Poenggrenser for lokalt opptak

Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, videreutdanninger og toårige masterstudier ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Vi har samlet poenggrenser for opptak til bachelor y-vei, 2-årige masterprogram og videreutdanninger her. Dette er poengsummen til siste som fikk tilbud på det studiet.

Det finnes ikke en oversikt over poenggrenser for opptak til master- og videreutdanninger ved Fakultet for utøvende kunstfag eller for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

Forklaring på tabellen:  
"N/A" - ikke tilgjengelige tall eller ikke opptak på studiet dette året
"alle" - alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass. Ev. karakterkrav må dekkes for å være kvalifisert.  
* (studieprogram) - har vært ute på ledige studieplasser ved siste opptak

Lurer du på hvordan vi regner ut snittet?

Årets poenggrenser publiseres i september/oktober.

Helsefag

Studieprogram2020202120222023
Master i helsesykepleie, deltid4,064,03,834,04
Master i jordmorfag3,263,813,653,54
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,273,073,252,93
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie2,93,264,133,92
Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie alle2,87alle2,7
Master i spesialsykepleie, operasjonssykepleie alleallealle2,83
Videreutdanning i kreftsykepleie2,28N/AalleN/A

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master in Pre-hospital Critical Care - heltid/deltid
 • Master i helsevitenskap

Historie

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master i historie og historiedidaktikk

Idrett

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master i idrettsvitenskap

Ingeniørfag

Bachelor i2020202120222023
Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien404040alle
Maskin, Y-veienalle37,5allealle
Master i2020202120222023
Industriell økonomi3,353,283,2alle

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *City and Regional Planning
 • *Computer Science
 • *Computational Engineering
 • *Data Science
 • *Environmental Engineering
 • *Mechanical Engineering
 • *Structural Engineering
 • *Petroleum Engineering
 • Robotteknologi og signalbehandling
 • *Marine and Offshore Technology
 • Industrial Asset Management

Lærerutdanninger

Studieprogram2020202120222023
Master i barnehagevitenskap, deltid2,53N/A2,72N/A
Master i spesialpedagogikk3,833,893,613,85
Master i spesialpedagogikk, deltidN/A3,763,753,85

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Videreutdanning i småbarnspedagogikk

Mediefag

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master i dokumentarproduksjon

Realfag

På følgende studieprogrammer ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master in Biological Chemistry
 • *Master in Mathematics and Physics
 • *Master in Energy, Reservoir and Earth Sciences
 • Master in Risk Analysis - Engineering and Technology

Risiko- og sikkerhetsfag

Studieprogram2020202120222023
Master in Risk Analysis and Governance3,572,633,192,79
Master i samfunnssikkerhet3,493,313,363,53

Samfunnsfag

Studieprogram2020202120222023
Master i endringsledelse3,433,083,03,2
*Master i energi, miljø og samfunn2,92,932,78alle

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master i digitale samfunn og sosiale transformasjoner (nytt i 2023)

Sosialfag

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

Studieprogram 2023
Master i psykologi (nytt i 2023)3,29
 • Master i barnevernsarbeid (nytt i 2022)
 • Master i sosialfag

Språk og litteratur

På følgende studieprogrammer ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • *Master in English and Literacy Studies
 • *Master i nordisk og lesevitenskap

Økonomi, juss og reiseliv

Studieprogram2020202120222023
*Master i økonomi og administrasjon3,03,0allealle
Master i forretningsjus (erstattes av master i rettsvitenskap fra 2023)N/A3,0alleN/A
Master in Service Leadership in International Business3,093,04allealle
Master i rettsvitenskap (nytt i 2023)N/AN/AN/A3,67

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master i regnskap og revisjon

Tilbake til