Trude Hoel

Professor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-326

Bio

Trude Hoel er professor i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. Forskningsinteressene hennes omfatter blant annet barns fortellinger, tilrettelegging av språk- og leseaktiviteter og lesing og implikasjoner av digitalisering. Hoel har samarbeidet med praksisfeltet, offentlig sektor og næringslivet i flere utviklings- og forskningsprosjekt. Hun samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, f.eks. i innovasjonsprosjektet VEBB og i kompetanse- og samarbeidsprosjektet SPrELL, som hun leder. Hoel er i lederteamet i FILIORUM – senter for barnehageforskning.

Hoel har publisert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningstidsskrift. Hun har også publisert lærebøker, populærvitenskapelige tekster og digitale ressurser bl.a. til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. For oversikt over publikasjoner, se Cristin.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hoel, Trude

   (2020)

   Digital picture books with children: possibilities and limitations. I: Current research into the effectiveness of learning materials.

   s.27-31.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-572-5.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner.

   Dansk Psykologisk Forlag.

   ISBN 978-87-7706-781-5.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer

   (2008)

   Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek.

   ISBN 9788270223268.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The Effects of Reading Experiences and Reading Activities in Preschool. I: 18th EECERA annual conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education, Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008. Abstract book.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk.

   ISBN 9788281050631.

   Hefte 47.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier.

   ISBN 9788276490602.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing er....

   ISBN 9788276490619.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490565.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn.

   ISBN 8276490395.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing.

  • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude

   (2005)

   Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ISBN 8276490360.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.

 • Formidling
  • Tunkiel, Katarzyna ; Hoel, Trude

   (2023)

   Ikke hvem som helst kan oversette bildebøker for flerspråklige barn.

   Periskop (Oslo).

   ISSN 2535-7034.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Ny undersøkelse viser at færre leser for barna.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Eitt av tre born har ingen som les høgt for seg.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Er det far som skal redde gutta?.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ny norsk undersökning: Ett av tre barn blir aldrig läst för.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Lite lesing i hjemmet, er det så krise?.

   Nordisk barnebokkonferanse 2023;

   2023-02-06 - 2023-02-08.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ett av tre barn blir sjelden eller aldri lest for.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Høytlesing hjemme.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Leser foreldre for barna sine.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Rodvelt, Birgit

   (2023)

   Foreldre leser lite med barna sine, viser ny studie.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Din beste investering: Les for barnet ditt!.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2023)

   Godt språk bedre forutsetninger - Å lese med de yngste.

   Språkprosjekt i bydelene Stovner, Alna og Bjerke;

   2023-02-13.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   En av tre blir ikke lest for.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Ny undersøkelse viser at færre leser for barna.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Presentasjon av SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk.

   Förskoledidaktiska forskningsgruppen;

   2023-02-15.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn.

   Webbinarium till småbarnspedagoger och barnbibliotekarier ;

   2023-03-30.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Granone, Francesca

   (2023)

   About FILIORUM and our projects.

   Visit from Austrian kindergarten teacher educators;

   2023-06-21 - .

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2023)

   Criteria for and development of high quality multilingual digital picture books.

   EARLI 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing har fått så lav status at foreldre ikke lenger gidder å lyve om at de leser for barna sine.

  • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Tyder på at høytlesing er mindre verdsatt nå enn før.

  • Bus, Adriana Gerarda; Hoel, Trude

   (2023)

   A Platform with Multilingual Digital Picture Books to Promote Book-sharing in Families: First Results .

   Society for Research in Child Development (SRCD) Biennal Meeting;

   2023-03-24.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Hvordan leser vi med de yngste og de eldste?.

   Formidlingskompetanse i folkebibliotek;

   2023-01-31.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesegleden som forsvant. Kan vi snu trenden?.

   Frokostseminar på Sølvberget;

   2023-11-21.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Samarbeid uten sammenbrudd - er det mulig?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Tunkiel, Katarzyna; Hoel, Trude

   (2023)

   Lesepraksiser i barnehagen når barna er flerspråklige.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Hvorfor skal vi lese for barna våre?.

   Kiellandsalong;

   2023-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Triste fortellinger om lesing, med noen lyspunkt.

   Skolebibliotekarseminar;

   2023-10-31.

  • Hoel, Trude

   (2023)

   Lesing, skriving og muntlige fortellinger.

   Seminar for skriveveiledere;

   2023-11-27.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positive factors for collaboration between preschools and multilingual home – A protocol for a systematic review.

   EECERA;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positiva faktorer för samarbete mellan barnehage och flerspråkiga hem - en systematisk översikt.

   Norsk barnehageforskningskonferense ;

   2023-10-24 - 2024-08-26.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Young Children's Reading on Print and on Screen.

   Nordic Libraries Annual 2022. Literacy, Libraries and The Civil Society;

   2022-11-02 - 2022-11-03.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Nye lesevanar i barnefamiliar.

   Barne- og ungdomslitteraturfestivalen Falturiltu;

   2022-11-10.

  • Hoel, Trude

   (2022)

   Quality picture books: criteria and Norwegian examples.

   Stimulating Adventures for Young Learners - Language Acquisition with Digital books, SAYL;

   2022-09-17.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Hoel, Trude

   (2022)

   Practical and theoretical teaching approaches when undergraduate students attend a picturebook seminar.

   Fostering Dialogue, Teaching Children’s Literature at University;

   2022-11-17 - 2022-11-19.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Which aspects of quality in picturebooks are emphasised by children?.

   IRECE 2022 Tromsø;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Hoel, Trude

   (2022)

   Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen.

  • Hovden, Ingvild Myklebust; Hoel, Trude

   (2022)

   Bli med på undersøking om lesing i barnehagen.

  • Tverrå Løkås, Mariell; Hoel, Trude

   (2022)

   Hvordan leser dere i barnehagen?.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2022)

   Funksjoner i bildebokappens paratekst.

   Barnehageforskningskonferansen 2021;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Langåker, Svein Olav B.; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer alle barnehagar til å fortelja om lesevanar.

  • Lyngmo, Iris; Hoel, Trude

   (2022)

   Inviterer til stor undersøkelse om lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   SPrELL, flerspråklighet og små barn.

   Seminar om lesekultur - innspill til arbeid med leselyst-strategi;

   2021-04-26.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Den digitale bildebokas fremtid og kvalitet - med vekt på hvordan teknologi kan påvirke barnelesernes litterære engasjement.

   Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.

   ISSN 0806-8623.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   (Digitale) Bilderbücher – ihre Qualität und ihr Interaktionspotenzial.

   Kinder- und Jugendliteratur im digitalen Zeitalter;

   2021-09-17.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lesing i barnehagealder - symposium med seks presentasjoner.

   Barnehageforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom bibliotek og barnehage.

   Barnebokfestivalen i Grimstad;

   2021-10-15.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

   Nordisk barnehageforskningskonferanse ;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2021)

   The interplay between visual and auditive modalities - in children's animated story.

   Exploring Visual Worlds of Education;

   2021-06-09 - 2021-06-10.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

   Oppstartseminar for SPRELL;

   2021-11-04.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Panelsamtale: Hvor er de morsomme ungdomsbøkene?.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse, 2021;

   2021-02-01 - 2021-02-03.

  • Hoel, Trude

   (2021)

   Lokk ungdommen med latter.

  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Bus, Adriana Gerarda; Hoel, Trude

   (2021)

   When Technology is Here to Stay: Maximizing the Potential of E-Books for Learning in Young Childhood .

   Society for Research in Child Development Biennal Meeting 2021;

   2021-04-07 - 2021-04-09.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2021)

   Gode leseopplevelser i barnehagen.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

   REKOM-samarbeid;

   2021-06-08.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Nye prosjekter i FILIORUM, og strategi og framdrift i Ressursbanken .

   Referansegruppemøte FILIORUM;

   2021-01-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Presentasjon av FILIORUM og nye tildelinger fra NFR.

   Møte med rektoratet UiS;

   2021-01-25 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2021)

   “ONE POTATO, TWO POTATOES …” Mathematics in an outdoor setting - presentasjon av en vignett fra en barnehage som grunnlag for refleksjon sammen med studenter.

   Universitet- og høgskoleseminar om matematikk i barnehagen;

   2021-03-19 - .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Å lese bildebok-appar saman med barn.

   Digitalt Fagtorg vest 2020;

   2020-10-28 - .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Lesing i barnehagen - Symposium.

   Barnehageforskningskonferansen 2020;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Høytlesing med barn.

   Workshop Røde Kors, Sandnes;

   2020-09-29 - .

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Klikk, rist og sveip - drømmer og dilemmaer i det interaktive bildebokfeltet i Norge.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Pass deg for barn som ikke blir lest for.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.
  • Hoel, Trude

   (2020)

   Gode råd til deg som må kombinere hjemmekontor og høytlesing.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books.

   Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Bibliotek og barnehage(barn) = sant.

   Bibliotekmøtet i Nordland 2020;

   2020-09-21 - 2020-09-23.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Wenn viele kleine hände nach dem tablet greifen.

   Buch & Maus.

   ISSN 1660-7066.

   Volum 3.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.
  • Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude

   (2020)

   The silver lining in corona times: video-call shared reading with children.

   LSE - Parenting for a digital future.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.
  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Løkås, Mariell Tverrå

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.
  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps.

   ! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy ;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

   Nasjonal konferanse i lesing;

   2019-04-09 - .

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Children’s Collaborative Multimodal Digital Stories.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Faglig samtale: Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?.

   Bibliotekpolitisk seminar: Hva skal vi med skolebibliotek når alt er på Chromebook?;

   2019-09-19.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2019-04-09 - 2019-04-10.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Forsker: Foreldre slutter for tidlig med høytlesing.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Emmaus barnehage;

   2019-05-02.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Language Track: an open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions .

   Early Childhood Education at UiS;

   2019-04-30.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Barn som ikke leser i sommerferien, risikerer å rykke tilbake til påske.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Magiske prikker og monstermat.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen.

   Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen.

   ISSN 1504-8810.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Ytre Tasta barnehage;

   2019-02-04.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar Huskestua barnehage;

   2019-03-14.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Triade barnehage;

   2019-03-13.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

   Children's Reading and Writing on Screen: Final COST Meeting;

   2019-02-04.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Barnehagebarn skaper animasjonsfilm sammen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity..

   ICSEI-International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-10 - .

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

   EECERA 2018; the 28th conference;

   2018-07-28 - 2018-08-31.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebokapper sammen med barna: muligheter og begrensninger.

   Barn og medier: Historiefortelling og medvirkning på ulike platformer;

   2018-09-13.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Slik har dei fått rekordmange ungar til å lese.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2018)

   Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor.

   Digitalisering og utdanning;

   2018-08-29.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna .
  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger .

   Norsk Barnebokinstituttet.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Kindergarten Resources at The Norwegian Reading Centre.

   Discussion with Andy Hargreaves and Dennis Shirley;

   2018-05-28.

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2018)

   Organizing shared digital Reading in Groups. Optimizing the affordances of text and medium..

   IGEL 2018, 16th Biennial Meeting;

   2018-07-25 - 2018-07-28.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

   48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society;

   2018-05-31 - 2018-06-02.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   The Innovation Project VEBB: Books and apps - developing a tool for evaluating children's e-books.

   Introduction of scholar on STSM;

   2018-04-12.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Books and apps: Developing a tool for evaluating children's e-books. The Innovation Project VEBB.

   Introduction of scholar on STSM;

   2018-02-05.

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Hva er literacy i barnehagen?.

   FoU-møte;

   2018-05-15.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   Childhood and Materiality VIII Conference on Childhood Studies;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole.

   Bildebokfestivalen;

   2017-01-20.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

   Barnehagedagen, Stavanger kommune;

   2017-01-02.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

   Utdanningskonferansen;

   2017-02-08.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Jeg har alltid elsket å lese!.

   Foreningen Les.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren..

   Nordisk barnebokkonferanse 2017;

   2017-02-06 - 2017-02-08.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehager skal lese bok på nettbrett.

  • Erstad, Ola; Hoel, Trude

   (2017)

   Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway.

   Digilitey Project Meeting;

   2017-08-31 - 2017-09-01.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing.

   BOP-barnehagenes fagseminar;

   2017-11-08.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-15.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-16.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing, VEBB.

   Kompetanseutvikling i VEBB-barnehagene;

   2017-04-03 - 2017-04-05.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog.

   Stavangerbarnehagen;

   2017-04-18.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Forum for barnehageforskning;

   2017-04-25.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barn og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB).

   Oppstartsmøte nye innovasjonsprosjekter i FINNUT;

   2017-01-17.

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2017)

   Å designe samtaler rundt bildebøker og apper.

   Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid.

   Språk, kommunikasjon og tekst for alle; Nasjonal rammeplankonferanse;

   2017-10-18.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I.

   Digital Arena Barnehage;

   2017-03-14.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke.

   Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold;

   2016-05-12.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Fagseminar for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning i Drammen kommune;

   2016-04-21.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.

   Seminar i forbindeldse med søknad om barnehagesenter;

   2016-11-30 - .

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?.

   Utdanningskonferansen;

   2016-03-03.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene.

  • Hoel, Trude; Heidi, Sandø

   (2016)

   Skriftspråksmøte.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språklig variasjon i hverdagen.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Treåringer forstår hva skrift er.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Familiemiddag gjør barna smartere.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole.

   Barnehage 2016;

   2016-05-27.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagefilm om språkmangfold.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Software and e-reading content available for children in Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 3, COST;

   2016-03-17 - 2016-03-18.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan.

   Fagseminar for Kunnskapsdepartementet;

   2016-03-31 - 2016-04-01.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Programområde Grensesnitt i lesing og skriving.

   Forskningsseminar med fokus på EU;

   2016-11-03.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 4, COST;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Grensesnitt i lesing og skriving.

   Presentasjon av programområde;

   2016-11-28 - .

  • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Nå kan du påverka framtida til barnehagen.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse.

   Praksislærerdag, UiS;

   2015-11-04.

  • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege

   (2015)

   Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2015-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2015-03-17.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Lommeboken. Tendenser e-bøker.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barn og unge låner mye bøker på biblioteket.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn.

   Skriv!Les! 2015;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet.

   Små forskere i skriftspråket...;

   2015-06-03.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres.

   Fagseminar med kunnskapsministeren om språk i barnehagen;

   2015-03-13.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna.

   Pirion kulturavis.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barnespråk som litterært virkemiddel.

   Barnebokkritikk.no.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Min lesehistorie.

   Stavanger bibliotek og Norsk bibliotekforening;

   2015-04-24.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2015)

   Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing.

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen;

   2015-02-05.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane.

   Forskerfrø 2015. Nasjonal naturfagkonferanse for ansatte i barnehagen;

   2015-02-02 - 2015-02-03.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling.

   God start! Litteratur og lesing for dei minste;

   2015-02-12.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Fortsett å lese for oss!.

   10-åesjubileum for KUL (Kultur for lesing i barnehage og sfo) i Klæbu kommune;

   2015-11-27.

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen.

   Nynorskkonferansen;

   2015-10-21 - 2015-10-22.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2015-10-28.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   En bok til alle.

   Språkløyper;

   2015-12-12 - .

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språk og leseaktiviteter.

   Språkløyper;

   2015-12-12 - .

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Samtalen som arbeidsform - med særlig fokus på lesestopp.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2015)

   Konkreter og ordforråd.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Leselogg - hvorfor og hvordan.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å lese bøker med gjentakende mønster.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barns språk i rollelek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Blinde flekker i vurdering av barns språk.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske.

   Verktøykassa. Pedagogisk forum.

   Volum 17.

   Hefte 3.

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek..

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering.

   For samarbeidspartnere i prosjektet Nettbrett og språkstimulering i barnehagen;

   2014-11-26.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ein banan er ikkje berre ein banan.

   Falturiltu;

   2014-11-05.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Derfor velger de forskjellig.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Læring for livet.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Husk å lese sammen med ungene.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Representerer ikke flertallet.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   iPad-bruk i barnehage.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Varsko fra Sverige.

  • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude

   (2014)

   NOLES-konferanse, Framtidas skole.

   NOLES-konferanse for lærarutdanningane;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book.

   23rd EECERA Conference: Values, culture and contexts;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Hvordan skape leseglede?.

   Nasjonalt Mikromarc brukermøte;

   2013-10-18 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   språk, læring og lesing i barnehagen.

   Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lenge leve lesestunden?.

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2.

   Stavangerprosjektet;

   2013-09-12 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   UiS, master spesialpedagogikk;

   2013-08-20 - .

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.

   "Barn av vår tid" - konferanse om barns læring;

   2013-09-09 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen.

   Oppstart av Time kommune sitt leseprosjekt Lesefrø;

   2013-10-15 - .

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan?.

   Stavangerprosjektet;

   2013-09-10 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age.

   Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders;

   2013-04-06.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst.

   Foreldremøte;

   2012-01-19 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Forskerfrøkonferansen. Nasjonal konferanse for ansatte i barnehagen;

   2012-02-06 - 2012-02-07.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Å lese sammen med barn.

   Personalseminar;

   2012-03-13 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction.

   EECERA annual conference 2012, Pre-Birth To Three: Identities, Learning, Diversities;

   2012-08-31 - .

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Om gutter og lesing.

   Det norske bibliotekmøte 2012;

   2012-03-21 - .

  • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård

   (2012)

   Applauderer mobilspill i timene.

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Barnehage + bibliotek = sant.

   Det norske bibliotekmøte 2012;

   2012-03-22 - .

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Naturfag.

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn.

   Nordisk konferanse om barns språk: Observasjon og tiltak hånd i hånd – i barnehage og skole;

   2011-12-01 - 2011-12-02.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Derfor leser gutter lite.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   God lytting er like viktig som god lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesevenner.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bøker gir oss felles referanser.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

   s.133-138.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse: Maktens pluttifikasjon;

   2011-02-07 - 2011-02-10.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del II.

   Barnehagedagen i Bærum kommune;

   2011-11-24.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Fem spørsmål om gutter og lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leselyst skapes i hjemmet.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Sett av tid til lesing.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2011-11-18.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2011-11-18.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesing i skolebiblioteket.

   Fagmøte for skolebibliotekarer;

   2011-01-27.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?.

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse: Maktens pluttifikasjon;

   2011-02-07 - 2011-02-10.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Utviklingsprosjekt i barnehagene Sunde og Brådet;

   2011-01-18.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen.

   Kapittel - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet;

   2011-09-21.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen.

   Fagdag i Klæbu kommune;

   2011-11-25.

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del 1.

   Barnehagedagen i Bærum kommune;

   2011-11-24.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

   Barnehage + skole = sant;

   2011-03-28 - 2011-03-29.

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum.

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Barnelitteraturens plasss i dagspressen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   halvdagskurs;

   2010-11-18.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Førskolebarns tilnærming til bokstaver.

   halvdagskurs;

   2010-06-10.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bøker for barnehagebarn.

   halvdagskurs;

   2010-06-10.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   The reading og children's books, tutoring material.

   presentasjon;

   2010-09-17.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-24.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-10-21.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-12-08.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing er språkstimulering.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Tall og bokstaver.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter og heltinner inspirerer leken!.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Den viktige ungdomsboka.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter i barnelitteraturen.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Nyord i eit kulturelt mangfald?.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Dubbing av barnefilmar?.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bok i bruk i dialogisk høytlesing.

   halvdagskurs;

   2010-04-20.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Å lese sammen.

   Halvdagskurs;

   2010-04-14.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   Heldagskurs;

   2010-04-08.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Lesefrøkonferansen;

   2010-05-20.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-04-09.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket.

   utenTitteltekst;

   2010-10-10.

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse.

   Programområdet for ferdighetsutvikling;

   2010-11-08.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-21.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Kva skal nynorskelevane lesa?.

   LNK-avisa.

   ISSN 1503-5344.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

   Fagmøte, Lesefrø;

   2009-10-29.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen.

   Fokus på ku - og bildebøker generelt;

   2009-09-17.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker.

   Fagseminar, Lesefrø;

   2009-10-26.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Dagskurs;

   2008-02-28.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barns tidlige lese- og skriveutvikling.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Dagskurs;

   2008-02-26.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis.

   Det 71. norske bibliotekmøte: Verden i biblioteket - biblioteket i verden;

   2008-04-05 - 2008-04-08.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barnehagebibliotek, erfaringer fra BOKTRAS.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn.

   Fagdag, Våland skole;

   2008-05-29.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Fagseminar for BOKTRAS-deltakere;

   2008-05-20.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The effects of reading experiences and reading activities in preschool.

   18th EECERA annual Conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 2.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 1.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper.

   Fagmøte ved Våland skole;

   2007-05-31.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Tidlig språkstimulering.

   Oppstartsseminar for prosjektet: Der ingen står igjen;

   2007-08-03.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk og Leseglederne.

   Formidling av barne- og ungdomslitteratur;

   2007-10-11.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket.

   Oppstartsseminar for lesesatsingen i Lesja;

   2007-11-02.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-07.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Barneboka og språket.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 3.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Rasisme eller språkproblemer.

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.

   ISSN 0807-5654.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.

   ?.

   Volum 5.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-06.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Det gode liv og lesingen.

   Språkstimulering gir resultater;

   2007-11-06.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-12-05.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-09-26.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-06-13.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-06-12.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing.

   Samspel 2007;

   2007-01-31.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing som kulturformidling.

   utenTitteltekst;

   2007-02-19.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-24.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   Klimaskifte. Stavanger international festival of litterature and freedom of speech;

   2007-09-12.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-10.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen.

   Menn og lesing;

   2007-04-17.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Høytlesing og samtale om tekst og lesing.

   Personalmøte i Vår barnehage;

   2007-09-03.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing.

   Bokblink for ungdom;

   2007-09-18.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2007-05-08.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kultur for lesing.

   Litteratur i bruk;

   2007-12-04.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?.

   Fagforum for skolebibliotekarer;

   2007-05-11.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering.

   Dagskurs: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter;

   2007-09-25.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering.

   utenTitteltekst;

   2007-10-11.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Presentasjon av BOKTRAS.

   Hva gjøres med leselysten i barnehagene?;

   2006-03-29.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hva er BOKTRAS?.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-11 - 2006-05-12.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling.

   Hvordan arbeide med språkutvikling hos førskolebarn?;

   2006-10-18 - 2006-10-19.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager.

   Fra sprog til læsning - børn i risiko for dysleksi;

   2006-08-30 - 2006-09-01.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek.

   Bibliotek til alle;

   2006-10-03.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutter som lesere.

   Fagmøte;

   2006-04-06.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis.

   Litteraturformidling i den kulturelle skolesekken - oppdagelse eller oppdragelse?;

   2006-06-14 - 2006-06-15.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken.

   Litteraturformidling i den kulturelle skolesekken - oppdagelse eller oppdragelse?;

   2006-06-14 - 2006-06-15.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?.

   Lesekonferansen;

   2006-11-08.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS.

   Språkforum;

   2006-12-01.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik.

   Språk - ein fellesarena for barnehage og skule. Språkstimulering - leik og læring hand i hand;

   2006-10-19.

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutters plan for lesing/BOKTRAS.

   Forankring av Gi rom for lesing og kobling mot Kunnskapsløftet;

   2006-09-25 - 2006-09-26.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-02 - 2006-05-03.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk.

   BOKTRAS;

   2006-05-09 - 2006-05-10.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt.

   BOKTRAS - Språk og litteratur i barnehagen;

   2006-09-21 - 2006-09-22.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-17 - 2005-08-18.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-15 - 2005-08-16.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker i videregående skole.

   Fagmøte for lærere;

   2005-11-16.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bilde + tekst = for alle.

   utenTitteltekst;

   2005-02-08.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Presentasjon av Perlejakten og Leselederne.

   Nettverksmøte for skolebibliotekarer;

   2005-05-11.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne.

   Fagmøte Leselederne;

   2005-09-02.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Trender i ungdomslitteraturen.

   Bokdag;

   2005-09-15.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leselyst med fokus på mellomtrinnet.

   Fagmøte for lærere fra Vestnes, Nesset og Rauma;

   2005-05-25.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction).

   utenTitteltekst;

   2005-10-06.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Gutter som lesere og bibliotekbrukere.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hannah (6) og pappa leker med ord.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn.

   ?.

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS.

   Fagmøte BOKTRAS;

   2005-08-23 - 2005-08-24.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Nå er det guttas tur!.

   Fagmøte for skole- og folkebibliotekarer;

   2005-10-04.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker for erfarne lesere.

   Særemnedagene;

   2005-11-02.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar.

   Fagdag i Time kommune;

   2005-09-23.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel).

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse;

   2005-02-09.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel).

   Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse;

   2005-02-09.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Catching boys.

   The 71st IFLA General Council and Congress;

   2005-08-11.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   På sporet av gode leseprosjekter i skolen - en presentasjon av Perlejakten.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Elektroniske lesetips for litteraturformidlere.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bekymringsmelding om bokmelding.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Kultur for lesing - ein måte å vera på.

   ?.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   ABC i sommerferien.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Slipp løs lystlesingen, sier Hoel.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leser heller på engelsk.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Savner action og sex.

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Skolebibliotekarer kuttes og fjernes.

  • Hoel, Trude

   (1998)

   Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn.

   Seminar;

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Du male himmel, æg male fedl.

   Universitetet i Stavanger.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   25 år med språkrådet- for kven? Kommentar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

 • Kunstnerisk produksjon