Monica Gundersen Mitchell

Førsteamanuensis i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24126

Bio

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis i Utdanningsvitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Hun underviser i emner som omhandler lesing og litteraturarbeid i klasserommet, lesestimulering og leseglede og bildeboka som tekst. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns litterære tekstmøter, med særlig vekt på bildeboka. 

Disputerte i 2018 med en avhandling om lesemøter på tiende trinn og utvikling av litterær kompetanse. 

Deltar nå i to prosjekt: Engasjer tar sikte på å utvikle god og engasjerende leseundervisning for elever med svake leseferdigheter. Sprell-studien retter seg mot lesing og språkarbeid i barnehagen og skal blant annet utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Leder FUI-gruppa (Forskning- Utdanning,-Innovasjon) Aktivt skolebibliotek - engasjerende leseopplæring, som har som ambisjon å utvikle kunnskap om hvordan skolebiblioteket kan bli en integrert del av skolens arbeid med en engasjerende leseopplæring.

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Med blikk for detaljer : Om førsteklassingens møte med bildeboka. I: Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202718848.

   s.178-195.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Se : Jeg kan skrive navnet mitt : Assosiasjoner mellom navneskriving ved skolestart og skriftspråklige ferdigheter . I: Skriveutvikling og skrivevansker.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202694319.

   s.34-52.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215028668.

   s.136-140.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok.

   Barnelitterært forskningstidsskrift.

   ISSN 2000-7493.

   Volum 4.

   DOI: 10.3402/blft.v4i0.23058

 • Bøker og kapitler
  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Lesemøter og leseglede på skolebiblioteket. I: Skolebiblioteket som læringsarena. Leseglede, utforsking, opplevelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202733094.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2018)

   Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-798-9.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Aha-opplevelser og god læring. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.28-34.

 • Formidling
  • Stensland, Kristine M.; Mitchell, Monica Gundersen

   (2024)

   Bekymra over lesetal: Vil bruka ein halv million på høgtlesing.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Kultur for lesing er viktigare enn leselyst.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Kultur for lesing - skolebibliotekets viktige rolle.

   Fagdag for skolebibliotekarer i Viken;

   2023-02-02.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2023)

   Godt språk bedre forutsetninger - Å lese med de yngste.

   Språkprosjekt i bydelene Stovner, Alna og Bjerke;

   2023-02-13.

  • Gundersen, Vibecke; Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Med fokus på lesing.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Høytlesing i klasserommet.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Johnsen, Kristina R.; Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   - Dropp leselyst-begrepet.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Litterært treff: Å lese er å leve! Eller....

   Litterært treff. Panelsamtale;

   2023-03-29.

  • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna; Undheim, Marianne Larsen

   (2023)

   Valg av bøker i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mitchell, Monica Gundersen; Sandgrind, Silje Wiken

   (2023)

   - Gamle klassikere lever fortsatt godt, og kanskje litt for godt i barnehagen.

  • Vaage, Eli Fossdal; Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Barn & Bøker: Barn les mindre.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   Om leselyst - presentasjon for NRK Super.

   Idemøte med NRKSuper;

   2023-09-27.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   La hele Rogaland lese mer!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Aasen, Marit; Mitchell, Monica Gundersen; Inga Kjerstin, Birkedal

   (2023)

   Kultur for lesing - bare fine ord?.

   Onsdagspresentasjon ;

   2023-11-08.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Aasen, Marit

   (2022)

   Skolebiblioteket og LK20 - mer enn "Rett bok til rett leser".

   Nasjonal konferanse om lesing. Mellom - motiverende tekstarbeid på mellomtrinnet;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Les for meg! Om verdien av høgtlesing og felles leseopplevingar.

   Foredrag på Etne bibliotek;

   2022-03-28.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker.

  • Mejlbo, Kaja; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Oppfordrer lærere til mer høytlesing i ungdomsskolen.

  • Bjelland, Eli; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Ungdomar bør lesast for.

  • Bjelland, Eli; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Forskar meiner lærarar i ungdomsskulen må lese for elevane.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Which aspects of quality in picturebooks are emphasised by children?.

   IRECE 2022 Tromsø;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2022)

   Practical and theoretical teaching approaches when undergraduate students attend a picturebook seminar.

   Fostering Dialogue, Teaching Children’s Literature at University;

   2022-11-17 - 2022-11-19.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Leselyst.

   Dialogmøte med Kunnskapsdepartementet;

   2022-11-17.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Gode leseopplevelser i barnehagen.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Vurdering av kvalitet i bildebøker og videre arbeid i arbeidspakke 1 .

   SPrELL oppstartsseminar;

   2021-11-03 - 2021-11-04.

  • Enghaug, Silje Holtan; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Kronprinsessen med en klar oppfordring til foreldre.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Freuchen, Magnhild

   (2021)

   Leseglede!.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Tekster i tak og på vegger. To eksempler på utviklingsarbeid i barnehagen.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Når to leser sammen. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn.

   Lyttevennkonferanse;

   2020-09-21.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Med blikk for detaljer - om barns oppmerksomhet mot detaljer i bildene i en høytlesingspraksis.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Lesemøtet - litteraturformidling og leseopplevelser på tvers av alder.

   Forskningsseminar;

   2020-11-11.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Øvergård, Marthe

   (2020)

   Åtte smarte triks som kan gjøre barnet ditt til en bokorm.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Lesemøtet - litteraturformidling og leseopplevelser på tvers av alder.

   Presentasjon for studenter: Masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skriving og formidling;

   2020-12-03.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2019-04-09 - 2019-04-10.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Lesemøtet - et reservoar for litterære erfaringer. Didaktiske implikasjoner.

   Skriv!Les! Nordisk forskningskonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   La dei eldste elevane lese for dei yngste.

   Lesesenterbloggen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Å lese med de aller minste.

   Foredrag;

   2019-10-01.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Eksempler på organisering av undervisning. Samlingsbaserte studier.

   Internseminar, Institutt for barnehagelærerutdanning;

   2019-09-20.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2018)

   Students picturebook mediations - facilitating meaning-making and involvement.

   IGEL-konferanse;

   2018-07-25 - 2018-07-28.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

   Bildebokfestivalen 2017;

   2017-01-20.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

   Nordisk barnebokkonferanse;

   2017-02-06 - 2017-02-08.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

   Solaseminaret;

   2017-04-03.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Med tomgangslesing som startpunkt for utviklingsarbeid.

   Oppsummeringskonferansen, Nettverk for kompetansemiljøer, UiU;

   2017-04-05 - 2017-04-06.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2016-01-27 - 2016-01-28.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

   Utdanningskonferansen;

   2016-02-03.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Hvordan bruker de bildene? 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer.

   Nordisk forskerkonferanse;

   2016-08-29 - 2016-09-01.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Magiske lesemøter.

   Forsker grandprix, delfinale;

   2016-09-27.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Litterær erfaring.

   Nettverksseminar;

   2016-11-15 - 2016-11-16.

  • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose

   (2016)

   Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2015)

   Reading events - Reading buddies engaging in literary experiences .

   Skriv! Les! –Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Utforskande samtale - ei kjelde til god læring.

   Nynorskopplæring.

   ISSN 1890-3975.

   Volum 20.

   s.8-9.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Å skape engasjement for lesing og læring.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Volum 4.

   s.77-81.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Lesing i alle fag.

   Fagdag for ansatte, studener og øvingslærere;

   2014-02-05 - .

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Naturfag for barn – med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler.

   Forskerfrø, regional konferanse for ansatte i barnehager;

   2014-02-04 - .

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.

   "Barn av vår tid" - konferanse om barns læring;

   2013-09-09 - .

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Naturfag for barn - med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler.

   Forskerfrø i Stvg. Regional konf. for ansatte i bhg;

   2013-03-08.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Bok i bruk - bildebøker i ungdomsskolen.

   God praksis - Nasjonal konferanse om lesing;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Om skolestart, skrivespråk og språkutviklende aktiviteter generelt.

   Kurs for barnehagelærerer Stokka barnehage;

   2013-05-07.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Høytlesingsstemmer.

   Fagseminar på Stvg intern. festival for litt. og ytringsfrihet;

   2013-09-18 - 2013-09-22.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2013)

   Barns språkkvardag - moglegheiter og utfordringar for barnehagen.

   Kurs for ansatte i bhg i Bremanger;

   2013-10-08 - .

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Bildeboka i bruk - i undervisninga.

   Kurs for lærere;

   2013-11-15.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Kan du lese denne boka? Om boka i bruk i barnehagen.

   Foredrag på personalmøte;

   2013-11-19.

  • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?.

   Seminar for Uh-tilsatte;

   2013-11-06.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2012)

   Når bildeboka vert gjort om til lydbok.

   Symposium: Barnelitteraturens kunstneriske verdi;

   2012-04-19 - 2012-04-20.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2012)

   Hvorfor skal vil lese for barn?.

   Foreldremøte i Haugland gardsbarnehage;

   2012-03-20.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2011)

   "Les den en gang til" Om arbeid med lesing og lesestimulering i barnehagen.

   Planleggingsdag;

   2011-10-18.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Handleturen - aktivitetar etter lesing.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Ein banan er ikkje lenger berre ein banan.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway