Hopp til hovedinnhold

Trude Hoel

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24154
Bio

Trude Hoel er professor i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. Forskningsinteressene hennes omfatter blant annet barns fortellinger, tilrettelegging av språk- og leseaktiviteter og lesing og implikasjoner av digitalisering. Hoel har samarbeidet med praksisfeltet, offentlig sektor og næringslivet i flere utviklings- og forskningsprosjekt. Hun samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, f.eks. i innovasjonsprosjektet VEBB og i kompetanse- og samarbeidsprosjektet SPrELL, som hun leder. Hoel er i lederteamet i FILIORUM – senter for barnehageforskning.

Hoel har publisert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningstidsskrift. Hun har også publisert lærebøker, populærvitenskapelige tekster og digitale ressurser bl.a. til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. For oversikt over publikasjoner, se Cristin.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Billington, Mary Genevieve

   (2021)

   Language track : An open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions. I: Handbook for online learning contexts : Digital mobile and open : Policy and practice.

   Springer Nature

   ISBN 9783030673482.

   s.115-127.

   DOI: 10.1007/978-3-030-67349-9_9

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2021)

   An animated story created by a group of young children.

   Journal of Early Childhood Literacy

   ISSN 1468-7984.

   s.1-26.

   DOI: 10.1177/1468798420988756

  • Schulz-Heidorf, Kathrin; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2021)

   The role of the medium for verbal engagement: shared reading in groups with books and apps in Norwegian ECEC-institutions.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2021.1968461

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2021)

   Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper En empirisk studie av applesing i barnehagen.

   Barnelitterært forskningstidsskrift

   ISSN 2000-7493.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.1-12.

   DOI: 10.18261/issn.2000-7493-2021-01-02

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Samtalebasert lesing av bildebok-apper: barnehagelærer versus hotspoter.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 2.

   s.121-133.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-04

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What Happens Before Book Reading Starts? an Analysis of Teacher–Child Behaviours With Print and Digital Books.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 11.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2020.570652

  • Bus, Adriana; Hoel, Trude; Aliagas, Cristina; Jernes, Margrethe; Korat, Ofra; Mifsund, Charles L.; van Coillie, Jan

   (2020)

   Availability and quality of storybook apps across five less widely used languages. I: The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.

   Routledge

   ISBN 9781138303881.

   s.308-321.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Iversen, Børge; Jegodtka, Aljoscha Jakob

   (2020)

   One potato two potatoes : Mathematics in an outdoor setting. I: Mathematics in early childhood Research reflexive practice and innovative pedagogy.

   Routledge

   ISBN 9780367370503.

   s.13-27.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas

   (2019)

   Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood.

   Routledge

   ISBN 9781138308169.

   s.235-247.

   DOI: 10.4324/9781315143040-17

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2019)

   Organizing Shared Digital Reading in Groups: Optimizing the Affordances of Text and Medium.

   AERA Open

   ISSN 2332-8584.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.1-14.

   DOI: 10.1177/2332858419883822

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2019)

   Designing Dialogs Around Picture Book Apps. I: Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books.

   Springer

   ISBN 978-3-030-20077-0.

   s.197-215.

   DOI: 10.1007/978-3-030-20077-0_11

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study. .

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 97.

   s.88-98.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Arne spiller dataspill : literacypraksiser forut for og utenfor den formelle opplæringen. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022889.

   s.197-207.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing med bildebok eller nettbrett: gjør mediet en forskjell?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 4.

   s.339-351.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-06

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Exploring episodic affordance and response in children’s narratives based on a picture book.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.239-264.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1035537

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   s.21-36.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.195

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Young readers’ narratives based on a picture book: model readers and empirical readers.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 23.

   Hefte 5.

   s.673-689.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1016808

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Cultural features of performance in Norwegian children’s narratives :.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 6.

   DOI: 10.7577/nbf.473

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-33898-5.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk som fritidsspråk. I: Nynorsk i bruk.

   s.6-9.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bruk av skjønnlitteratur i undervisning og fritid. I: Lesing i skolebiblioteket.

   s.30-39.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering midt i SFO-hverdagen. I: Bok og språk i bruk i SFO.

   s.6-9.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I: Litteratur for barn og unge 2009 av Per Olav Kaldestad; Karin Beate Vold.

   Det Norske Samlaget

   ISBN 9788252173093.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Fireåringen: Lekelesing og rolleleking. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing og leseaktiviteter. I: Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Toåringen: Den viktige samtalen. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2008)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" En kvalitativ undersøkelse av gutter som lesere. I: Gutter og lesing - lesevaner, lesetips, nye medier.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Treåringen: Kommunikasjon og fabulering. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Femåringen: Gode lesestunder, gode erfaringer, gode samtaler. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Forfattaren og forteljaren Neil Gaiman. I: Bok i bruk i videregående skole.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   På skolebiblioteket: Rett bok til rett tid til rett leser. I: Bok i bruk i videregående skole.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Hva er TRAS? En kort presentasjon. I: Norge.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Elevtilpasset lesestimulering. I: Ressursbok for lærere.

  • Hoel, Trude

   (1996)

   Valfridom i skriftnormalane i prinsippet og praksis.

   Språklig Samling

   ISSN 0333-0362.

   Volum 2.

   s.3-5.

  • Hoel, Trude

   (1996)

   Vid eller trang skriftnormal? Om valgfrihet i norsk og svensk.

   ?

   Volum 2.

   s.18-25.

  • Hoel, Trude; Røsstad, R.

   (1996)

   Språkleg variasjon som problem for språkvitskapen. Ein vurdering av teorier og analysemetoder. I: Sju fiolar på Agder. Forelesning i nordisk språk og littera tur.

   s.7-19.

 • Bøker og kapitler
  • Hoel, Trude

   (2020)

   Digital picture books with children: possibilities and limitations. I: Current research into the effectiveness of learning materials.

   s.27-31.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok.

   ISBN 978-82-7644-572-5.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner.

   Dansk Psykologisk Forlag

   ISBN 978-87-7706-781-5.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing er....

   ISBN 9788276490619.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier.

   ISBN 9788276490602.

  • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer

   (2008)

   Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek.

   ISBN 9788270223268.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The Effects of Reading Experiences and Reading Activities in Preschool. I: 18th EECERA annual conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education, Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008. Abstract book.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk.

   ISBN 9788281050631.

   Hefte 47.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   ISBN 9788276490565.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn.

   ISBN 8276490395.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.

  • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude

   (2005)

   Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ISBN 8276490360.

 • Formidling
  • Hovden, Ingvild Myklebust; Hoel, Trude

   (2022)

   Bli med på undersøking om lesing i barnehagen.

  • Lyngmo, Iris; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer til stor undersøkelse om lesing i barnehagen.

  • Tverrå Løkås, Mariell; Hoel, Trude

   (2022)

   Hvordan leser dere i barnehagen?.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Hoel, Trude

   (2022)

   Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2022)

   Funksjoner i bildebokappens paratekst.

  • Langåker, Svein Olav B.; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer alle barnehagar til å fortelja om lesevanar.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2021)

   The interplay between visual and auditive modalities - in children's animated story.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Presentasjon av FILIORUM og nye tildelinger fra NFR.

  • Bus, Adriana Gerarda; Hoel, Trude

   (2021)

   When Technology is Here to Stay: Maximizing the Potential of E-Books for Learning in Young Childhood .

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lokk ungdommen med latter.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Panelsamtale: Hvor er de morsomme ungdomsbøkene?.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Gode leseopplevelser i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Nye prosjekter i FILIORUM, og strategi og framdrift i Ressursbanken .

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Den digitale bildebokas fremtid og kvalitet - med vekt på hvordan teknologi kan påvirke barnelesernes litterære engasjement.

   Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur

   ISSN 0806-8623.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   (Digitale) Bilderbücher – ihre Qualität und ihr Interaktionspotenzial.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2021)

   “ONE POTATO, TWO POTATOES …” Mathematics in an outdoor setting - presentasjon av en vignett fra en barnehage som grunnlag for refleksjon sammen med studenter.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom bibliotek og barnehage.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lesing i barnehagealder - symposium med seks presentasjoner.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Gode råd til deg som må kombinere hjemmekontor og høytlesing.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Å lese bildebok-appar saman med barn.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Høytlesing med barn.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Wenn viele kleine hände nach dem tablet greifen.

   Buch & Maus

   ISSN 1660-7066.

   Volum 3.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Klikk, rist og sveip - drømmer og dilemmaer i det interaktive bildebokfeltet i Norge.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Pass deg for barn som ikke blir lest for.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Lesing i barnehagen - Symposium.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Bibliotek og barnehage(barn) = sant.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?.

  • Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude

   (2020)

   The silver lining in corona times: video-call shared reading with children.

   LSE - Parenting for a digital future

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Forsker: Foreldre slutter for tidlig med høytlesing.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Children’s Collaborative Multimodal Digital Stories.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Barnehagebarn skaper animasjonsfilm sammen.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Faglig samtale: Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen.

   Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen

   ISSN 1504-8810.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity..

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Language Track: an open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions .

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Barn som ikke leser i sommerferien, risikerer å rykke tilbake til påske.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Magiske prikker og monstermat.

   Lesesenteret, nettsider

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Books and apps: Developing a tool for evaluating children's e-books. The Innovation Project VEBB.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Slik har dei fått rekordmange ungar til å lese.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebokapper sammen med barna: muligheter og begrensninger.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2018)

   Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor.

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2018)

   Organizing shared digital Reading in Groups. Optimizing the affordances of text and medium..

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   The Innovation Project VEBB: Books and apps - developing a tool for evaluating children's e-books.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna .

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Hva er literacy i barnehagen?.

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger .

   Norsk Barnebokinstituttet

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Kindergarten Resources at The Norwegian Reading Centre.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB).

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen.

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2017)

   Å designe samtaler rundt bildebøker og apper.

  • Erstad, Ola; Hoel, Trude

   (2017)

   Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing, VEBB.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren..

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehager skal lese bok på nettbrett.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Jeg har alltid elsket å lese!.

   Foreningen Les

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagefilm om språkmangfold.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene.

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Software and e-reading content available for children in Norway.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Treåringer forstår hva skrift er.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Familiemiddag gjør barna smartere.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebasert kompetanseutvikling.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Programområde Grensesnitt i lesing og skriving.

  • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Nå kan du påverka framtida til barnehagen.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språklig variasjon i hverdagen.

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Grensesnitt i lesing og skriving.

  • Hoel, Trude; Heidi, Sandø

   (2016)

   Skriftspråksmøte.

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna.

   Pirion kulturavis

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barn og unge låner mye bøker på biblioteket.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Lommeboken. Tendenser e-bøker.

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek..

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse.

  • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege

   (2015)

   Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barns språk i rollelek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2015)

   Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barnespråk som litterært virkemiddel.

   Barnebokkritikk.no

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Min lesehistorie.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Fortsett å lese for oss!.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språk og leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   En bok til alle.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Leselogg - hvorfor og hvordan.

   språkløyper

  • Hoel, Trude; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2015)

   Konkreter og ordforråd.

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Samtalen som arbeidsform - med særlig fokus på lesestopp.

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å lese bøker med gjentakende mønster.

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Blinde flekker i vurdering av barns språk.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

   Verktøykassa. Pedagogisk forum

   Volum 17.

   Hefte 3.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   iPad-bruk i barnehage.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Derfor velger de forskjellig.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Varsko fra Sverige.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ein banan er ikkje berre ein banan.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Representerer ikke flertallet.

  • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude

   (2014)

   NOLES-konferanse, Framtidas skole.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Husk å lese sammen med ungene.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Læring for livet.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Hvordan skape leseglede?.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan?.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   språk, læring og lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lenge leve lesestunden?.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Å lese sammen med barn.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Barnehage + bibliotek = sant.

  • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård

   (2012)

   Applauderer mobilspill i timene.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Naturfag

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Sett av tid til lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del 1.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leselyst skapes i hjemmet.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del II.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Derfor leser gutter lite.

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

   s.133-138.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesevenner.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   God lytting er like viktig som god lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bøker gir oss felles referanser.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Fem spørsmål om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bok i bruk i dialogisk høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Førskolebarns tilnærming til bokstaver.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen.

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Å lese sammen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter i barnelitteraturen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Nyord i eit kulturelt mangfald?.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing er språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Barnelitteraturens plasss i dagspressen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Tall og bokstaver.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter og heltinner inspirerer leken!.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Den viktige ungdomsboka.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   The reading og children's books, tutoring material.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Dubbing av barnefilmar?.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bøker for barnehagebarn.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Kva skal nynorskelevane lesa?.

   LNK-avisa

   ISSN 1503-5344.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barns tidlige lese- og skriveutvikling.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The effects of reading experiences and reading activities in preschool.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barnehagebibliotek, erfaringer fra BOKTRAS.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 1.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 2.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing som kulturformidling.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Det gode liv og lesingen.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Høytlesing og samtale om tekst og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk og Leseglederne.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Tidlig språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kultur for lesing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.

   ?

   Volum 5.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Barneboka og språket.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 3.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Rasisme eller språkproblemer.

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten

   ISSN 0807-5654.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutter som lesere.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Presentasjon av BOKTRAS.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hva er BOKTRAS?.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutters plan for lesing/BOKTRAS.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction).

  • Hoel, Trude

   (2005)

   BOKTRAS.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Trender i ungdomslitteraturen.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leselyst med fokus på mellomtrinnet.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leser heller på engelsk.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel).

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Catching boys.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   På sporet av gode leseprosjekter i skolen - en presentasjon av Perlejakten.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Nå er det guttas tur!.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel).

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker for erfarne lesere.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker i videregående skole.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Presentasjon av Perlejakten og Leselederne.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hannah (6) og pappa leker med ord.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Elektroniske lesetips for litteraturformidlere.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bilde + tekst = for alle.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bekymringsmelding om bokmelding.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Kultur for lesing - ein måte å vera på.

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   ABC i sommerferien.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Gutter som lesere og bibliotekbrukere.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Slipp løs lystlesingen, sier Hoel.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Skolebibliotekarer kuttes og fjernes.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Savner action og sex.

  • Hoel, Trude

   (1998)

   Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Du male himmel, æg male fedl.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   25 år med språkrådet- for kven? Kommentar.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading .

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser / Four signs that your toddler is (about to become) a reader.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid.

  • Solstad, Trine; Hoel, Trude

   (2019)

   Digitale tekster i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap.

  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude

   (2016)

   Vår-vrimlebok.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barn om språk.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude

   (2016)

   Å lese bøker; et regnværsorkester.

  • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Snakk og vinn: Barns ordforråd.

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Skap forventning og engasjement rundt lesinga.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Ein banan er ikkje lenger berre ein banan.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Handleturen - aktivitetar etter lesing.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Å lese bøker med gjentakende mønster.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Hvordan lese bøker med gjentakende mønster.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Språkstimulering, 2-åringer.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Å ha blikk for 2-åringers språk.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leseaktiviteter i barnehagen - noen filmsnutter til inspirasjon.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   deltakelse i paneldebatt om temaet: Litteraturen ingen husker.

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Lesing, skriving og kjøleskapet.

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   En smak av lesing.

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Gratulerer med ¿ språket.

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Gratulerer med språket Informasjon- og inspirasjonsfilm for foreldre, førskolelærere og lærere.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway