkisk prosentTallverdi ved UiS
AA90 - 1005
BB - BA80 - 89 4
CC - CB70 - 792,5
DC60 - 691,5
DD50 - 59 1
FFUnder 50Stryk

Karakterskalaene varierer fra lærested til lærested, men fastsetting av omregning fra bokstavkarakterer og prosent til tallverdi ved UiS vil forbedre saksbehandling for søkere med de nevnte skalaene. Har man en annen skala, blir det foretatt en skjønnsmessig vurdering.

Tyskland

Tyskland har flere karaktersystem, og vi har omregningsskala fra de vanligste karaktersystemene nedenfor.

Tysk tallkarakterTysk skriftlig karakterECTSTallverdi ved UiS
1,0 - 1,5HervorragendA5
1,6 - 2,0Sehr gutB4
2,1 - 3,0GutC3
3,1 - 3,5BefriedigendD2
3,6 - 4,0AusreichendE1
4,1 - 5,0Nicht ausreichendFStryk

Ukraina

Ukraina kan ha flere skalaer, men skalaene nedenfor er de vanligste skalaene vi får inn.

Ukrainsk tallkarakterUkrainsk karakterTallverdi ved UiS
5Excellent/utmerket5
4Good/god3
3Satisfactory/tilfredsstillende1,5
2Not satisfactory/ikke beståttStryk

Ukrainsk tallkarakterUkrainsk karakterTallverdi ved UiS
5Excellent/utmerket5
4,5Very good4
4Good/god3
3,5Satisfactory/tilfredsstillende2
3Sufficient1
2InsufficientStryk
1FailedStryk

USA

USA har forskjeller mellom stater og studiested. Dette er omregning fra de vanligste skalaene, og vi regner om fra GPA til tallverdi ved UiS. Dersom GPA ikke er nevnt i karakterutskrift, regner vi om fra bokstavkarakter til tallverdi ved UiS.

Bokstavkarakter i USAGrade point average (GPA) i USATallverdi ved UiS
A4,05
B3,5 - 3,94
B/C2,8 - 3,43
C2,0 - 2,72
D1,0 - 1,91
F0 - 0,9Stryk

Tilbake til