Hopp til hovedinnhold

Omregning av karaktersystem

Når du søker gjennom lokalt opptak til master- og videreutdanninger ved UiS får du utregnet karakterpoeng på grunnlag av tabellene under.

Publisert: Endret:

Tabeller for utenlandske skalaer er veiledende, og brukes kun som et utgangspunkt i vurderingen av søknaden. Dersom vi ikke har en tabell fra ditt land, eller ditt studiested har brukt en annen karakterskala enn de som er nevnt nedenfor, er det enda viktigere at du laster opp dokumentasjon på karakterskalaen som er brukt på ditt vitnemål sammen med vitnemålet. Dette kan være diploma supplement eller et annet offisielt dokument fra ditt studiested som viser hele karakterskalaen som er brukt i din grad.

Norske karaktersystem

Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-3 ledd 2 inneholder omregningsskala fra bokstavkarakter og tallkarakterer til tallverdi som benyttes for utregning av karaktersnitt.

BokstavkarakterTallkarakterTallverdi
A1,0 - 2,25
B2,3 - 2,54
C2,6 - 2,73
D2,8 - 3,02
E3,1 - 4,01

Utregning av karaktersnitt

Hvordan regner vi ut karaktersnitt man konkurrerer med i lokalt opptak?

Først og fremst må man ta utgangspunkt i den utdanningen som utgjør ditt opptaksgrunnlag til det studiet du søker på. Dette er som oftest en bachelorgrad når man søker på masterstudier, men noen studier kan også ha krav om annet, for eksempel være en 5 årig mastergrad eller bachelorgrad + 60 studiepoeng i et bestemt fagfelt. Sjekk opptakskravene på det enkelte studieprogrammet på nettsidene våre.

Hvis man har A-F karakterer eller tallkarakterer og studiepoeng, vil vi endre bokstav-/tallkarakterer til tallverdi etter omregningsskalaen ovenfor, og multipliseres hver karakter med antall studiepoeng. Deretter legges de ulike summene sammen og deles på antall studiepoeng som er med i utregningen. Her holder vi emner med bestått-karakter utenfor utregningen.

Eksempel på dette er at du har tre emner:

Karakter B med 10 studiepoeng= 4*10=40

Karakter C med 15 studiepoeng= 3*15=45

Karakter D med 5 studiepoeng=2*5=10

40+45+10=95

Delt på antall studiepoeng med i utregningen: 95/30=3,167

Da er karaktersnittet av disse emnene 3,167.

Australia

Australia har flere karaktersystem. Vi har inkludert prosentkarakterer og karakter i form av Distinction (DN) i vår omregning.

KarakterProsentkarakter i AustraliaTallverdi ved UiS
High Distinction (HD)80-1005
Distinction (DN)70-794
Credit (C)60-692,5
Pass (P)50-591
Fail (F)Lavere enn 50Stryk

Danmark

Danmark har og har hatt flere karaktersystem. Vi inkluderer 13-skala og 7-trins-skala i vår omregning.

13-skala7-trins-skalaECTSTallverdi ved UiS
1312A5
1112A5
1010B4
97C3
87C3
74D2
602E1
500FStryk
0300FStryk
00-3FStryk

England, Wales og Nord-Irland

England, Wales og Nord-Irland kan ha ulike skalaer, men skalaene nedenfor er de vanligste skalaene i bruk.

Tall-/prosentkarakter fra England, Wales og Nord-IrlandBokstavkarakterer fra England, Wales og Nord-IrlandTallverdi ved UiS
70 eller høyereA5
65 - 69B4
60 - 64B3
55 - 59C2,5
50 - 54C2
40 - 49D1
0 - 39FStryk

Skottland er ikke inkludert her, da de har et eget utdanningssystem, med eget karaktersystem.

Finland

Finland har to karaktersystem som er vanlige i vitnemål fra Finland, 1-3 og 1-5.

Finsk karakterskala 1-5Tallverdi ved UiS
55
44
33
22
11
0Stryk
Finsk karakterskala 1-3Tallverdi ved UiS
35
23
11
0Stryk

Iran

Det vanligste karaktersystemet i Iran er en skala fra 0 til 20, hvor 20 er høyeste karakter og 10 er laveste beståttkarakter for bachelorgrader.

Iransk tallkaraktererTallverdi ved UiS
205
195
184,5
174
164
153
142,5
132
122
111
101
0 - 9Stryk

Polen

Polen har flere karakterskalaer. Mange studiesteder bruker nå ECTS, men noen bruker fremdeles tallkarakterer.

Polske karakterer i tallECTSTallverdi ved UiS
5A5
4,5/4+B4
4C3
3,5/3+D2
3E1
2FStryk

Russland

Russland har flere forskjellige karaktersystem, nedenfor er det vanligste karaktersystemet.

Russisk tallkarakterRussisk karakter (oversatt)Tallverdi ved UiS
5Excellent/utmerket5
4Good/god3
3Satisfactory/tilfredsstillende1,5
2Not satisfactory/ikke beståttStryk

Sverige

Sverige kan ha mange forskjellige karaktersystem, og vi har omregningsskalaer for de mest vanlige skalaene.

Svensk karakterskala fra G til VGTallverdi ved UiS
Väl godkänd (VG)4
Godkänd (G)2,5
UnderkändStryk
Svensk karakterskala fra G til MVGTallverdi ved UiS
Mycket väl godkänd (MVG)5
Väl godkänd (VG)3,5
Godkänd (G)1,5
UnderkändStryk

Tyskland

Tyskland har flere karaktersystem, og vi har omregningsskala fra de vanligste karaktersystemene nedenfor.

Tysk tallkarakterTysk skriftlig karakterECTSTallverdi ved UiS
1,0 - 1,5HervorragendA5
1,6 - 2,0Sehr gutB4
2,1 - 3,0GutC3
3,1 - 3,5BefriedigendD2
3,6 - 4,0AusreichendE1
4,1 - 5,0Nicht ausreichendFStryk

USA

USA har forskjeller mellom stater og studiested. Dette er omregning fra de vanligste skalaene, og vi regner om fra GPA til tallverdi ved UiS. Dersom GPA ikke er nevnt i karakterutskrift, regner vi om fra bokstavkarakter til tallverdi ved UiS.

Bokstavkarakter i USAGrade point average (GPA) i USATallverdi ved UiS
A4,05
B3,5 - 3,94
B/C2,8 - 3,43
C2,0 - 2,72
D1,0 - 1,91
F0 - 0,9Stryk

Tilbake til