Hopp til hovedinnhold

Ingeborg Margrete Berge

Universitetslektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2486
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Berge, Ingeborg Margrete; Helgevold, Lise; Schulz-Heidorf, Kathrin

   (2017)

   Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.166-185.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-10

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Berge, Ingeborg Margrete; Bakken, Arild Michel; Skaftun, Atle

   (2022)

   På sporet av faglighet i begynneropplæringen. Tekstsamtaler i norskfaget..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Grande, Linn Maria Magerøy

   (2022)

   Ny norskeksamen - hvorfor og hvordan?.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   "Et viktig pedagogisk verktøy" Om skolebibliotekene i Norge .

   Børn & Bøger

   ISSN 0006-7792.

   Hefte 7.

   s.24-27.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   Språkløyper og lokal kompetanseutvikling i vgs. Digitalt seminar for lærere og skoleledere i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   Litteraturarbeid i vgs. Å få tilgang til den krevjande teksten.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2020)

   "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Lesing, skriving og fagfornyelsen. Videre arbeid med Språkløyper..

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Skulebiblioteket og informasjonskompetanse. Å finne, vurdere og bruke kjelder".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Fra elev til student". Språkløyper som ressurs i lokalt utviklingsarbeid.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Strategier for arbeid med vokabular".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Fagovergripende lesing - arbeid med ord og begrep".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Språkløyper som støtte i utviklingsarbeid på skolen." .

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å lære fag er å lære ord og begreper .

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Close reading and literary group conversation - a way towards deep learning and deeper understanding of literary texts?" .

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Lesing og lesemotivasjon i yrkesfag: Å gi gode lesebestillinger".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevjande tekst i litteraturarbeidet".

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2018)

   "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevjande tekst: Ein veg mot djupneforståing i litteraturarbeidet?".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevende tekst vg1: En vei mot dybdelæring og dybdeforståelse i litteraturarbeidet?".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   God leseopplæring - presentasjon av ressurser i Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   God leseopplæring - fagovergripende ressurs i Språkløyper.no.

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesestrategi­enes mål.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier..

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesing i samfunnsfag - Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje

   (2016)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Lønnum, Marthe

   (2016)

   "Å arbeide med språk" - Språkkommuner,ungdomstrinn og videregående skole.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Å være lese- og skrivelærer" - Oppstartsamlinger for Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet".

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "God leseopplæring".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Lesing av sammensatte tekster" - Program for bedre gjennomføring..

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Dybdestrategier i møte med samtidstekster".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Lesing i yrkesfag" - tre ulike presentasjoner for 3 ulike programområder..

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   FYR for lærerutdannere.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis..

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfag".

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2013)

   Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Lesestrategier - middel, ikkje mål".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Toft, Trond Egil

   (2019)

   "God leseopplæring: Undervegs i lesinga".

  • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å samanlikne nynorsk og bokmål (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Schreuder-Lindløv, Inge

   (2019)

   Norskfaglige praksiser; vurdering av samtaler..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edith Marie; Magerøy-Grande, Linn Maria

   (2019)

   Å lese og skrive fagtekster i teknikk og produksjon, bygg og anlegg og elektro. Språkløyper.

  • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Motivasjon og identitet (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper).

  • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Det nynorske tekstmangfaldet (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2019)

   Undervisningsplanlegging, Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie

   (2018)

   "Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag", Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen og førlesingsfasa" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - oppsummering" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - to mål" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - å tenkje som ein vurderer" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   "Å lese er meir enn å avkode og forstå"..

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Lesing i elektro".

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Lesing i service og samferdsel".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2016)

   "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway