Poenggrenser for lokalt opptak

Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, videreutdanninger og toårige masterstudier ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Vi har samlet poenggrenser for opptak til bachelor y-vei, 2-årige masterprogram og videreutdanninger her. Dette er poengsummen til siste som fikk tilbud på det studiet.

Det finnes ikke en oversikt over poenggrenser for opptak til master- og videreutdanninger ved Fakultet for utøvende kunstfag eller for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

Forklaring på tabellen:  
"N/A" - ikke tilgjengelige tall eller ikke opptak på studiet dette året
"alle" - alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass. Ev. karakterkrav må dekkes for å være kvalifisert.  
* (studieprogram) - har vært ute på ledige studieplasser ved siste opptak

Lurer du på hvordan vi regner ut snittet?

Helsefag

Studieprogram2019202020212022
Master i helsesykepleie, deltid4,194,064,03,83
* Master i helsevitenskap2,69alleallealle
Master i jordmorfag3,2883,263,813,65
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,433,273,073,25
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid3,313,11N/AN/A
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie3,492,93,264,13
* Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie 2,43alle2,87alle
* Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleie 3,07alleallealle
* Videreutdanning i kreftsykepleieN/A2,28N/Aalle

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master in Pre-hospital Critical Care

Historie

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master i historie og historiedidaktikk

Idrett

Studieprogram2019202020212022
* Master i idrettsvitenskapN/A3,0allealle

Ingeniørfag

Bachelor i2019202020212022
Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien40404040
Maskin, Y-veien37,5alle37,5alle
Master i2019202020212022
* City and Regional Planning3,0alleallealle
Industrial Asset Management2,79alleallealle
Industriell økonomi3,493,353,283,2
Marine and Offshore Technology2,9alleallealle
* Structural Engineering3,39alleallealle

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Applied Data Science
 • Computational Engineering
 • Data Science
 • Energy, Reservoir and Earth Sciences
 • Engineering Risk Analysis and Management
 • Environmental Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Petroleum Engineering
 • Reliable and Secure Systems
 • Robotteknologi og signalbehandling
 • Teknisk samfunnssikkerhet

Lærerutdanninger

Studieprogram2019202020212022
Master i barnehagevitenskap, deltidN/A2,53N/A2,72
Master i spesialpedagogikk3,453,833,893,61
Master i spesialpedagogikk, deltidN/AN/A3,763,75

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Videreutdanning i småbarnspedagogikk

Mediefag

Studieprogram2019202020212022
Master i dokumentarproduksjonN/AN/AalleN/A

Realfag

På følgende studieprogrammer ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master in Biological Chemistry
 • Master in Mathematics and Physics

Risiko- og sikkerhetsfag

Studieprogram2019202020212022
Master in Risk Analysis and Governance3,13,572,633,19
Master i samfunnssikkerhet3,173,493,313,36

Samfunnsfag

Studieprogram2019202020212022
Master i endringsledelse3,333,433,083,0
Master in Energy, Environment and Society2,552,92,932,78

Sosialfag

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master i barnevernsarbeid (nytt i 2022)
 • Master i sosialfag

Språk og litteratur

På følgende studieprogrammer ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master in English and Literacy Studies
 • Master i nordisk og lesevitenskap

Økonomi, juss og reiseliv

Studieprogram2019202020212022
Master in Business Administration, Applied Financealle3,03,0alle
Master in Business Administration, Economics2,623,0allealle
Master i forretningsjusN/AN/A3,0alle
Master i regnskap og revisjon3,48alleallealle
* Master in Service Leadership in International Businessalle3,093,04alle

På følgende studieprogram ble i de siste årene alle kvalifiserte søkere tatt opp:

 • Master in Business Administration, Business Development and Innovation
 • Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics
 • Master in Business Administration, Strategy and Leadership

Tilbake til