Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Publisert Sist oppdatert
Digital lesing i barnehagen

Det produseres stadig flere digitale bøker for barn. Noen er varianter på gode, gamle barnebøker, mens andre er nye bøker. Mange finner veien inn i barnehagen. Men hvordan vet man at disse bøkene egner seg for samtalebasert lesing og andre språkaktiviteter i barnehagen? På disse sidene finner du informasjon og inspirasjon til bruk av digitale bøker i barnehagens språkarbeid.

Barnehagelærer Per Melbye forteller om sine erfaringer med å lese på nettbrett med barna.

Vurderingsverktøyet VEBB

Et vurderingsverktøy for digitale bøker

Med digitale bøker dukker det opp problemstillinger som man ikke har med papirbøker. VEBB er et vurderingsverktøy som barnehagelærere og andre kan bruke for å sjekke om digitale bøker passer til språkaktiviteter i barnehagen. VEBB gir en god innføring i hva du bør tenke på når du skal lese en digital bok.

Digitale bøker gir nye problemstillinger i barnehagen

– Med digitale bøker dukker det opp problemstillinger som man ikke har med papirbøker, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

barnehagelærer og barn leser på ipad
Per Melbye og barn i Tommeliten barnehage.

– For eksempel er det noen e-bøker som ikke legger opp til at man kan stoppe og reflektere underveis i lesingen, fordi det ligger musikk under historien som gjør det naturlig å fortsette å bla. Andre har så mange interaktive muligheter at barna heller vil trykke på knapper enn å lytte til fortellingen. Noen e-bøker er veldig lange, mens andre har varierende grad av sammenheng mellom tekst og bilder, forklarer hun.

I tillegg er e-bøker forholdsvis dyre i innkjøp, og kan ikke bare lånes på biblioteket. Derfor er det ekstra viktig at de faktisk fungerer til det man har tenkt.

Krav til barnehagene

Samtidig som det kan være vanskelig å orientere seg, kommer det føringer om at barnehagene skal ha en digital praksis.

– Barnehagene får stadige krav om at de skal ta i bruk digital teknologi. Både fra myndighetene og utdanningspolitikere ligger det en forventning om at nettbrett er engasjerende for barna på mange måter, og at det derfor vil være positivt å bruke i barnehagens språkarbeid. Men det er lite forskning på om det er en sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og barnas engasjement i språkaktivitetene i barnehagen, sier professor Anne Mangen ved Lesesenteret.

Forskerne ved Lesesenteret er glade for å ha et nært samarbeid med praksisfeltet når de søker kunnskap om digital lesing for barn.

– Vi har hatt et veldig givende samarbeid med flere barnehager, som har gitt oss mye viktig kunnskap som vi kan ta videre inn i vår forskning, sier Mangen.

Forskere på området

Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i norsk
51832847
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i norsk
51834069
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning