Mange vil bli tollere

– Jeg har lyst på et aktivt yrke, sier Andreas Vestbøstad (18) fra Stavanger. Han er en av 2 064 søkere til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll.

Publisert Sist oppdatert

Andreas Vestbøstad
Andreas Vestbøstad synes kombinasjonen av teori og praksis i studiet virker spennende. Foto: Marita Omdal

Andreas Vestbøstad (18) fra Våland i Stavanger går sisteåret på St. Svithun videregående skole, og til høsten håper han at han kan starte på bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg har lyst på et aktivt yrke hvor jeg ikke bare sitter inne på et kontor. Jeg er ikke typen som liker å sitte inne og pugge og øve, og jeg er litt lei etter 13 år på skole nå. Da jeg leste at studiet har både teori og praksis, hørtes det kjekt ut. Jeg har også tenkt på politi, men så kom toll i Stavanger. Da kan jeg bo hjemme og studere på UiS hvis jeg kommer inn, sier han.

Tolleryrket har han fått litt innblikk i gjennom tv-seriene Toll og Grensevakten, og hvilke egenskaper man bør ha for å bli en god toller.

– Jeg er en sosial person som liker å omgås andre. Sosialt fellesskap er viktig for meg. Det tror jeg kommer godt med hvis man skal jobbe som toller, sier han.

Lillian Katarina Stene er studieprogramleder for bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll. Foto: UiS/Mari Løvås

Bachelor i toll, vareførsel og grensehandel tilbys for første gang i Norge. I over 80 år har tollere fått sin utdanning gjennom Tolletatens etatsutdanning. Samfunnsutviklingen med blant annet teknologiske nyvinninger, digitalisering, demografiske endringer fører til nye og endrede kompetansebehov. Etatsutdanningen blir nå høyere utdanning som fører til bachelorgrad.
– Det har ikke skjedd før i Norge at en etatsutdanning er overlatt til et universitet, og det er ingen hemmelighet at Tolletaten følger prosessen nøye og har vært en tett og god samarbeidspartner i utviklingen av studiet, sier Lillian Katarina Stene, studieprogramleder ved UiS.
Etableringen av bachelorutdanningen i Toll, vareførsel og grensekontroll er et eksempel på innovasjon og nyskaping innen norsk høyere utdanning. Studiet berører flere fagområder der både Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen UiS har sin faglige styrke i grenseflaten mellom risikostyring, samfunnssikkerhet, økonomi og juridiske fag. Videre er også fagområder som sosiologi, psykologi og flerkulturell forståelse samt praksisfag involvert.
Lillian Stene tror at de gode søkertallene skyldes at det er et innovativt og nyskapende studie.
– Det er alltid spennende med nye studier, og særlig et såpass tverrfaglig studie der studenten får brukt mange sider av seg selv, og ikke minst har gode utsikter til en spennende jobb etter avsluttende studier. Mange unge har nok fått øye på muligheter i Tolletaten gjennom denne tv-serien om Toll, sier Stene.
Studiet har relativt få studieplasser (35 plasser) sammenlignet med mange andre bachelorstudier, og med hele 59 søkere konkurrerer om hver studieplass. Stene har tro på at de får en lærerik, krevende og fin studietid.
– Vi skal jobbe mot å få til et godt undervisningsteam og en fin klasseatmosfære. Det er særlig viktig å ha en god og trygg atmosfære der alle kan bli godt kjent og kan stole på hverandre, da nettopp tillit er en byggestein som er helt nødvendig i jobben de vil kunne få i Tolletaten, sier Lillian Stene.

Tekst: Marita Omdal