Ingeborg Margrete Berge

Universitetslektor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2486

Bio

Ingeborg Margrete Berge er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Ho har hovudfag i nordisk språk og litteratur og har tidlegare arbeida som norsklektor i vidaregåande skole. Ved Lesesenteret har ho delteke i utviklinga av ei rekke vidareutdanningsstudier for lærarar (Kompetanse for kvalitet), hatt emneansvar og undervist i ulike emner knytta til lesing, læring og vurdering. Ho har god kjennskap til norsk skolepolitikk gjennom deltaking i nasjonale satsingar som NyGIV, FYR og Språkløyper.no. Berges forskningsinteresser omfattar særleg fagovergripande og fagspesifikke lesestrategiar, litteraturdidaktikk, munnlegheit og dialogisk undervisning. Ho deltek i dag i forskningsprosjektet Partners in practice, eit prosjekt kor forskarar, skolar og lærarutdanning samarbeider om å utvikle skolens praksis med fokus på elevmedvirking og motivasjon. Ho er og medlem av prosjektgruppa som på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet utviklar ny skriftleg eksamen i norskfaget. For tida rettleiar ho i masterstudiet for lærerspesialistar og underviser i vidareutdanningsemnet Norsk 2,Tekstarbeid i norskfaget. Berge er i dag utdanningsleiar på Lesesenteret og deltek i arbeidet med å sikre kvalitet i utdanninga ved UH-fakultetet.  

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe

   (2023)

   I god litteraturundervisning lytter man til elevene..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Fagsamtalen som arena for utforsking og læring .

   Lesekonferansen 2023;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Berge, Ingeborg Margrete; Michelsen, Per Arne

   (2023)

   Little things in 7A.

   Literary development reconsidered: Perceiving literary education in an ethical frame;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading Lærersvar høsten -22.

   Planleggingsdag;

   2023-03-02 - .

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Fagsamtalen som arena for vurdering av litterære samtaler.

   Nordisk nettverkssamling;

   2023-11-14 - 2023-11-16.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading in Norwegian schools​. New perspectives on reading comprehension in high school education..

   Forskermøte UWE Bristol ;

   2023-11-20 - 2023-11-23.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2022)

   Utfordre og utforske - om litteraturarbeid i klasserommet..

   Fagdag for norsklærere i VGS, Viken fylkeskommune;

   2022-11-15 - .

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Grande, Linn Maria Magerøy

   (2022)

   Ny norskeksamen - hvorfor og hvordan?.

   Fagdag i norsk;

   2022-02-17.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Bakken, Arild Michel; Skaftun, Atle

   (2022)

   På sporet av faglighet i begynneropplæringen. Tekstsamtaler i norskfaget..

   Skriv!Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   Språkløyper og lokal kompetanseutvikling i vgs. Digitalt seminar for lærere og skoleledere i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

   Språkløyper og lokal kompetanseutvikling i vgs. Seminar med Vestfold og Telemark FK;

   2021-03-23.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   Litteraturarbeid i vgs. Å få tilgang til den krevjande teksten.

   Nasjonal lesekonferanse (digital);

   2021-03-22.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2021)

   "Et viktig pedagogisk verktøy" Om skolebibliotekene i Norge .

   Børn & Bøger.

   ISSN 0006-7792.

   Hefte 7.

   s.24-27.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2020)

   "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring".

   Planleggingsdag;

   2020-01-16.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Fagovergripende lesing - arbeid med ord og begrep".

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2019-04-10 - 2019-04-11.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Skulebiblioteket og informasjonskompetanse. Å finne, vurdere og bruke kjelder".

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2019-04-10 - 2019-04-11.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Språkløyper som støtte i utviklingsarbeid på skolen." .

   Fagdag om nasjonale prøver;

   2019-04-03 - 2019-04-04.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Lesing, skriving og fagfornyelsen. Videre arbeid med Språkløyper..

   Planleggingsdag;

   2019-10-29.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å lære fag er å lære ord og begreper .

   Planleggingsdag;

   2019-03-04.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Fra elev til student". Språkløyper som ressurs i lokalt utviklingsarbeid.

   Planleggingsdag;

   2019-08-15.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   "Strategier for arbeid med vokabular".

   Planleggingsdag;

   2019-08-13.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?".

   Faglig foredrag;

   2018-04-03.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevende tekst vg1: En vei mot dybdelæring og dybdeforståelse i litteraturarbeidet?".

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2018-05-30 - 2018-06-01.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2018)

   "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2018-04-10 - 2018-04-26.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Close reading and literary group conversation - a way towards deep learning and deeper understanding of literary texts?" .

   Workshop, Elisabeth B. Moje;

   2018-09-28.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2018-11-16.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevjande tekst: Ein veg mot djupneforståing i litteraturarbeidet?".

   Fagdag i norsk;

   2018-11-13.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Lesing og lesemotivasjon i yrkesfag: Å gi gode lesebestillinger".

   FYR-konferanse 2018;

   2018-12-03.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   "Nærlesing og samtale om krevjande tekst i litteraturarbeidet".

   Fagdag for norsklærere, Hedmark fylkeskommune;

   2018-11-30.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   God leseopplæring - fagovergripende ressurs i Språkløyper.no.

   Oppstartsamling Språkløyper.no for ungdomstrinn og videregående skole;

   2017-04-19 - 2017-05-04.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier..

   PIRLS-konferanse 2017;

   2017-12-06.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   God leseopplæring - presentasjon av ressurser i Språkløyper.

   FYR-konferanse for lærere i vgs;

   2017-12-04.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesing i samfunnsfag - Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?.

   Fagdag for lærere i vgs;

   2017-11-15.

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesestrategi­enes mål.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje

   (2016)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk".

   Nasjonal FYR-skolering ;

   2016-10-17 - 2016-10-19.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Lønnum, Marthe

   (2016)

   "Å arbeide med språk" - Språkkommuner,ungdomstrinn og videregående skole.

   Nasjonale samling for Språkkommuner;

   2016-09-20 - 2016-09-21.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet".

   Nasjonal FYR-skolering;

   2016-11-21 - 2016-11-23.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt.

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning.

   Kompetanse for kvalitet Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1;

   2016-08-25 - 2016-08-26.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "Å være lese- og skrivelærer" - Oppstartsamlinger for Språkløyper.

   Oppstartsamlinger, Språkløyper;

   2016-04-25 - 2016-05-03.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   "God leseopplæring".

   Oppstartsamlinger, Språkløyper;

   2016-04-27 - 2016-05-03.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3.

   Program for bedre gjennomføring;

   2015-11-19 - 2015-12-03.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   FYR for lærerutdannere.

   FYR for UH-sektoren;

   2015-10-22 - 2015-10-23.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Lesing av sammensatte tekster" - Program for bedre gjennomføring..

   Nasjonal skolering for norsklærere i vgo;

   2015-11-19 - 2015-12-03.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Lesing i yrkesfag" - tre ulike presentasjoner for 3 ulike programområder..

   FYR-prosjektet - nasjonal skolering for lærere i vgo høsten 2015;

   2015-10-12 - 2015-11-30.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   "Dybdestrategier i møte med samtidstekster".

   Program for bedre gjennomføring i vgo;

   2015-11-19 - 2015-12-03.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis..

   Lærerskolering: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet;

   2014-10-16 - 2014-10-17.

  • Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfag".

   FYR-skolering ;

   2014-10-13 - 2014-12-01.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2013)

   Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen.

   Ny GIV for påbygg;

   2013-01-15 - 2013-01-17.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway