Hopp til hovedinnhold

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform, og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Publisert: Endret:
Fakta

Varighet: 1 år / 2 semestre Studiepoeng: 30 (bachelornivå) Undervisningsform: Samlingsbasert. 2 samlinger à 3 dager per semester. Arbeidskrav mellom samlingene. Undervisningssted: Lesesenteret, UiS Opptakskrav: Fullført lærerutdanning. Minst 30 stp i norsk eller nordisk. Studenten må være i jobb som lærer. Oppstart: Høsten 2021.

Denne videreutdanningen passer for deg som underviser i norsk på ungdomstrinnet og i videregående.

Studiebeskrivelse

Tekstarbeid i norskfaget skal styrke lærernes (8.-13. trinn) norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet.

elever snakker sammen
Studiet er nært knyttet til praksis i skolen.

I norskfaget er vi særlig opptatt av tekster og tekstarbeid. Vi leser tekster, vi snakker om tekster og vi skriver om tekster. Dette gjør vi i flere fag, men i norskfaget står selve tekstligheten i forgrunnen, og vi interesserer oss for form, språk og struktur.

Målet med dette studiet er å utvikle studentenes norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis, gjennom å utforske norskfaglige måter å lese, skrive, analysere og snakke om tekster på. Studiet skal tilføre nye perspektiver på tekstarbeidet, gi fordypning i læreplan og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet vil være forankret i nyere forskning og undervisningen er ved forskere og fagpersoner ved Lesesenteret (UiS), andre institutt ved UiS og Skrivesenteret (NTNU).

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny, forskningsbasert kunnskap og erfaring med tekstarbeid i norskfaget. Sentrale tema er literacy-begrepet; fagovergripende og fagspesifikk lesing, skriving og muntlighet; tekster i norskfaget; skjønnlitteratur, sakprosa, multimodale og digitale tekster;  retoriske og diskursanalytiske tilnærminger til tekst; utforskende og dialogisk undervisning og læreplanen som helhet.

Studiet tilbys lærere fra 8.–13. trinn som underviser i norsk. Egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at studentene er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Samlinger 2021/22

31. aug–2. sept 19.–21. oktober 18.–20. januar 15.–17. mars

Lurer du på noe?

Kontakt

Kontakt våre studiekoordinatorer på student.lesesenteret@uis.no

Faglig kontaktperson

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis

Studiekoordinatorer

51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon SLF
Rådgiver