Hopp til hovedinnhold

SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser

SPrELL står for "Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk". Prosjektet skal utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Publisert: Endret:
Fakta

SPrELL er en forkortelse for Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk. SPrELL har fått tildelt 15 mill. kr fra Norges Forskningsråd (FINNUT) for 2021-2024. Universitetet i Stavanger er prosjekteier. Prosjektleder er professor Trude Hoel. Partnere i SPrELL er barnehagelærere, flerspråklige omsorgspersoner samt Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes kommune; Lesemester AS, forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, UiT Norges Arktiske Universitet og Dronning Maud Minnes Høgskole. Scientfic Adisory Board (SAB) består av: Professor Teresa Mary Cremin, The Open University London, UK,  Professor Yvonne Anders, University of Bamberg, Germany og Professor Ingrid Pramling Samuelsson, University of Göteborg, Sweden.

SPrELL skal motivere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk.

Professor Trude Hoel , prosjektleder.

Forskningsarbeidet i SPrELL

Ved å kombinere forskningsbasert kunnskap om lesing av digitale bøker og eksisterende teknologi for digitalisering av trykte bøker vil SPrELL utvikle 20 digitale bildebøker som tilbyr språkvalg.

Ved å bruke både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil SPrELL svare på:

• Hva kjennetegner lesepraksiser i hjem og barnehage?

• Vil lesing av digitale bøker med språkvalg styrke flerspråklige barns læring av norsk?

• Bidrar tilgang til en felles digital bokplattform til tettere samarbeid mellom hjem og barnehage?

• Hvilke erfaringer har barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner i samarbeid om barns andrespråklæring gjennom lesing hjemme og i barnehagen?

mor og barn på ipad sammen
SPrELL skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk, og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.

SPrELL skal utvikle digitale bøker

De 20 digitale bildebøkene er hentet fra etablerte norske forlags back-lister. I partnerskap med profesjonsutøvere i barnehagene har forskere vurdert hver tittel nøye, med utgangspunkt i kjennskap til leserne (flerspråklige 3-4-åringer), litterære- og språklige kvaliteter i barnelitteratur og potensiale for formålstjenlig digitalisering.

Bøkene er digitalisert av Lesemester, og det er Lesemester sammen med barnehagelærere og forskere som utvikler den digitale bokplattformen.

Hvorfor?

SPrELL skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk, og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.

Kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i barnehagen gjennom SPrELL

SPrELL vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagen på to måter:

1. Styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling i samarbeid mellom barnehager og hjem, knyttet til det å lese bøker sammen på flere språk.

2. Teste andrespråkutvikling som en effekt av å lese digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen

Ledergruppe

Professor
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning