Hopp til hovedinnhold

Monica Gundersen Mitchell

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24126
Bio

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis i Utdanningsvitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Hun underviser i emner som omhandler lesing og litteraturarbeid i klasserommet, lesestimulering og leseglede og bildeboka som tekst. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns litterære tekstmøter, med særlig vekt på bildeboka. 

Disputerte i 2018 med en avhandling om lesemøter på tiende trinn og utvikling av litterær kompetanse. 

Deltar nå i to prosjekt: Engasjer tar sikte på å utvikle god og engasjerende leseundervisning for elever med svake leseferdigheter. Sprell-studien retter seg mot lesing og språkarbeid i barnehagen og skal blant annet utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mitchell, Monica Gundersen; Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Se : Jeg kan skrive navnet mitt : Assosiasjoner mellom navneskriving ved skolestart og skriftspråklige ferdigheter . I: Skriveutvikling og skrivevansker.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202694319.

   s.34-52.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Med blikk for detaljer : Om førsteklassingens møte med bildeboka. I: Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202718848.

   s.178-195.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215028668.

   s.136-140.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok.

   Barnelitterært forskningstidsskrift

   ISSN 2000-7493.

   Volum 4.

   DOI: 10.3402/blft.v4i0.23058

 • Bøker og kapitler
  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2018)

   Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn.

   ISBN 978-82-7644-798-9.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Aha-opplevelser og god læring. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.28-34.

 • Formidling
  • Mitchell, Monica Gundersen; Aasen, Marit

   (2022)

   Skolebiblioteket og LK20 - mer enn "Rett bok til rett leser".

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Les for meg! Om verdien av høgtlesing og felles leseopplevingar.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Vurdering av kvalitet i bildebøker og videre arbeid i arbeidspakke 1 .

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Gode leseopplevelser i barnehagen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Tekster i tak og på vegger. To eksempler på utviklingsarbeid i barnehagen.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Freuchen, Magnhild

   (2021)

   Leseglede!.

  • Enghaug, Silje Holtan; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Kronprinsessen med en klar oppfordring til foreldre.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Øvergård, Marthe

   (2020)

   Åtte smarte triks som kan gjøre barnet ditt til en bokorm.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Når to leser sammen. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Med blikk for detaljer - om barns oppmerksomhet mot detaljer i bildene i en høytlesingspraksis.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Lesemøtet - litteraturformidling og leseopplevelser på tvers av alder.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2020)

   Lesemøtet - litteraturformidling og leseopplevelser på tvers av alder.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Lesemøtet - et reservoar for litterære erfaringer. Didaktiske implikasjoner.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   La dei eldste elevane lese for dei yngste.

   Lesesenterbloggen

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Å lese med de aller minste.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Eksempler på organisering av undervisning. Samlingsbaserte studier.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2018)

   Students picturebook mediations - facilitating meaning-making and involvement.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2017)

   Med tomgangslesing som startpunkt for utviklingsarbeid.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Litterær erfaring.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Hvordan bruker de bildene? 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer.

  • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose

   (2016)

   Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Magiske lesemøter.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2016)

   Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2015)

   Reading events - Reading buddies engaging in literary experiences .

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Lesing i alle fag.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Å skape engasjement for lesing og læring.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Volum 4.

   s.77-81.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Naturfag for barn – med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Utforskande samtale - ei kjelde til god læring.

   Nynorskopplæring

   ISSN 1890-3975.

   Volum 20.

   s.8-9.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Bildeboka i bruk - i undervisninga.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Bok i bruk - bildebøker i ungdomsskolen.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2013)

   Barns språkkvardag - moglegheiter og utfordringar for barnehagen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Høytlesingsstemmer.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Kan du lese denne boka? Om boka i bruk i barnehagen.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Om skolestart, skrivespråk og språkutviklende aktiviteter generelt.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Naturfag for barn - med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler.

  • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2012)

   Hvorfor skal vil lese for barn?.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2012)

   Når bildeboka vert gjort om til lydbok.

  • Mitchell, Monica Gundersen

   (2011)

   "Les den en gang til" Om arbeid med lesing og lesestimulering i barnehagen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Ein banan er ikkje lenger berre ein banan.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Handleturen - aktivitetar etter lesing.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway