Trude Hoel

Professor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-326

Bio

Trude Hoel er professor i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. Forskningsinteressene hennes omfatter blant annet barns fortellinger, tilrettelegging av språk- og leseaktiviteter og lesing og implikasjoner av digitalisering. Hoel har samarbeidet med praksisfeltet, offentlig sektor og næringslivet i flere utviklings- og forskningsprosjekt. Hun samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, f.eks. i innovasjonsprosjektet VEBB og i kompetanse- og samarbeidsprosjektet SPrELL, som hun leder. Hoel er i lederteamet i FILIORUM – senter for barnehageforskning.

Hoel har publisert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningstidsskrift. Hun har også publisert lærebøker, populærvitenskapelige tekster og digitale ressurser bl.a. til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. For oversikt over publikasjoner, se Cristin.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hoel, Trude

   (2020)

   Digital picture books with children: possibilities and limitations. I: Current research into the effectiveness of learning materials.

   s.27-31.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-572-5.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner.

   Dansk Psykologisk Forlag.

   ISBN 978-87-7706-781-5.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer

   (2008)

   Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek.

   ISBN 9788270223268.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The Effects of Reading Experiences and Reading Activities in Preschool. I: 18th EECERA annual conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education, Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008. Abstract book.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk.

   ISBN 9788281050631.

   Hefte 47.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier.

   ISBN 9788276490602.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing er....

   ISBN 9788276490619.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490565.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn.

   ISBN 8276490395.

  • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude

   (2005)

   Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ISBN 8276490360.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.

 • Formidling
  • Hoel, Trude

   (2024)

   Stine vet hva som skal få unge til å lese bøker.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Å lese digitale bildebøker med språkvalgmuligheter sammen med barn. Hvorfor og hvordan?.

   Se og les. Barne- og ungdomslitteraturkonferanse;

   2024-02-12 - 2024-02-15.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   På Mammutsalget med Gunvor.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   På boksalg med 6-åring.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Å lese digitale bildebøker i barnehagen – muligheter og fallgruver.

   Digitalisering i barnehage og skole;

   2024-03-06.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Bruk av digitale bildebøker i barnehager - erfaringer fra forskningsprosjektet Sprell.

   Skjermutvalget;

   2024-03-12.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Bergensungdom unngår nynorskbøker.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Det er ukult å lese, men ikke på UKULT.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2024)

   Digitale bøker med barna dine teller ikke som skjermtid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Alstad, Åse

   (2024)

   Dette er utfordringer med forskningssamarbeid i barnehagen.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Om høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Hva vet vi om høytlesing og leseaktiviteter med barn?.

   Sammen om lesekultur;

   2024-04-24 - 2024-04-25.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Mener høytlesning kan snu nedgang i leseferdigheter.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Ingen foreldre vil være dårlige foreldre - og derfor vil vi at barna våre skal lese.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Hvordan blir det lest i norske barnehager?.

   SPrELL;

   2024-03-21.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Foreldre på biblioteket: – Lesetid er kvalitetstid.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2024)

   Leselogg som verktøy for refleksjon.

   Skriv! Les! Nordisk forskningskonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2024-05-06 - 2024-05-08.

  • Vadstein, Anne Marta Vinsrygg; Hoel, Trude

   (2024)

   Visuelt kreativ skrift i bildebøker - barn sine responsar.

   Skriv! Les! 2024;

   2024-05-06 - 2024-05-09.

  • Hoel, Trude

   (2024)

   Derfor er bokhyller viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tunkiel, Katarzyna ; Hoel, Trude

   (2023)

   Ikke hvem som helst kan oversette bildebøker for flerspråklige barn.

   Periskop (Oslo).

   ISSN 2535-7034.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Din beste investering: Les for barnet ditt!.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Leser foreldre for barna sine.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Lite lesing i hjemmet, er det så krise?.

   Nordisk barnebokkonferanse 2023;

   2023-02-06 - 2023-02-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Høytlesing hjemme.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ett av tre barn blir sjelden eller aldri lest for.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Rodvelt, Birgit

   (2023)

   Foreldre leser lite med barna sine, viser ny studie.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Presentasjon av SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk.

   Förskoledidaktiska forskningsgruppen;

   2023-02-15.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2023)

   Godt språk bedre forutsetninger - Å lese med de yngste.

   Språkprosjekt i bydelene Stovner, Alna og Bjerke;

   2023-02-13.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Ny undersøkelse viser at færre leser for barna.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Ny undersøkelse viser at færre leser for barna.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   En av tre blir ikke lest for.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Er det far som skal redde gutta?.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ny norsk undersökning: Ett av tre barn blir aldrig läst för.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Eitt av tre born har ingen som les høgt for seg.

  • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Tyder på at høytlesing er mindre verdsatt nå enn før.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn.

   Webbinarium till småbarnspedagoger och barnbibliotekarier ;

   2023-03-30.

  • Bus, Adriana Gerarda; Hoel, Trude

   (2023)

   A Platform with Multilingual Digital Picture Books to Promote Book-sharing in Families: First Results .

   Society for Research in Child Development (SRCD) Biennal Meeting;

   2023-03-24.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Hvordan leser vi med de yngste og de eldste?.

   Formidlingskompetanse i folkebibliotek;

   2023-01-31.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Granone, Francesca

   (2023)

   About FILIORUM and our projects.

   Visit from Austrian kindergarten teacher educators;

   2023-06-21 - .

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2023)

   Criteria for and development of high quality multilingual digital picture books.

   EARLI 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positive factors for collaboration between preschools and multilingual home – A protocol for a systematic review.

   EECERA;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing har fått så lav status at foreldre ikke lenger gidder å lyve om at de leser for barna sine.

  • Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Tunkiel, Katarzyna; Hoel, Trude

   (2023)

   Lesepraksiser i barnehagen når barna er flerspråklige.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Samarbeid uten sammenbrudd - er det mulig?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Hvorfor skal vi lese for barna våre?.

   Kiellandsalong;

   2023-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Triste fortellinger om lesing, med noen lyspunkt.

   Skolebibliotekarseminar;

   2023-10-31.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positiva faktorer för samarbete mellan barnehage och flerspråkiga hem - en systematisk översikt.

   Norsk barnehageforskningskonferense ;

   2023-10-24 - 2024-08-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesegleden som forsvant. Kan vi snu trenden?.

   Frokostseminar på Sølvberget;

   2023-11-21.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing, skriving og muntlige fortellinger.

   Seminar for skriveveiledere;

   2023-11-27.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2023)

   La hele Rogaland lese mer!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Årets lånetopp hos biblioteka: – Alt utlån av fysiske bøker går opp.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Hoel, Trude

   (2022)

   Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen.

  • Tverrå Løkås, Mariell; Hoel, Trude

   (2022)

   Hvordan leser dere i barnehagen?.

  • Langåker, Svein Olav B.; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer alle barnehagar til å fortelja om lesevanar.

  • Hovden, Ingvild Myklebust; Hoel, Trude

   (2022)

   Bli med på undersøking om lesing i barnehagen.

  • Lyngmo, Iris; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer til stor undersøkelse om lesing i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2022)

   Funksjoner i bildebokappens paratekst.

   Barnehageforskningskonferansen 2021;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Young Children's Reading on Print and on Screen.

   Nordic Libraries Annual 2022. Literacy, Libraries and The Civil Society;

   2022-11-02 - 2022-11-03.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Nye lesevanar i barnefamiliar.

   Barne- og ungdomslitteraturfestivalen Falturiltu;

   2022-11-10.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Quality picture books: criteria and Norwegian examples.

   Stimulating Adventures for Young Learners - Language Acquisition with Digital books, SAYL;

   2022-09-17.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Which aspects of quality in picturebooks are emphasised by children?.

   IRECE 2022 Tromsø;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2022)

   Practical and theoretical teaching approaches when undergraduate students attend a picturebook seminar.

   Fostering Dialogue, Teaching Children’s Literature at University;

   2022-11-17 - 2022-11-19.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Presentasjon av FILIORUM og nye tildelinger fra NFR.

   Møte med rektoratet UiS;

   2021-01-25 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Nye prosjekter i FILIORUM, og strategi og framdrift i Ressursbanken .

   Referansegruppemøte FILIORUM;

   2021-01-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2021)

   “ONE POTATO, TWO POTATOES …” Mathematics in an outdoor setting - presentasjon av en vignett fra en barnehage som grunnlag for refleksjon sammen med studenter.

   Universitet- og høgskoleseminar om matematikk i barnehagen;

   2021-03-19 - .

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lokk ungdommen med latter.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Panelsamtale: Hvor er de morsomme ungdomsbøkene?.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse, 2021;

   2021-02-01 - 2021-02-03.

  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Bus, Adriana Gerarda; Hoel, Trude

   (2021)

   When Technology is Here to Stay: Maximizing the Potential of E-Books for Learning in Young Childhood .

   Society for Research in Child Development Biennal Meeting 2021;

   2021-04-07 - 2021-04-09.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Gode leseopplevelser i barnehagen.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2021)

   The interplay between visual and auditive modalities - in children's animated story.

   Exploring Visual Worlds of Education;

   2021-06-09 - 2021-06-10.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

   REKOM-samarbeid;

   2021-06-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Den digitale bildebokas fremtid og kvalitet - med vekt på hvordan teknologi kan påvirke barnelesernes litterære engasjement.

   Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.

   ISSN 0806-8623.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   (Digitale) Bilderbücher – ihre Qualität und ihr Interaktionspotenzial.

   Kinder- und Jugendliteratur im digitalen Zeitalter;

   2021-09-17.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom bibliotek og barnehage.

   Barnebokfestivalen i Grimstad;

   2021-10-15.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lesing i barnehagealder - symposium med seks presentasjoner.

   Barnehageforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

   Oppstartseminar for SPRELL;

   2021-11-04.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

   Nordisk barnehageforskningskonferanse ;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   SPrELL, flerspråklighet og små barn.

   Seminar om lesekultur - innspill til arbeid med leselyst-strategi;

   2021-04-26.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Løkås, Mariell Tverrå

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Gode råd til deg som må kombinere hjemmekontor og høytlesing.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.

  • Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude

   (2020)

   The silver lining in corona times: video-call shared reading with children.

   LSE - Parenting for a digital future.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Bibliotek og barnehage(barn) = sant.

   Bibliotekmøtet i Nordland 2020;

   2020-09-21 - 2020-09-23.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books.

   Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Lesing i barnehagen - Symposium.

   Barnehageforskningskonferansen 2020;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Å lese bildebok-appar saman med barn.

   Digitalt Fagtorg vest 2020;

   2020-10-28 - .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Høytlesing med barn.

   Workshop Røde Kors, Sandnes;

   2020-09-29 - .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Pass deg for barn som ikke blir lest for.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Klikk, rist og sveip - drømmer og dilemmaer i det interaktive bildebokfeltet i Norge.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Wenn viele kleine hände nach dem tablet greifen.

   Buch & Maus.

   ISSN 1660-7066.

   Volum 3.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity..

   ICSEI-International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-10 - .

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Children’s Collaborative Multimodal Digital Stories.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

   Children's Reading and Writing on Screen: Final COST Meeting;

   2019-02-04.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar Huskestua barnehage;

   2019-03-14.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Triade barnehage;

   2019-03-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Ytre Tasta barnehage;

   2019-02-04.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen.

   Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen.

   ISSN 1504-8810.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Magiske prikker og monstermat.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Forsker: Foreldre slutter for tidlig med høytlesing.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2019-04-09 - 2019-04-10.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

   Nasjonal konferanse i lesing;

   2019-04-09 - .

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps.

   ! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy ;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Language Track: an open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions .

   Early Childhood Education at UiS;

   2019-04-30.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Emmaus barnehage;

   2019-05-02.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Barn som ikke leser i sommerferien, risikerer å rykke tilbake til påske.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Barnehagebarn skaper animasjonsfilm sammen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Faglig samtale: Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?.

   Bibliotekpolitisk seminar: Hva skal vi med skolebibliotek når alt er på Chromebook?;

   2019-09-19.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

   48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society;

   2018-05-31 - 2018-06-02.

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2018)

   Organizing shared digital Reading in Groups. Optimizing the affordances of text and medium..

   IGEL 2018, 16th Biennial Meeting;

   2018-07-25 - 2018-07-28.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Kindergarten Resources at The Norwegian Reading Centre.

   Discussion with Andy Hargreaves and Dennis Shirley;

   2018-05-28.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Hva er literacy i barnehagen?.

   FoU-møte;

   2018-05-15.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Books and apps: Developing a tool for evaluating children's e-books. The Innovation Project VEBB.

   Introduction of scholar on STSM;

   2018-02-05.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   The Innovation Project VEBB: Books and apps - developing a tool for evaluating children's e-books.

   Introduction of scholar on STSM;

   2018-04-12.

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

   EECERA 2018; the 28th conference;

   2018-07-28 - 2018-08-31.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Slik har dei fått rekordmange ungar til å lese.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebokapper sammen med barna: muligheter og begrensninger.

   Barn og medier: Historiefortelling og medvirkning på ulike platformer;

   2018-09-13.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2018)

   Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor.

   Digitalisering og utdanning;

   2018-08-29.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   Childhood and Materiality VIII Conference on Childhood Studies;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna .

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger .

   Norsk Barnebokinstituttet.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole.

   Bildebokfestivalen;

   2017-01-20.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB).

   Oppstartsmøte nye innovasjonsprosjekter i FINNUT;

   2017-01-17.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

   Barnehagedagen, Stavanger kommune;

   2017-01-02.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren..

   Nordisk barnebokkonferanse 2017;

   2017-02-06 - 2017-02-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

   Utdanningskonferansen;

   2017-02-08.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehager skal lese bok på nettbrett.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Jeg har alltid elsket å lese!.

   Foreningen Les.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-14.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-15.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-16.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

   Stavangerbarnehagen;

   2017-04-18.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing, VEBB.

   Kompetanseutvikling i VEBB-barnehagene;

   2017-04-03 - 2017-04-05.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Forum for barnehageforskning;

   2017-04-25.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid.

   Språk, kommunikasjon og tekst for alle; Nasjonal rammeplankonferanse;

   2017-10-18.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing.

   BOP-barnehagenes fagseminar;

   2017-11-08.

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2017)

   Å designe samtaler rundt bildebøker og apper.

   Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Erstad, Ola; Hoel, Trude

   (2017)

   Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway.

   Digilitey Project Meeting;

   2017-08-31 - 2017-09-01.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?.

   Utdanningskonferansen;

   2016-03-03.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Familiemiddag gjør barna smartere.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Treåringer forstår hva skrift er.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Software and e-reading content available for children in Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 3, COST;

   2016-03-17 - 2016-03-18.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan.

   Fagseminar for Kunnskapsdepartementet;

   2016-03-31 - 2016-04-01.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Fagseminar for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning i Drammen kommune;

   2016-04-21.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke.

   Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold;

   2016-05-12.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

   Barnehage 2016;

   2016-05-27.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagefilm om språkmangfold.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på.

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språklig variasjon i hverdagen.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude; Heidi, Sandø

   (2016)

   Skriftspråksmøte.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 4, COST;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Programområde Grensesnitt i lesing og skriving.

   Forskningsseminar med fokus på EU;

   2016-11-03.

  • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Nå kan du påverka framtida til barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Grensesnitt i lesing og skriving.

   Presentasjon av programområde;

   2016-11-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.

   Seminar i forbindeldse med søknad om barnehagesenter;

   2016-11-30 - .

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane.

   Forskerfrø 2015. Nasjonal naturfagkonferanse for ansatte i barnehagen;

   2015-02-02 - 2015-02-03.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling.

   God start! Litteratur og lesing for dei minste;

   2015-02-12.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2015)

   Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing.

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen;

   2015-02-05.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2015-03-17.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres.

   Fagseminar med kunnskapsministeren om språk i barnehagen;

   2015-03-13.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Lommeboken. Tendenser e-bøker.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna.

   Pirion kulturavis.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barnespråk som litterært virkemiddel.

   Barnebokkritikk.no.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Min lesehistorie.

   Stavanger bibliotek og Norsk bibliotekforening;

   2015-04-24.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barn og unge låner mye bøker på biblioteket.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn.

   Skriv!Les! 2015;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet.

   Små forskere i skriftspråket...;

   2015-06-03.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barns språk i rollelek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Blinde flekker i vurdering av barns språk.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

   Verktøykassa. Pedagogisk forum.

   Volum 17.

   Hefte 3.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen.

   Nynorskkonferansen;

   2015-10-21 - 2015-10-22.

  • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege

   (2015)

   Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2015-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse.

   Praksislærerdag, UiS;

   2015-11-04.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Fortsett å lese for oss!.

   10-åesjubileum for KUL (Kultur for lesing i barnehage og sfo) i Klæbu kommune;

   2015-11-27.

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2015-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Samtalen som arbeidsform - med særlig fokus på lesestopp.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2015)

   Konkreter og ordforråd.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å lese bøker med gjentakende mønster.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Leselogg - hvorfor og hvordan.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språk og leseaktiviteter.

   Språkløyper;

   2015-12-12 - .

  • Hoel, Trude

   (2015)

   En bok til alle.

   Språkløyper;

   2015-12-12 - .

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek..

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ein banan er ikkje berre ein banan.

   Falturiltu;

   2014-11-05.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering.

   For samarbeidspartnere i prosjektet Nettbrett og språkstimulering i barnehagen;

   2014-11-26.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Husk å lese sammen med ungene.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Derfor velger de forskjellig.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Læring for livet.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Varsko fra Sverige.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Representerer ikke flertallet.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   iPad-bruk i barnehage.

  • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude

   (2014)

   NOLES-konferanse, Framtidas skole.

   NOLES-konferanse for lærarutdanningane;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age.

   Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders;

   2013-04-06.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book.

   23rd EECERA Conference: Values, culture and contexts;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   UiS, master spesialpedagogikk;

   2013-08-20 - .

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.

   "Barn av vår tid" - konferanse om barns læring;

   2013-09-09 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan?.

   Stavangerprosjektet;

   2013-09-10 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2.

   Stavangerprosjektet;

   2013-09-12 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Hvordan skape leseglede?.

   Nasjonalt Mikromarc brukermøte;

   2013-10-18 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen.

   Oppstart av Time kommune sitt leseprosjekt Lesefrø;

   2013-10-15 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   språk, læring og lesing i barnehagen.

   Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lenge leve lesestunden?.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Naturfag.

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex.

  • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård

   (2012)

   Applauderer mobilspill i timene.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Forskerfrøkonferansen. Nasjonal konferanse for ansatte i barnehagen;

   2012-02-06 - 2012-02-07.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst.

   Foreldremøte;

   2012-01-19 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Å lese sammen med barn.

   Personalseminar;

   2012-03-13 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Om gutter og lesing.

   Det norske bibliotekmøte 2012;

   2012-03-21 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Barnehage + bibliotek = sant.

   Det norske bibliotekmøte 2012;

   2012-03-22 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction.

   EECERA annual conference 2012, Pre-Birth To Three: Identities, Learning, Diversities;

   2012-08-31 - .

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum.

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesevenner.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   God lytting er like viktig som god lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bøker gir oss felles referanser.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Derfor leser gutter lite.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Fem spørsmål om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leselyst skapes i hjemmet.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Sett av tid til lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

   Barnehage + skole = sant;

   2011-03-28 - 2011-03-29.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2011-11-18.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2011-11-18.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse: Maktens pluttifikasjon;

   2011-02-07 - 2011-02-10.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesing i skolebiblioteket.

   Fagmøte for skolebibliotekarer;

   2011-01-27.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen.

   Kapittel - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet;

   2011-09-21.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Utviklingsprosjekt i barnehagene Sunde og Brådet;

   2011-01-18.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del 1.

   Barnehagedagen i Bærum kommune;

   2011-11-24.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del II.

   Barnehagedagen i Bærum kommune;

   2011-11-24.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen.

   Fagdag i Klæbu kommune;

   2011-11-25.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse: Maktens pluttifikasjon;

   2011-02-07 - 2011-02-10.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

   s.133-138.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn.

   Nordisk konferanse om barns språk: Observasjon og tiltak hånd i hånd – i barnehage og skole;

   2011-12-01 - 2011-12-02.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Dubbing av barnefilmar?.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Nyord i eit kulturelt mangfald?.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing er språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter og heltinner inspirerer leken!.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Den viktige ungdomsboka.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Tall og bokstaver.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter i barnelitteraturen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Barnelitteraturens plasss i dagspressen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Lesefrøkonferansen;

   2010-05-20.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Å lese sammen.

   Halvdagskurs;

   2010-04-14.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bok i bruk i dialogisk høytlesing.

   halvdagskurs;

   2010-04-20.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bøker for barnehagebarn.

   halvdagskurs;

   2010-06-10.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Førskolebarns tilnærming til bokstaver.

   halvdagskurs;

   2010-06-10.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   halvdagskurs;

   2010-11-18.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   Heldagskurs;

   2010-04-08.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-04-09.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-21.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-24.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   The reading og children's books, tutoring material.

   presentasjon;

   2010-09-17.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-10-21.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-12-08.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-10-10.

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse.

   Programområdet for ferdighetsutvikling;

   2010-11-08.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Kva skal nynorskelevane lesa?.

   LNK-avisa.

   ISSN 1503-5344.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen.

   Fokus på ku - og bildebøker generelt;

   2009-09-17.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

   Fagseminar, Lesefrø;

   2009-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

   Fagmøte, Lesefrø;

   2009-10-29.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The effects of reading experiences and reading activities in preschool.

   18th EECERA annual Conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Fagseminar for BOKTRAS-deltakere;

   2008-05-20.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn.

   Fagdag, Våland skole;

   2008-05-29.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis.

   Det 71. norske bibliotekmøte: Verden i biblioteket - biblioteket i verden;

   2008-04-05 - 2008-04-08.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Dagskurs;

   2008-02-26.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Dagskurs;

   2008-02-28.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barns tidlige lese- og skriveutvikling.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barnehagebibliotek, erfaringer fra BOKTRAS.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 2.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 1.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing.

   Samspel 2007;

   2007-01-31.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing som kulturformidling.

   utenTitteltekst;

   2007-02-19.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen.

   Menn og lesing;

   2007-04-17.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?.

   Fagforum for skolebibliotekarer;

   2007-05-11.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Bokblink for ungdom;

   2007-09-18.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-08.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-24.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-10.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper.

   Fagmøte ved Våland skole;

   2007-05-31.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Tidlig språkstimulering.

   Oppstartsseminar for prosjektet: Der ingen står igjen;

   2007-08-03.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Høytlesing og samtale om tekst og lesing.

   Personalmøte i Vår barnehage;

   2007-09-03.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Klimaskifte. Stavanger international festival of litterature and freedom of speech;

   2007-09-12.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk og Leseglederne.

   Formidling av barne- og ungdomslitteratur;

   2007-10-11.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket.

   Oppstartsseminar for lesesatsingen i Lesja;

   2007-11-02.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Det gode liv og lesingen.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-06.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-06.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-07.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-06-12.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-06-13.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-09-25.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-09-26.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-12-05.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kultur for lesing.

   Litteratur i bruk;

   2007-12-04.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Rasisme eller språkproblemer.

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.

   ISSN 0807-5654.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Barneboka og språket.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 3.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.

   ?.

   Volum 5.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering.

   utenTitteltekst;

   2007-10-11.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS.

   Språkforum;

   2006-12-01.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik.

   Språk - ein fellesarena for barnehage og skule. Språkstimulering - leik og læring hand i hand;

   2006-10-19.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?.

   Lesekonferansen;

   2006-11-08.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hva er BOKTRAS?.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek.

   Bibliotek til alle;

   2006-10-03.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager.

   Fra sprog til læsning - børn i risiko for dysleksi;

   2006-08-30 - 2006-09-01.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken.

   Litteraturformidling i den kulturelle skolesekken - oppdagelse eller oppdragelse?;

   2006-06-14 - 2006-06-15.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis.

   Litteraturformidling i den kulturelle skolesekken - oppdagelse eller oppdragelse?;

   2006-06-14 - 2006-06-15.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutter som lesere.

   Fagmøte;

   2006-04-06.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Presentasjon av BOKTRAS.

   Hva gjøres med leselysten i barnehagene?;

   2006-03-29.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-02 - 2006-05-03.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-09 - 2006-05-10.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-11 - 2006-05-12.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutters plan for lesing/BOKTRAS.

   Forankring av Gi rom for lesing og kobling mot Kunnskapsløftet;

   2006-09-25 - 2006-09-26.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling.

   Hvordan arbeide med språkutvikling hos førskolebarn?;

   2006-10-18 - 2006-10-19.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn.

   ?.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-15 - 2005-08-16.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-17 - 2005-08-18.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-23 - 2005-08-24.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne.

   Fagmøte Leselederne;

   2005-09-02.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Presentasjon av Perlejakten og Leselederne.

   Nettverksmøte for skolebibliotekarer;

   2005-05-11.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leselyst med fokus på mellomtrinnet.

   Fagmøte for lærere fra Vestnes, Nesset og Rauma;

   2005-05-25.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Trender i ungdomslitteraturen.

   Bokdag;

   2005-09-15.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar.

   Fagdag i Time kommune;

   2005-09-23.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Nå er det guttas tur!.

   Fagmøte for skole- og folkebibliotekarer;

   2005-10-04.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker for erfarne lesere.

   Særemnedagene;

   2005-11-02.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker i videregående skole.

   Fagmøte for lærere;

   2005-11-16.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bilde + tekst = for alle.

   utenTitteltekst;

   2005-02-08.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel).

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse;

   2005-02-09.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel).

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse;

   2005-02-09.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Catching boys.

   The 71st IFLA General Council and Congress;

   2005-08-11.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction).

   utenTitteltekst;

   2005-10-06.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Kultur for lesing - ein måte å vera på.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bekymringsmelding om bokmelding.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Elektroniske lesetips for litteraturformidlere.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   På sporet av gode leseprosjekter i skolen - en presentasjon av Perlejakten.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   ABC i sommerferien.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hannah (6) og pappa leker med ord.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Slipp løs lystlesingen, sier Hoel.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leser heller på engelsk.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Gutter som lesere og bibliotekbrukere.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Skolebibliotekarer kuttes og fjernes.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Savner action og sex.

  • Hoel, Trude

   (1998)

   Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn.

   Seminar;

  • Hoel, Trude

   (1997)

   25 år med språkrådet- for kven? Kommentar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Du male himmel, æg male fedl.

   Universitetet i Stavanger.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen.