Aline Alves-Wold

Universitetslektor i utdanningsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2637
Follow me

Bio

Ansatt ved Lesesenteret

Fagområder:

Begynneropplæring

Skriving

Lesing

Motivasjon

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Alves-Wold, Aline

   (2024)

   Motivasjonsteorier.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Alves-Wold, Aline; Walgermo, Bente R.; McTigue, Erin ; Uppstad, Per Henning

   (2023)

   The ABCs of Writing Motivation.

   Society for the Scientific Study of Reading (SSSR);

   2023-07-19 - 2023-07-22.

  • Alves-Wold, Aline; Walgermo, Bente R.; McTigue, Erin ; Uppstad, Per Henning

   (2023)

   Assessing Writing Motivation: a systematic review of K-5 students' self reports.

   European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI);

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Alves-Wold, Aline

   (2023)

   Motiverende skriving i begynneropplæring.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2023-11-17.

  • Alves-Wold, Aline; Walgermo, Bente R.; McTigue, Erin ; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Student's voices: A systematic review of writing motivation in early elementary education.

   SIG-Writing Conference;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Alves-Wold, Aline

   (2021)

   Metaphors Can Kill.

   Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.

   ISSN 1893-1499.

   Volum 2020/21.

   s.10-14.

  • Alves-Wold, Aline

   (2021)

   Tenke det, ønske det, ville det – men skrive det? Om motivasjon for skriving i begynneropplæring.

   Forsker-standup;

   2021-09-29.

  • Alves-Wold, Aline

   (2019)

   ‘I will’ vs. ‘Yes, we can’: A rhetorical analysis of the political speeches of George W. Bush and Barack Obama during their election periods, with emphasis on their choice of metaphor.

   The Creative Power of Metaphor conference - Theme: Metaphor and Communication;

   2019-03-29 - 2019-03-30.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway